Siirry kotisivulle
EUIPO
Suojaa tavaramerkkisi ja mallisi Euroopan unionissa.

Suojaa henkinen omaisuutesi Euroopan unionissa

 

Tietojen saavutettavuus

Tammikuusta 2010 alkaen Euroopan unionin toimielinten kaikki uudet verkkosivustot on laadittu verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) kohdan 2.0 tason AA mukaisesti.

Verkkosisällön saatavuuden tavoitteena on antaa kaikille käyttäjille yhtäläinen mahdollisuus saada verkossa olevaa tietoa ja käyttää siellä olevia toimintoja. Verkkosisällön saavutettavuus tarkoittaa tarkemmin sanottuna sitä, että kyvyiltään erilaiset ihmiset voivat saada esiin ja ymmärtää verkkosisältöä sekä navigoida verkossa ja toimia siinä vuorovaikutteisesti.

Euroopan unioni on allekirjoittanut UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, jonka mukaisesti henkilöt, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Internetin käyttäjät saattavat kohdata ongelmia verkon käytössä erilaisista vammoista, toiminnallisista rajoituksista, ympäristöön tai tekniikkaan liittyvistä tekijöistä johtuen:

  • Vammaiset henkilöt: näkö- ja kuulovammat, fyysiset ja kognitiiviset vammat
  • Iäkkäät henkilöt, heikko lukutaito, muut
  • Tekniikan käyttöön liittyvä rajoittuneisuus tai kyvyttömyys: selaimet, alustat, laitteet, mobiiliverkko
  • Ympäristötekijät: paikka, valaistus, melu, hidas yhteys

Lähde: Euroopan komissio – Information Providers guide

Teknisistä syistä seuraaviin sivuihin ei voida soveltaaa WCAG 2.0-saavutettavuusohjeitaa:

  • Videoita sisältävät sivut
  • Verkkolomakkeet
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.