Uusi EU-tavaramerkkiasetus 1. lokakuuta 2017 alkaen sovellettavat muutokset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2424 yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen muuttamisesta (muutosasetus) tuli voimaan 23. maaliskuuta 2016.

Muutosasetuksella tehtiin muun muassa seuraavat muutokset: Viraston nimi muutettiin Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoksi ja viraston hallinnoiman tavaramerkin nimi muutettiin Euroopan unionin tavaramerkiksi. Lisäksi muutettiin tavaramerkkien maksujärjestelmää. Muutoksia tehtiin myös tutkimismenettelyyn, ehdottomiin perusteisiin, väite- ja peruuttamismenettelyyn, suhteellisiin perusteisiin ja valitusmenettelyyn. Yleiskatsaus muutoksiin on tässä.

Muutosasetuksessa on säännöksiä, joita sovelletaan 1. lokakuuta 2017 alkaen, sillä niistä oli säädettävä erikseen sekundaarilainsäädännössä.

Sekundaarilainsäädännön muodostavat asetusta (EU) 2017/1001 täydentävä delegoitu asetus (EU) 2018/625 ja asetuksen (EU) 2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettu täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/626.

Sekundaarilainsäädäntö sisältää yksityiskohtaiset siirtymäsäännökset, joista käy ilmi, milloin menettelyihin sovelletaan uusia menettelysääntöjä (siirtymäsäännöstaulukko).

Lainsäädännön uudistusprosessissa todettiin, että EU-tavaramerkkijärjestelmä on onnistunut: järjestelmän pääperiaatteet ovat kestäneet aikaa ja vastaavat edelleen liike-elämän tarpeita ja odotuksia. Saavutetun menestyksen pohjalta järjestelmää pyritään edelleen kehittämään, jotta se olisi kokonaisuudessaan tehokas ja johdonmukainen ja mukautettu internetaikaan.

Muutosasetuksella pyritään erityisesti rationalisoimaan menettelyjä ja lisäämään oikeusvarmuutta. Tarkoituksena on myös määritellä selkeästi kaikki viraston tehtävät mukaan lukien viraston ja jäsenvaltioiden immateriaalioikeusvirastojen välinen yhteistyökehys ja käytäntöjen lähentäminen.

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Tämä osio sisältää yleisiä tietoja EU-tavaramerkkiasetuksesta. Ne eivät ole oikeudellisesti sitovia.
Kaikkia käyttäjiä ja mahdollisia käyttäjiä suositellaan vahvasti tutustumaan asetukseen (EU) 2015/2424, joka on saatavana kaikilla EU:n kielillä.
Huomaa, että viraston ohjeet pysyvät pääasiallisena lähtökohtana Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmän käyttäjille ja ammattimaisille neuvojille, jotka haluavat olla varmoja, että heidän käytössään on viimeisin tieto EUIPO:n tutkimiskäytännöistä.

Tietoa muutoksista, jotka tulivat voimaan 23. maaliskuuta 2016, saa täältä.