Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Kus näen esitatud ja saabunud teateid?

Kõik elektrooniliselt esitatud ja saabunud teated on teie kasutajapiirkonna („User Area") kirjakastis.

Uute teadete jaotises on ameti saadetud uued teated. Pärast teate avamist ei saa seda sulgeda ja see tuleb vastava nupu abil teisaldada ootel teadete või teadete arhiivi jaotisesse.

Kasutajapiirkonna teadete kirjakasti kuvahõive Teate andmete kuvahõive

Arhiivijaotises säilitatakse teateid 30 päeva ja siis need kustutatakse.

Saadetud teadete jaotises on kõik saadetud teated (välja arvatud vaidlustamismenetlustes elektrooniliselt saadetud teated). Saadetud teadete jaotises säilitatakse teateid 30 päeva ja siis need kustutatakse.

Kasutajapiirkonna („User Area") selle ja muude funktsioonide lisateave on jaotise „Kasutajatugi" eripunktis.

Uuendamiskuupäev 24-02-2018
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave