EU:n tavaramerkkiasetukseen tehtyjä uusia muutoksia sovelletaan 1. lokakuuta 2017 alkaen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424 yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta (muutosasetus) tuli voimaan 23. maaliskuuta 2016.

Muutosasetuksella tehtiin muun muassa seuraavat muutokset: viraston nimi muutettiin Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoksi, viraston hallinnoiman tavaramerkin nimi muutettiin Euroopan unionin tavaramerkiksi, ja tavaramerkkien maksujärjestelmää muutettiin. Lisäksi tehtiin muutoksia tutkimismenettelyihin, ehdottomiin perusteisiin, vastustukseen ja poistamiseen, suhteellisiin perusteisiin sekä valituksiin. Muutoksia koskevaan koosteeseen voi tutustua täältä.

Muutosasetuksessa on useita säännöksiä, joita sovelletaan 1. lokakuuta 2017 alkaen, sillä niistä oli säädettävä erikseen sekundaarilainsäädännössä.

Sekundaarilainsäädäntö koostuu täytäntöönpanoasetuksesta ja delegoidusta asetuksesta, jolla kumotaan asetukset (EY) N:o 2868/95 ja (EY) N:o 216/96.

Sekundäärilainsäädäntöön sisältyy yksityiskohtaisia siirtymäsäännöksiä siitä, milloin uusia menettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan menettelyihin (siirtymäsäännöstaulukko).

Lainsäädännön uudistusprosessissa todettiin EU-tavaramerkkijärjestelmän saavuttama menestys ja vahvistettiin, että järjestelmän tärkeimmät periaatteet ovat kestäneet aikaa ja että ne vastaavat edelleen yritysten tarpeisiin ja odotuksiin. Saavutettua menestystä pyritään kuitenkin vahvistamaan tekemällä järjestelmästä kokonaisuudessaan tehokas ja yhdenmukainen ja mukauttamalla sitä Internet-aikaan.

Lainsäädännön uudistusprosessilla pyritään erityisesti rationalisoimaan menettelyjä ja lisäämään oikeusvarmuutta sekä selkeästi määrittämään kaikki viraston tehtävät. Näihin tehtäviin sisältyvät viraston ja EU:n jäsenvaltioiden teollis- ja tekijänoikeusvirastojen välinen yhteistyö ja käytäntöjen yhtenäistäminen.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Tämä osio sisältää yleisiä tietoja EU-tavaramerkkiasetuksesta. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia.
Kaikkia käyttäjiä ja mahdollisia käyttäjiä suositellaan vahvasti tutustumaan asetukseen (EU) 2015/2424, joka on saatavana kaikilla EU:n kielillä.
Huomaa, että viraston ohjeet pysyvät pääasiallisena lähtökohtana Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän käyttäjille ja ammattimaisille neuvojille, jotka haluavat olla varmoja, että heidän käytössään on viimeisin tieto EUIPO:n tutkimiskäytännöistä.

Tietoa muutoksista, jotka tulivat voimaan 23. maaliskuuta 2016, saa täältä.