Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

SME Fund

Ideas Powered for Business SME Fund on Euroopan komission aloite, jonka Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) toteuttaa tukeakseen taloudellisesti eurooppalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) IPR-arvoseteleillä immateriaalioikeuksien eli tavaramerkkien ja mallien suojaamiseksi. Rahasto myöntää 20 miljoonaa euroa avustuksina, jotka jaetaan viidessä vaiheessa (hakuajat) tammikuusta joulukuuhun 2021.
 
Edunsaajat saavat osittaisen korvauksen immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalveluista (IP Scan) sekä tavaramerkki- ja mallihakemuksista aiheutuvista kustannuksista.
 
Palvelu 1: 75 %:n alennus osallistuvien kansallisten IP-toimistojen tarjoamista immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalveluista (IP Scan). 

Palvelu 2: 50 %:n alennus kansallisten, alueellisten ja EU:n tavaramerkkejä ja malleja koskevien hakemusten perusmaksuista. 

Yksi pk-yritys voi saada korvausta enintään 1 500 euroa.

Ei. Pk-yrityksen on ensin haettava avustusta (IP-arvoseteli) ja odotettava avustuspäätöstä. Saatuaan avustuspäätöksen pk-yritys voi hakea avustushakemuslomakkeessa (sähköinen lomake 1) ilmoittamiaan palveluja (tavaramerkkejä ja/tai malleja ja/tai esidiagnoosipalvelua (IP Scan) tai niiden yhdistelmää). Sen jälkeen pk-yritys voi myös hakea vastaavaa korvausta.

EU-maan pk-yritysten valtuutettu työntekijä tai toimitusjohtaja voi täyttää Ideas Powered for Business SME Fund -rahaston avustushakemuksen.
 
Kaikki Euroopan unioniin sijoittautuneet pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat hakea tukea IPR-arvosetelin muodossa. Pk-yritysten, jotka haluavat hakea immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelua (IP Scan), on oltava sijoittautuneina siihen maahan, jossa soveltuva immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelujen tarjoaja on käytettävissä ehdotuspyynnössä julkaistulla tavalla.
 
Tarkista EU:n virallinen pk-yrityksen määritelmä varmistaaksesi, että yrityksesi on tukikelpoinen.
 

Pk-yrityksen on oltava sijoittautuneena Euroopan unioniin.
 
Seuraavassa esitetään tekijät, jotka määrittävät, onko yritys EU:n suosituksessa 2003/361 määritelty pk-yritys.


Ensimmäinen viidestä hakuajasta aukeaa 11. tammikuuta 2021 seuraavan aikataulun mukaisesti:Pk-yritys voi hakea avustusta IPR-arvosetelin muodossa vain hakuajan ollessa avoinna ja ainoastaan käytettävissä olevalla verkkolomakkeella. Viiden määritetyn hakuajan ulkopuolella tehtyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

 

Kyllä. Jos pk-yritys hakee yhtä palvelua yhden hakuajan aikana, se voi hakea toista palvelua seuraavan hakuajan aikana.

Kullekin pk-yritykselle voidaan korvata enintään 1 500 euroa palvelusta 1 tai palvelusta 2 tai näiden yhdistelmästä:

Palvelu 1: 75 %:n alennus osallistuvien kansallisten IP-toimistojen tarjoamista immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalveluista (IP Scan).
Palvelu 2: 50 %:n alennus kansallisten, alueellisten ja EU:n tavaramerkkejä ja malleja koskevien hakemusten perusmaksuista.

Esimerkki 1. Palvelu 1: Pk-yrityksen on ensin maksettava immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelun (IP Scan) kokonaiskustannukset. Jos kustannukset ovat 1 000 euroa, 75 %:n korvaus on 750 euroa. Tässä tapauksessa pk-yritykselle korvattaisiin 750 euroa.Esimerkki 2. Palvelu 2: Pk-yrityksen on ensin maksettava tavaramerkkejä ja malleja koskevien hakemusten perusmaksut. Jos pk-yritys haluaa rekisteröidä kaksi kansallista mallia, joista kumpikin maksaa 250 euroa, ja samalla kaksi EU-tavaramerkkiä, joista kumpikin maksaa 850 euroa, kaikkien hakemusten kokonaiskustannukset olisivat 2 200 euroa. 50 %:n korvaus olisi 1 100 euroa. Tässä tapauksessa pk-yritys maksaa 2 200 euroa ja sille maksetaan takaisin 1 100 euroa.Esimerkki 3. Palvelu 1 ja palvelu 2 yhdistettynä: Jos pk-yritys haluaa molemmat esimerkeissä 1 ja 2 mainitut palvelut, palvelun 1 kustannukset olisivat 1 000 euroa ja palvelun 2 kustannukset 2 200 euroa, jolloin kokonaiskustannukset olisivat 3 200 euroa. Tällöin pk-yritykselle maksettaisiin takaisin avustuksen enimmäismäärä 1 500 euroa.
 

