Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kaubamärgid Euroopa Liidus

Kus saab registreerida?

Euroopa Liidus kehtib kaubamärkide registreerimiseks neljatasemeline süsteem. Valik sõltub teie ettevõtte vajadustest.

Näiteks soovite kaitset vaid ühes Euroopa Liidu liikmesriigis, kus asub hetkel teie ettevõte või kus soovite teostada äritegevus. Võite esitada kaubamärgi taotluse otse vastava riigi intellektuaalomandiametile. See on riigi tasandi võimalus. Riiklike ametite täielik loetelu.

Kui soovite kaubamärgi kaitset Belgias, Madalmaades ja/või Luksemburgis, saate esitada taotluse Beneluxi intellektuaalomandiametile (BOIP), mis on ainus piirkondliku tasandi intellektuaalomandiamet Euroopa Liidus. See on piirkonna tasandi võimalus.

Kui soovite kaitset rohkemates Euroopa Liidu liikmesriikides, saate esitada Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse EUIPO-le – see on Euroopa tasandi võimalus. EUIPO veebitaotlus maksab 850 eurot ja see täidetakse ühes keeles. Teie taotluse saamise järel kontrollime ja töötleme seda ning pärast registreerimist saate uuendada oma taotlust lõpmatult iga 10 aasta järel.

Riigi, piirkonna ja Euroopa Liidu tasandi süsteemid täiendavad üksteist ja toimivad paralleelselt.

Riigi ja piirkonna tasandi kaubamärgid on vajalikud kasutajatele, kes ei soovi või ei vaja oma kaubamärgi kaitset Euroopa Liidu tasandil.

Euroopa Liidu kaubamärgid pakuvad kaitset kõikides liidu liikmesriikides neile, kes seda soovivad.

 

Neljas kaitse võimalus Euroopa Liidus on rahvusvaheline tasand. Saate kasutada oma riigi, piirkonna või Euroopa Liidu kaubamärgi taotlust, et laiendada kaitset rahvusvaheliselt, et see kehtiks mis tahes Madridi protokolli allkirjastanud riigis. Lisateave rahvusvaheliste registreeringute kohta.

Riigi tasandil ELi liikmesriikide riiklike intellektuaalomandiametite kaudu.

Piirkonna tasandil registreerimine Belgias, Madalmaades ja/või Luksemburgis BOIPi kaudu.

Üleeuroopaline kaitse (kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides) EUIPO kaudu.

Rahvusvaheline registreerimine WIPO kaudu.

 

Kaubamärgi registreerimise eelised

  • Kaitseb teie tootemargi väärtust
  • Loob vara
  • Kaitseb konkurentide eest
  • Määratleb teie õigusi
  • Takistab võltsimist ja pettust

Euroopa Liidu kaubamärgi registreerimise eelised

  • Veebikeskkonnas ühes keeles esitatud taotluse alusel antud registreering kehtib kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides.
  • Euroopa Liidu kaubamärgiga saab selle omanik mõistliku hinna eest ainuõiguse Euroopa Liidu kõigis praegustes ja tulevastes liikmesriikides.
  • Teie kaubamärk kehtib turul, kus on ligi 500 miljonit tarbijat.
  • Euroopa Liidu kaubamärk kehtib 10 aastat. Seda saab pikendada mitu korda tahes, igal pikendamisel 10 aastaks.

Kaubamärgi rahvusvaheline registreerimine

Kui olete juba taotlenud või registreerinud kaubamärgi mujal maailmas, saate taotleda Euroopa Liidu kaubamärki rahvusvahelise registreeringuga (IR), märkides taotlusvormile Euroopa Liidu. Võite seda teha Madridi süsteemi kaudu, mida haldab Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvaheline büroo (WIPO) Genfis.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.