Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

 

Saadavuse otsimine

Disainilahenduste kaitsel eelistatakse varem laekunud taotlusi. Kui keegi on teie disainilahenduse või sellega sarnase juba registreerinud või avaldanud, ei ole see enam vabalt kasutatav, st saadaval. Säästate aega ja raha, kui otsite enne taotlemist disainilahendusi, mis võivad olla teie omaga vastuolus.

Otsimine on tasuta ja saadud teave võib saada määravaks teie taotluse tulemusele. Kui disainilahendus kuulub juba kellelegi teisele, võidakse teie taotlus vaidlustada.

See tähendab, et otsing ei saa piirduda üksnes registreeritud disainilahendustega. Ka kõik varem avaldatud, kuid nüüdseks aegunud registreerimata või registreeritud disainilahendused võivad ohustada teie disainilahendust.


Registreeritud disainilahendused

Registreeritud disainilahendusi saab otsida kahest andmebaasist:

Avage EUIPO andmebaas eSearch plus

eSearch plus on EUIPO juurdepääsupunkt Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduste andmebaasile. See aitab teil teada saada, kas keegi on meie juures sarnase disainilahenduse registreerinud.

Avage Designview (Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas)

Designview pakub juurdepääsu EUIPO disainilahenduste andmebaasile ja riiklike registrite andmebaasidele. Varem taotletud või registreeritud riiklik disainilahendus võib ohustada teie taotlust.


Registreerimata disainilahendused

Otsige disainilahendusi enda valdkonnast. Uurige väljaandeid, külastage messe ja otsige Internetist.

Oma valdkonna spetsialistina teate disainitrende ja kuidas neid teadmisi kasutada. Parim on otsingutel mitte piirduda Euroopa Liidu territooriumiga: arvestage kõiki disainilahendusi, mis on avaldatud maailmas, eriti kui on põhjust arvata, et disainilahendus on tavalise äritegevuse käigus saanud teatavaks Euroopa Liidus tegutsevatele isikutele.

Otsingumeetodid

Otsingutulemuste analüüsimisel tuleb arvestada kahe põhiteguriga: aeg ja disainilahendus. Nende tegurite kontrollimine ei välista riske, kuid minimeerib need.

Prioriteet

Registreerimata disainilahenduse õigused hakkavad kehtima disainilahenduse avaldamisel.

Registreeritud disainilahenduse kaitse algab määratud esitamiskuupäevast.

Otsustamisel, kes esitas taotluse varem, arvestatakse peale võimalike konkureerivate disainilahenduste esitamiskuupäevade ka muid asjaolusid. Kui on olemas prioriteedi kuupäev, tuleb arvestada ka seda.

Mis on prioriteedinõue?

Kõik, kes on esitanud disainilahenduse taotluse riigis, mis on tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni või Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu osalisriik, võivad esitada prioriteedinõude, kasutades Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduse taotluse alusena oma disainilahenduse taotlust.

Sellise prioriteedinõude kasutamiseks peate esitama oma Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduse kuue kuu jooksul alates varasema disainilahenduse taotlusest. Kui teie prioriteedinõue rahuldatakse, on teie disainilahendusel pärast selle registreerimist nimetatud kuue kuu jooksul esitatud teiste taotlustega võrreldes eesõigus.

Euroopa Liidu registreeritud disainilahenduse taotlusvormi täitmisel antakse teile võimalus esitada prioriteedinõue. Otsustamisel, kes esitas taotluse varem, lähtutakse varasema taotluse esitamiskuupäevast.

 


Disaini-
lahenduse prioriteedi-
periood

Kaks järgmist loetelu on üksteisega seotud nii, et esimese loetelu esimene element on seotud teise loetelu esimese elemendiga jne.

 • 1.7.2015
  USAs esitamise kuupäev

 • 1.10.2015
  EUIPOs esitamise kuupäev

 • 1.11.2015
  EUIPOs esitamise kuupäev


Sellisel juhul võib disainilahenduse B omanik taotleda disainilahenduse A kehtetuks tunnistamist, kuigi Euroopa Liidus taotleti disainilahendust A varem.

Disainilahenduste võrdlemine

Enda ja varasema disainilahenduse välimuse võrdlemisel andke üldhinnang. Kui iga teie disainilahenduse element on olemas varasemas disainilahenduses, peetakse mõlemat samaks ja teie oma ei ole seega uudne.

Võrdlemise teeb keerukamaks, kui disainilahendused on üksikasjades erinevad, kuid üldmulje on siiski väga sarnane. Küsige endalt järgmist:

„Kas minu disainilahendus jätab asjatundjale teistsuguse üldmulje kui varasem disainilahendus?"

Mõistete „asjatundja" ja „üldmulje" selgitus

 • Asjatundja – isik, kellel on mõningaid teadmisi valdkonna disainilahendustest, kuid ta ei pea tingimata olema disainer, tehniline ekspert, tootja ega müüja.
 • Üldmulje – disainilahendusi võrreldes keskenduge vähem omadustele, mis on toote kasutamisel vähem silmatorkavad või nähtavad, samuti tooteliigi tavalistele omadustele. Selle asemel keskenduge omadustele, mis on konkreetselt iseloomulikud või mis erinevad tavapärasest.

Mida teha otsingutulemustega?

Kui leiate kas registreeritud või registreerimata disainilahenduse, mis jätab sama üldmulje kui teie oma, on teil mitu võimalust.

 • Läbirääkimised – pöörduge varasema disainilahenduse omaniku poole ja leppige temaga kokku (turul on korraga palju identseid või sarnaseid disainilahendusi).
 • Registreerimine vaidlustamisvõimalusest hoolimata – esitage taotlus ja olge vaidlustamiseks valmis. Disainilahenduse registreerimisele vastulause esitamise otsus sõltub mitmest tegurist. Varasema registreeritud või registreerimata disainilahenduse olemasolu ei takista taotluse esitamist, kuid võib tähendada kellegi õiguste rikkumist ja võimalikku kohtumenetlust.
 • Vaidlustamine – vaidlustage varasem disainilahendus
 • Loobumine – ärge jätkake, sest konflikti tekkimise risk on liiga suur.

Enne tegevuse otsustamist on soovitatav küsida nõu spetsialistilt.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.