Jos hakijat ovat tukikelpoisia, avustukset jaetaan hakujärjestyksessä hakemuksen jättöpäivän perusteella kunkin hakuajan osalta.

Hakijan tulee lukea seuraava tarkistuslista huolellisesti ennen hakemuksen jättämistä varmistaakseen, että tarvittavat asiakirjat voidaan valmistella.

TARKISTUSLISTA 
 • Yritykseni on EU:hun sijoittautunut pieni tai keskisuuri yritys (pk-yritys).
 • Olen lukenut ehdotuspyynnön ennen hakemuslomakkeen täyttämistä.
 • Minulla on yritykseni pankkitiedot ja tiliote, josta käyvät ilmi seuraavat tiedot: yrityksen nimi tilinomistajana, IBAN-numero sekä BIC/SWIFT-koodi.
 • Minulla on yhtiöni alv-todistus.
 • Tiedän, mitä edellä kysymyksessä 1 ja ehdotuspyynnössä mainittua palvelua/palveluja aion hakea (palvelua 1, palvelua 2 tai molempia).
 • Tiedän, mitä immateriaalioikeuksia (tavaramerkkejä ja/tai malleja) aion hakea (palvelu 2).
 • Ymmärrän, etten voi hakea palveluja, jos olen jo saanut kansallista tai EU:n rahoitusta samoihin palveluihin tai niiden osiin. 

Tarkista tästä asiakirjasta maatasi koskeva ALV-tunnuksen esimerkkirakenne, kun täytät ALV-kenttää sähköisessä hakulomakkeessa (myös maatunnus).
Hakijoita, joiden toimivaltainen kansallinen viranomainen katsoo olevan vapautettu verotuksesta ja joilla on sen mukainen verotunnistenumero, pyydetään toimittamaan asiaankuuluva toimivaltaisen kansallisen viranomaisen todistus, joka osoittaa yrityksen laillisen olemassaolon.
Jos verotunnistenumero on eri muodossa kuin alv-numero, noudata seuraavia ohjeita antaessasi tietoja.
 • Jos verotunnistenumerossa on sama määrä numeroita, mutta siitä puuttuu maakoodi, lisää se numeroiden eteen.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero 12345678, merkkisarja annetaan muodossa EU12345678.
 • Jos verotunnistenumero sisältää maakoodin mutta eri määrän numeroita, loppuun lisätään puuttuvia numeroita vastaava määrä X-kirjaimia.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero EU123456, hakija syöttää merkkisarjan EU123456XX.
 • Jos verotunnistenumerosta puuttuvat maakoodi ja vaadittu määrä numeroita, ensimmäiseksi lisätään maakoodi ja viimeiseksi puuttuvia numeroita vastaava määrä X-kirjaimia.Esimerkki: jos alv-tunnus on EU12345678 ja verotunnistenumero 123456, hakija syöttää merkkisarjan EU123456XX.

Tiliotteen tulisi sisältää yrityksen pankkitiedot, tilin haltijana olevan yrityksen nimi, IBAN-koodi ja BIC-/SWIFT-koodi. Tiliotetta ei tarvitse allekirjoittaa eikä siitä tarvitse toimittaa käännöstä (esimerkki tiliotteesta, esimerkki IBAN-numerosta).

 1. Viestin lähettämiseen voi kulua enintään 60 minuuttia.
 2. Varmista, että olet ilmoittanut oikean sähköpostiosoitteen. Suosittelemme useamman kuin yhden sähköpostiosoitteen ilmoittamista.
 3. Tarkista myös roskapostikansiot.
 4. Jos olet tehnyt nämä tarkistukset etkä silti ole saanut vahvistusviestiä, ota yhteyttä osoitteeseen information@euipo.europa.eu
Vahvistusviestiä ei tule ymmärtää osoitukseksi hakemuksen hyväksymisestä, vaan ainoastaan siitä, että se on jätetty. Kullekin hakijalle ilmoitetaan arvioinnin tulokset erillisellä sähköpostiviestillä, kuten ehdotuspyynnön 4.5 kohdassa todetaan.

Seuraavassa on esitetty toimet, jotka pk-yritysten on toteutettava hakiessaan avustusta:
 
1. Kun olet lukenut ehdotuspyynnön avustusten verkkosivulla, täytä ja lähetä avustushakemus verkkolomakkeella (sähköinen lomake 1) ja liitä mukaan vaaditut asiakirjat. Lue kysymyksen 9 tarkistuslista huolellisesti ennen hakemuksen jättämistä. Jos hakemus hyväksytään, saat EUIPO:n allekirjoittaman avustuspäätöksen. Pidä päätös tallessa, sitä tarvitaan myöhemmin. Hylätyille hakijoille ilmoitetaan kielteisen päätöksen syistä.
 
2. Hae tavaramerkkiä ja/tai mallia ja/tai immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelua (IP Scan) ja maksa ne 30 päivän kuluessa avustuspäätöksen vastaanottamisesta. 

Tavaramerkkejä ja malleja voi hakea jossakin EU:n kansallisista teollis- ja tekijänoikeusvirastoista (kansallinen taso), Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastosta (kattaa Belgian, Alankomaat ja Luxemburgin; alueellinen taso) tai EUIPOsta (kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot).
 
Immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelut (IP Scan) ovat saatavilla niissä kansallisissa toimistoissa, jotka tarjoavat kyseistä palvelua (ks. jäljempänä oleva luettelo).
   
3. Kun olet maksanut palveluista, lähetä korvauspyyntösi (sähköinen lomake 2) ennen perjantaita 31.12.2021 käyttämällä avustuspäätökseen sisältyvää linkkiä. Korvaus maksetaan kuukauden kuluessa, mikäli toimitetut tiedot ja asiakirjat hyväksytään.

Kyllä. Sinulla on 30 päivää aikaa hakea hakemuksessa ilmoittamiasi palveluja avustuspäätöksen vastaanottamisesta lukien. Muussa tapauksessa sinulla ei ole oikeutta hakea sitä vastaavaa korvausta

Jos hakemuksen jättämisen jälkeen päätät, että ET haekaan avustusta meneillään olevalla hakujaksolla, lähetä viesti osoitteeseen information@euipo.europa.eu. Liitä mukaan hakemuksen vastaanottamisesta saamasi vahvistus (lähetetty sähköpostilla) ja ilmoita, että haluat peruuttaa hakemuksesi pk-yritysrahastosta annettavaa avustusta varten.
 
Jos peruutat hakemuksen, et voi osallistua hakuun meneillään olevalla hakujaksolla. Voit kuitenkin tehdä uuden hakemuksen tulevilla hakujaksoilla.

Ei, elleivät ne harjoita taloudellista toimintaa. Katso Euroopan komission määritelmä pk-yrityksestä.

Yritys saa sähköpostitse hakemuksen vastaanottovahvistuksen.
 
Jos hakemus hyväksytään, yritys saa EUIPO:n allekirjoittaman avustuspäätöksen. Hylätyille hakijoille ilmoitetaan kielteisen päätöksen syistä.

Palvelu 1: Immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelut (IP Scan)

Immateriaalioikeuksien esidiagnoosi on avainasemassa pk-yrityksen immateriaalioikeusstrategian luomisessa. Immateriaalioikeuksien asiantuntijat tarkastelevat pk-yrityksen liiketoimintamallia, tuotteita ja/tai palveluja sekä kasvusuunnitelmia laatiakseen sille immateriaalioikeuksia koskevan strategian.
 
Tämä palvelu voi auttaa pk-yrityksiä päättämään, mitä immateriaalioikeuksia kannattaa hakea ja miten ne voivat kehittää immateriaalioikeussalkkuaan, jos niillä on jo rekisteröityjä oikeuksia, sekä auttaa kehittämään tulevaisuuden strategiaa.

Kaikki teollis- ja tekijänoikeudet (patentit, tavaramerkit, mallit, hyödyllisyysmallit, kasvilajikkeet, maantieteelliset merkinnät) kuuluvat immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelun (IP scan) piiriin, myös sellaiset, joita ei ole rekisteröity ja/tai jotka eivät ole rekisteröitävissä (esim. liikesalaisuudet, ©, rekisteröimättömät mallit), sekä yritysten nimet, verkkotunnukset jne.

 Immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelua tarjoavat teollis- ja tekijänoikeusvirastot sekä näiden virastojen hyväksymät ulkopuoliset asiantuntijat. Huomaa, että osa kansallisista teollis- ja tekijänoikeusvirastoista saattaa tarjota sellaista immateriaalioikeuksien esianalyysipalvelua (IP Scan), johon ei voida myöntää avustusta pk-yritysrahastosta. Lisätietoja saa kansallisesta teollis- ja tekijänoikeusvirastosta.

Jos pk-yritys on kiinnostunut hakemaan immateriaalioikeuksien diagnoosipalvelua (IP Scan) maassaan, sen on ensin tarkistettava, saako palvelua oman maan kansallisesta IP-toimistosta Ideas Powered for Business SME Fund -menettelyssä.
 
Pk-yritys voi pyytää palvelua kansalliselta immateriaalioikeusvirastolta, jos se on saatavilla. Palvelun tarjoaa (kansallisen toimiston osoittama) immateriaalioikeuksien esidiagnoosin asiantuntija, joka järjestää pk-yrityksen haastatteluja saadakseen siitä lisää tietoa liiketoiminnan ja immateriaalioikeuksien näkökulmasta.
 
Lisäksi immateriaalioikeuksien esidiagnoosin asiantuntija laatii raportin, jossa esitellään sen havainnot pk-yrityksen immateriaalioikeuksista ja annetaan suosituksia yrityksen immateriaalioikeuksien tulevasta hallinnoinnista.
 
Palvelun toteuttamiseen tarvittava aika vaihtelee pk-yritysten mukaan ja voi olla muutamista viikoista useisiin kuukausiin.

Palvelu 2: Tavaramerkki- ja mallihakemukset


Pk-yritys voi hakea 50 %:n korvausta tavaramerkkejä ja/tai malleja koskevien hakemusten perusmaksuista (kansalliset, alueelliset ja/tai EU:n laajuiset).
 
Tavaramerkkejä ja malleja voi hakea jossakin EU:n kansallisista immateriaalioikeusvirastoista (kansallinen taso), Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastosta (kattaa Belgian, Alankomaat ja Luxemburgin; alueellinen taso) tai EUIPOsta (kattaa kaikki EU:n jäsenvaltiot).
 
Valittu alueellinen suojataso riippuu pk-yrityksen liiketoimintastrategiasta ja kasvusuunnitelmista. Jos pk-yritys on epävarma siitä, mitä pitäisi hakea ja mistä, immateriaalioikeuksien esidiagnoosipalvelu (IP Scan) voi auttaa päätöksenteossa.

 • Tavaramerkkihakemukset: hakemuksen jättämishetkellä maksettava perusmaksu, lukuun ottamatta tavaroiden ja palvelujen lisäluokkia.
 • Mallihakemukset: hakemuksen jättämishetkellä maksettava perusmaksu, lukuun ottamatta mahdollisia julkaisemisen tai lykkäämisen lisämaksuja. 

Pk-yrityksen hakemien immateriaalioikeuksien (tavaramerkkien ja/tai mallien) lukumäärää ei ole rajoitettu. Pk-yritykselle korvataan kuitenkin 50 % hakemusten perusmaksuista 1 500 euroon saakka.

No, the grant is only available for new trade mark and/or design applications.  

Hyväksyttyjä ja hylättyjä tavaramerkkihakemuksia ei erotella. Jos avustushakemus hyväksytään (IP-seteli), pk-yritys voi tavaramerkkihakemuksen jättämisen ja maksamisen jälkeen pyytää palautusta 50 % hakemuksen perusmaksusta.

Reimbursement process
 • Saat sähköpostitse vahvistuksen avustuspäätöksen hyväksymisestä.
 • Ilmoituksen saapumisen jälkeen sinulla 30 päivää aikaa hakea palvelua palveluntarjoajalta ja maksaa se.
 • Kun teet maksupyynnön virastolle, käytä avustuspäätöksessä olevaa linkkiä.
 • Maksupyynnön saapuminen vahvistetaan sähköpostitse. Vahvistusviestin lähettämiseen voi kulua enintään 60 minuuttia.
 • Avustus maksetaan ilmoitetulle pankkitilille kuukauden kuluessa, mikäli toimitetut tiedot ja asiakirjat hyväksytään.

Saat ilmoituksen asiasta sähköpostitse.

Kaikki korvauspyyntölomakkeet (sähköinen lomake 2) on toimitettava viimeistään 31. joulukuuta 2021. Tämän päivämäärän jälkeen jätettyjä maksupyyntöjä ei hyväksytä, eikä korvausta voida maksaa.

Avustus maksetaan hakemuslomakkeessa (sähköinen lomake 1) ilmoitetulle yrityksen pankkitilille.

Sivu on päivitetty viimeksi 26-01-2021
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja