Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

Menu

Riita-asiat

Nyt kun olet rekisteröidyn yhteisömallin (RCD) haltija, voit sen nojalla riitauttaa sen kanssa mahdollisesti ristiriitaisia oikeuksia... mutta myös sinun mallisi voi joutua haasteen, riitautuksen tai hyökkäyksen kohteeksi.

Malleja voidaan riitauttaa eri tasoilla – joko Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO) tai kansallisissa tuomioistuimissa. Seuraavassa kuvaillaan, miten menettely etenee EUIPOssa. Tuomioistuimissa käsiteltävistä kanteista on lisätietoa kohdassa "huolehdi oikeuksistasi".

Toisin kuin tavaramerkit, jotka voidaan riitauttaa jo ennen tavaramerkin rekisteröintiä, mallit voidaan kiistää vasta, kun ne on rekisteröity. Riitauttamista kutsutaan virallisesti hakemukseksi mitättömäksi julistamisesta. Seuraavassa selitetään mitätöintimenettelyä sekä mitätöinnin hakijan että yhteisömallin haltijan näkökulmasta.


Mitätöintimenettelyn aloittaminen

Mitätöinnin hakeminen

Virallista lomaketta ei ole pakko käyttää hakemukseen mitättömäksi julistamisesta, mutta sitä suositellaan, sillä se helpottaa hakemusten käsittelyä ja ehkäisee virheitä. Hakemus ja tausta-asiakirjat on toimitettava kahtena kappaleena: niistä yhdet tallennetaan viraston arkistoon ja toiset lähetetään yhteisömallin haltijalle, jotta vältettäisiin asiakirjojen laadun heikkeneminen jäljentämisen yhteydessä.

Mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen voi lähettää EUIPOlle postitse.

Rekisteröidyn yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen ohjeissa on lisätietoja hakemuksen täyttämisen tueksi. Lisäksi sinun kannattaa pyytää oikeudellista neuvontaa ennen kuin haet mitättömäksi julistamista.

Mitättömäksi julistamista koskevasta hakemuksesta peritään 350 euron maksu. Hakemusta ei katsota tehdyksi ennen kuin maksu on maksettu kokonaisuudessaan.

Mitätöintimenettely

EUIPO lähettää hakemuksen mitättömäksi julistamisesta yhteisömallin haltijalle, jolla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Jos yhteisömallin haltija päättää jättää vastaamatta, EUIPO tekee päätöksensä mitätöinnin hakijan tekemän hakemuksen perusteella. Jos yhteisömallin haltija taas päättää vastata, hänen vastauksensa toimitetaan välittömästi mitätöinnin hakijalle.

Jos EUIPO katsoo, että sillä on tarpeeksi tietoa päätöksen tueksi, se tekee päätöksensä. Muussa tapauksessa voidaan tietoja vaihtaa vielä uusi kierros.

Kumpikin osapuoli voi pyytää lisäaikaa, jos kaksi kuukautta ei riitä. Ensimmäinen lisäaika myönnetään yleensä automaattisesti. Sen jälkeen lisäaikaa myönnetään vain, jos se on riittävästi ja asianmukaisesti perusteltu.

Mitätöintimenettely alkaa ilmoituksella mitättömäksi julistamisesta. Yhteisömallin haltijalla on kaksi kuukautta aikaa vastata siihen. Seuraavaksi lähetetään ilmoitus yhteisömallin haltijan huomautuksista mitätöinnin hakijalle. Mitätöinnin hakijan on vastattava siihen kahden kuukauden kuluessa.

 • 2 kuukautta
 • 2 kuukautta
 • Ilmoitus mitättömäksi julistamisesta
 • Yhteisömallin haltijan vastausaika
 • Ilmoitus yhteisömallin haltijan huomautuksista mitätöinnin hakijalle
 • Mitätöinnin hakijan vastausaika

Mitättömyysperusteet

Yhteisömallista annetun asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetään perusteet, joihin on mahdollista vedota. Niistä yleisimmät ovat, että malli ei ole uusi tai se ei ole luonteeltaan yksilöllinen. Muita perusteita löytyy ohjeista.

Kuka tahansa voi hakea mitätöintiä. Sinun ei tarvitse OMISTAA aiempaa oikeutta, jotta voisit tehdä tällaisen hakemuksen. Riittää, kun todistat, että malli ei ole uusi tai se ei ole luonteeltaan yksilöllinen. Tämän teet osoittamalla, että samanlainen tai samankaltainen malli – oli se sinun tai ei – oli olemassa ennen sitä, jonka mitätöintiä haetaan.


Todistaminen

Kaksi asiaa on todistettava, jotta uutuuden tai yksilöllisen luonteen puuttumiseen perustuva hakemus mitättömäksi julistamisesta voitaisiin hyväksyä:

EUIPO arvioi yleisvaikutelmaa vain, jos aiempi malli on tehty tunnetuksi.

Aiemman mallin tunnetuksi tekeminen

Aiempi malli (aiemmat mallit) on esitettävä ja sen (niiden) tunnetuksi tekeminen on osoitettava kirjallisilla todisteilla.

Seuraavassa luetellaan esimerkkejä asiakirjoista, joita tähän voidaan käyttää. Ohjeissa selitetään, miten EUIPO arvioi näitä asiakirjoja ja kuinka paljon painoarvoa kullakin asiakirjalla on.

 • Viralliset julkaisut: julkaiseminen jonkin teollisoikeusviraston lehdessä missä tahansa päin maailmaa katsotaan yleensä tunnetuksi tekemiseksi, samoin kuin julkaiseminen tavaramerkki- tai patenttilehdessä

 • Näyttelyt ja käyttö liiketoiminnassa: mallin saattaminen yleisön saataville kansainvälisessä näyttelyssä missä tahansa päin maailmaa katsotaan yleensä tunnetuksi tekemiseksi, samoin kuin käyttö liiketoiminnassa

 • Internetissä julkistaminen: internetissä julkistamisen katsotaan periaatteessa vastaavan mallin tunnetuksi tekemistä. Internetissä tai verkkotietokannoissa julkaistujen tietojen katsotaan olevan yleisön saatavilla siitä päivästä lähtien, jona tieto on lisätty. Internetin luonteen takia voi kuitenkin olla vaikea määrittää tarkkaa päivämäärää, jolloin tieto on saatettu yleisön saataville: kaikilla internetsivustoilla ei mainita, milloin ne on julkaistu.

 • Valaehtoiset tai juhlalliset kirjalliset vakuutukset: valaehtoiset vakuutukset eivät periaatteessa itsessään riitä todisteeksi aiemman mallin tunnetuksi tekemisestä. Niillä voidaan kuitenkin tukea ja/tai selventää muiden asiakirjojen oikeellisuutta.

Asiantuntevan käyttäjän saama yleisvaikutelma

EUIPO soveltaa kahden mallin välisessä vertailussa samoja perusteita, joita tulisi käyttää, kun tehdään haku, jolla etsitään aiempia oikeuksia ja mahdollisesti samankaltaisia oikeuksia. Yleisvaikutelman arvioinnista annetaan lisätietoja ohjeissa.

Mitätöintimenettelyn päättyminen

Mitätöintimenettely päättyy

 • joko silloin, kun yksi osapuoli päättää (tai molemmat päättävät) lopettaa menettelyn (koska osapuolet ovat tehneet sovinnon, koska mitätöinnin hakija on perunut hakemuksensa tai koska yhteisömallin haltija luopuu mallista),
 • tai kun EUIPO tekee päätöksen, jolla menettely saatetaan päätökseen. Kaikilla mitätöintimenettelyn osapuolilla on oikeus hakea muutosta päätökseen, joka vaikuttaa heihin haitallisesti.

Kun yhteisömalli on julistettu mitättömäksi, on kuin sitä ei olisi koskaan ollut olemassakaan.

Kustannusten maksaminen

Se, kenen maksettavaksi kustannukset lankeavat, riippuu siitä, millainen päätös on tehty tai kuka lopettaa menettelyn.

EUIPOn päätös johtaa yleensä toiseen kahdesta lopputuloksesta:

Yhteisömallia ei julisteta mitättömäksi

Hakija maksaa yhteisömallin haltijalle edustamisesta koituvat kulut, jotka ovat yleensä 400 euroa.

Yhteisömalli julistetaan mitättömäksi

Yhteisömallin haltija maksaa hakijalle aiheutuneet kustannukset, jotka ovat yleensä 750 euroa (350 euroa mitätöintihakemuksesta ja 400 euroa edustamiskuluja).


Sivu on päivitetty viimeksi 17-06-2021
Käytämme sivustollamme evästeitä sellaisten teknisten ominaisuuksien tukena, jotka parantavat käyttäjäkokemustasi. Käytämme myös analytiikkaa. Näpäytä saadaksesi lisätietoja