Tietokannat

Tavaramerkit ja mallit

Siirry EUIPOn tietokantaan

eSearch plus

Sisältää kattavasti tietoa tavaramerkeistä, malleista, haltijoista, edustajista ja tiedotteista.

* eSearch-sovellus (iOS ja Android)

Siirry EUIPOn tietokantaan

eSearch Case Law - Etsi oikeuskäytäntöä

EUIPOn päätökset, unionin yleisen tuomioistuimen, unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuimien tuomiot.

Siirry EUIPOn tietokantaan

EuroLocarno

Tuotteiden luokitus ja nimikkeet kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Siirry EUIPOn tietokantaan

Varmista oikeaksi todistetut jäljennökset

Anna tunnuskoodi nähdäksesi alkuperäisen asiakirjan EU-tavaramerkistä annetusta todistuksesta.

 

Euroopan tavaramerkki- ja mallitietokannat

Siirry Euroopan tavaramerkki- ja mallitietokantaan

TMview

Kaikkien kansallisella, kansainvälisellä ja EU:n tasolla osallistuvien virallisten tavaramerkkivirastojen tavaramerkit.

Siirry Euroopan tavaramerkki- ja mallitietokantaan

Designview

Keskitetty pääsy kaikkien osallistuvien kansallisten virastojen hallussa oleviin tietoihin rekisteröidyistä malleista.

Siirry Euroopan tavaramerkki- ja mallitietokantaan

TMclass

Yksi luokitusyhdyskäytävä EU:n yhdenmukaistettuun tietokantaan ja maailmanlaajuisiin tietokantoihin.

Siirry Euroopan tavaramerkki- ja mallitietokantaan

Similarity

Tavaroiden ja palvelujen samanlaisuuden arviointi EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirastoissa.


Siirry Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston tietokantaan

DesignClass

Vertaa muiden mukana olevien virastojen mallien luokituksen tietokantoja.


Teollis- ja tekijänoikeudet ja lainvalvonta

Siirry Euroopan tavaramerkki- ja mallitietokantaan

Enforcement Database

Yhdistää oikeudenhaltijat tullin ja poliisin kanssa tuotteiden suojaamiseksi väärentämiseltä.

ACIST

Väärentämisen torjuntaa koskeva tiedustelun tukiväline antaa luotettavaa tietoa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden rajoilla tehtävistä tuotteiden haltuunotoista.

ACRIS

Väärentämisen torjunnan nopean tiedonvaihdon järjestelmä (Anti-Counterfeiting Rapid Intelligence System) antaa tietoa siitä, miten voi turvallisesti käydä kauppaa EU:n ulkopuolella.

Siirry EUIPOn tietokantaan

Orphan Works Database

Kokoaa tietoa orpoteoksista, jotka on julkaistu tai esitetty ensimmäisen kerran EU:n alueella.

Sivu on päivitetty viimeksi 23-01-2017