We are all a little bit different when it comes to classification

With the new Goods and Services Builder you can have a customised list of goods and services using terms that have been preaccepted and that are based on the Nice classification. Learn more

Tietokannat

Tavaramerkit ja mallit

Siirry EUIPOn tietokantaan "eSearch plus"

eSearch plus

Sisältää kattavasti tietoa tavaramerkeistä, malleista, haltijoista, edustajista ja tiedotteista.

eSearch-sovellus (iOS ja Android)

Avoin data: Tiedon massalataaminen

Siirry EUIPOn tietokantaan "eSearch Case Law - Etsi oikeuskäytäntöä"

eSearch Case Law

EUIPOn päätökset, unionin yleisen tuomioistuimen, unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuimien tuomiot.

Siirry EUIPOn tietokantaan "Varmista oikeaksi todistetut jäljennökset"

Verify certified copies

Anna tunnuskoodi nähdäksesi alkuperäisen asiakirjan EU-tavaramerkistä annetusta todistuksesta.

 

Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston (ETMDN) tietokannat

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "TMview"

TMview

Kaikkien kansallisella, kansainvälisellä ja EU:n tasolla osallistuvien virallisten tavaramerkkivirastojen tavaramerkit.

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "Designview"

Designview

Keskitetty pääsy kaikkien osallistuvien kansallisten virastojen hallussa oleviin tietoihin rekisteröidyistä malleista.

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "TMclass"

TMclass

Yksi luokitusyhdyskäytävä EU:n yhdenmukaistettuun tietokantaan ja tietokantoihin kaikkialla maailmassa.

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "Similarity"

Similarity

Tavaroiden ja palvelujen samanlaisuuden arviointi EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa.

 
Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "DesignClass"

DesignClass

Vertaa muiden mukana olevien virastojen mallien luokituksen tietokantoja.

 

Teollis- ja tekijänoikeudet ja lainvalvonta

Siirry Euroopan tavaramerkkien ja mallien verkoston tietokantaan "Enforcement Database"

Enforcement Database

Yhdistää oikeudenhaltijat tullin ja poliisin kanssa tuotteiden suojaamiseksi väärentämiseltä.

ACIST

Väärentämisen torjuntaa koskeva tiedonvaihdon tukiväline (Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool) antaa luotettavaa tietoa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden rajoilla tehtävistä tuotteiden haltuunotoista.

ACRIS

Väärentämisen torjunnan nopean tiedonvaihdon järjestelmä (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) antaa tietoa siitä, miten voi turvallisesti käydä kauppaa EU:n ulkopuolella.

Siirry EUIPOn tietokantaan "Orphan Works"

Orphan Works Database

Sisältää tietoa orpoteoksista, jotka on julkaistu tai esitetty ensimmäisen kerran EU:n alueella.

Sivu on päivitetty viimeksi 06-09-2017