Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Uutiset

maaliskuu 19, 2020 Tietoa EUIPO:sta

Covid-19-epidemiaan liittyvä määräaikojen jatkaminen: mitä määräaikoja jatketaan, jatkamisen luonne ja tiedonannot käyttäjille


 

Lisäohjeiden antamiseksi käyttäjille päätöksestä N:o EX-20–3, jolla jatketaan 9.3.–30.4.2020 päättyviä määräaikoja koronavirusepidemian aikana, virasto on laatinut seuraavan selvennyksen jatkettavista määräajoista, jatkamisen luonteesta ja toimenpiteistä, joilla käyttäjille lähetettäviä tiedonantoja mukautetaan, sekä vaikutuksesta käyttötileihin.

Ι JATKETTAVAT MÄÄRÄAJAT

Viraston pääjohtajan 16. maaliskuuta 2020 tekemän päätöksen N:o EX-20-3 1 artiklan nojalla kaikkia määräaikoja, jotka umpeutuvat 9.3.–30.4.2020 ja koskevat kaikkia osapuolia, joilla on virastossa meneillään menettelyjä, jatketaan 1.5. saakka (käytännössä 4.5. asti, koska 1.5. on yleinen vapaapäivä).

EU-tavaramerkkiasetuksen 101 artiklan 4 kohdassa, jonka mukaan pääjohtajalla on valtuudet jatkaa määräaikoja poikkeuksellisten tapahtumien yhteydessä, viitataan samalla tavalla kuin päätöksessä ”kaikkiin määräaikoihin” ja ”menettelyn kaikkiin osapuoliin”.

Viittaus ”kaikkiin määräaikoihin” on tarkoitettu tulkittavaksi kirjaimellisesti ja koskee kaikkia menettelyihin liittyviä määräaikoja siihen katsomatta, ovatko ne viraston antamia vai perustuvatko ne lakiin (eli niistä on säädetty asetuksissa).

Toisin sanoen ilmaisu kattaa

 • viraston minkä tahansa käsittelyportaan asettamat määräajat kaikissa viraston ja sen valituslautakuntien menettelyissä
 • määräajat, joista säädetään EU-tavaramerkkiasetuksessa, EU-tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksessa tai EU-tavaramerkistä annetussa delegoidussa asetuksessa sekä yhteisömalliasetuksessa ja yhteisömallin täytäntöönpanoasetuksessa,
   
  • mukaan lukien Pariisin yleissopimukseen tai muihin kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat määräajat
  • siihen katsomatta, onko oikeus menetetyn määräajan palauttamisesta poissuljettu EU-tavaramerkkiasetuksen 104 artiklan 5 kohdassa ja yhteisömalliasetuksen 67 artikla 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla
    
 • Jatkaminen koskee erityisesti seuraavia lakisääteisiä määräaikoja:
   
  • hakemusmaksun suorittaminen (EU-tavaramerkkiasetuksen 32 artikla)
  • etuoikeus (EU-tavaramerkkiasetuksen 34 artiklan 1 kohta ja yhteisömalliasetuksen 41 artikla)
  • näyttelyä koskeva etuoikeus (EU-tavaramerkkiasetuksen 38 artiklan 1 kohta ja yhteisömalliasetuksen 44 artikla)
  • väitejakso (EU-tavaramerkkiasetuksen 46 artiklan 1 kohta)
  • väitemaksun suorittaminen (EU-tavaramerkkiasetuksen 46 artiklan 3 kohta)
  • uudistamishakemus (EU-tavaramerkkiasetuksen 53 artiklan 3 kohta ja yhteisömalliasetuksen 13 artikla)
  • valituksen ja valituksen perustelujen jättäminen, valitusmaksun suorittaminen (EU-tavaramerkkiasetuksen 68 artiklan 1 kohta ja yhteisömalliasetuksen 57 artikla)
  • muuntaminen (EU-tavaramerkkiasetuksen 139 artikla)
  • julkaisemisen lykkääminen (yhteisömalliasetuksen 50 artikla).

Päätöksessä mainittu virastossa tapahtuva menettely tarkoittaa kuitenkin, että jatkaminen ei koske muiden virastojen menettelyjen määräaikoja, vaikka ne mainittaisiin asetuksissa. Tämä koskee erityisesti määräaikoja, kun kyseessä on

 • kanteen nostaminen unionin yleisessä tuomioistuimessa valituslautakunnan päätöksestä (EU-tavaramerkkiasetuksen 72 artiklan 5 kohta ja yhteisömalliasetuksen 61 artikla).

Lopuksi on syytä korostaa, että viittaus virastossa tapahtuvaan menettelyyn koskee ainoastaan tavaramerkki- ja malliasioita. Siten pääjohtajan päätös ei koske määräaikoja, jotka eivät liity EU-tavaramerkkiasetuksen tai yhteisömalliasetuksen piiriin kuuluviin asioihin (kuten palvelukseenottoon tai hankintoihin liittyvät määräajat) tai liittyvät muihin asioihin (kuten viraston hallintoon).

II  MÄÄRÄAJAN JATKAMISEN LUONNE

Pääjohtajan päätös määräaikojen jatkamisesta estää välittömästi kyseisiä määräaikoja umpeutumasta alun perin annettuna määräaikana, ja uudeksi määräpäiväksi kaikille tulee 1.5.2020 (käytännössä 4.5.).

Tämä perustuu pääjohtajan päätökseen ja tapahtuu automaattisesti. Näin ollen asiaankuuluvia osapuolia ei vaadita toimittamaan virastoon pyyntöä määräajan jatkamisesta.

Siksi osapuolia, joilla on käynnissä menettelyjä, neuvotaan olemaan toimittamatta tarpeettomia pyyntöjä määräajan jatkamiseksi.

On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että jos osapuolet ovat tilanteessa, jossa he voivat noudattaa joko alkuperäistä tai jatkettua määräaikaa ja haluavat vapautua menettelyyn liittyvistä velvoitteistaan kyseisenä aikana, menettely etenee tavalliseen tapaan, samoin kaikkien toimitettujen asiakirjojen tutkiminen.

III KÄYTTÄJILLE LÄHETETTÄVÄT TIEDONANNOT

Määräajan jatkamisen välitön voimaantulo tarkoittaa myös, että käyttäjille, joita määräaikojen jatkaminen koskee, ei ilmoiteta asiasta erillisellä tiedonannolla.

Virasto on kaikin tavoin pyrkinyt mukauttamaan tietojärjestelmäänsä siten, että ennen jatkettua määräaikaa umpeutuvien asioiden sujuva käsittely on turvattu. Jos viraston jokin tiedonanto ei kaikesta huolimatta ole jatketun määräajan mukainen, virasto käsittelee asian välittömästi ja tekee oikaisun joko omasta aloitteestaan tai käyttäjän kirjallisesta pyynnöstä, jossa on ilmoitettava asianomainen hakemuksen numero.

IV VAIKUTUS KÄYTTÖTILEIHIN

Virasto selventää myös vaikutusta menettelyn hoitamiseen tilanteessa, jossa käyttötilillä ei ole riittävästi katetta. Jos maksua ei voida veloittaa tiettynä päivänä menettelyssä tarkoitetulla tavalla, virasto ilmoittaa katteen riittämättömyydestä. Asiakkaalla on ilmoituksen vastaanottamisesta kuukausi aikaa täydentää tiliä riittävillä varoilla maksujen ja hallinnollisten kulujen suorittamiseksi.

Määräaikojen jatkamisen vuoksi virasto ei kuitenkaan ilmoita riittämättömästä katteesta käyttötilillä ennen jatketun määräajan päättymistä 1.5. eli käytännössä 4.5.2020.

Käyttötilistä käyttäjäalueella saatavien tietojen avulla asiakkaat voivat seurata tilisaldoaan, havaita varojen riittämättömyyden ja lisätä saldoa. Näin he voivat välttää veloitusten estymisen ja riittämätöntä katetta koskevien ilmoitusten hallinnolliset kulut ja siten varmistaa tavaramerkki- tai malliasioiden etenemisen.

Riittämätöntä katetta koskevia ennen 9.3.2020 ilmoitettuja määräaikoja, jotka umpeutuvat 9.3.−30.4., jatketaan automaattisesti 1.5.2020 asti.

 


 
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja