Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Haldamine

Euroopa Liidu kaubamärke saab müüa, litsentsida, muuta ja pikendada. Registreeritud kaubamärkide muudatused avaldatakse ELi kaubamärgibülletäänis.

 

Kaitse

Euroopa Liidu kaubamärgi registreering kehtib 10 aastat, kuid seda saab pikendada piiramatu arv kordi. Iga 10 aasta järel peate järele mõtlema, kas soovite kaubamärki pikendada. Otsus sõltub teie tootemargistrateegiast.

Kas soovite kaubamärgi kaitset jätkata?

Pikendamine 

Teil on kolm võimalust.

 1. Pikendamine. Veebis pikendamine maksab ühe klassi kohta 850 eurot, teise klassi kohta 50 eurot ning alates kolmandast klassist iga klassi kohta 150 eurot. Kogu Euroopa Liidus kehtiva kaitse jätkamiseks pikendage kaubamärk veebis.


 2. Muutmine. Kui soovite säilitada kaubamärgi üksnes teatud liikmesriikides, võite muuta Euroopa Liidu kaubamärgi riiklikuks registreeringuks. Intellektuaalomandi sillad


 3. Loobumine. Kui otsustate kaubamärki Euroopa Liidus mitte pikendada, kaotavad kaubamärgiga seotud õigused kehtivuse.

 

Millal kaubamärki pikendada?

Pikendamise tähtaja jälgimine on teie ülesanne. Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) teatab tavaliselt teile või teie esindajale kuus kuud enne aegumiskuupäeva, et kaubamärki tuleks pikendada. Amet teatab seda ka kõigile teistele, nt litsentsiomanikele, kellel on seoses teie kaubamärgiga õigusi.

Pikendamise vorm tuleb esitada ja pikendamislõiv tasuda kuue kuu jooksul enne kaubamärgi aegumist. Vormi võib esitada kuni registreeringu aegumise kuupäevani.

Kui te ei märganud tähtaja lõppemist, kuid soovite kaubamärki siiski pikendada, saate seda teha kuni kuus kuud pärast aegumiskuupäeva, kuid peate tasuma 25% võrra suuremat lõivu.

Iga esimeses loetelus esitatud periood algab ja lõpeb järgmises loetelus nimetatud etapiga.

 • Registreerimisperiood
 • Pikendamine veebis
  Tavalõiv
 • Hiline pikendamine veebis
  Lisalõiv
  (25% võrra suurem kui tavalõiv)
 • 10.06.2007

  Taotluse esitamise kuupäev
 • 11.12.2016

  Pikendamisperioodi algus
 • 10.06.2017

  Tavalõivu eest pikendamise viimane päev
 • 10.12.2017

  Viimane võimalus kaubamärki pikendada

Kuidas pikendada?

EUIPO soovitab pikendada kaubamärki veebis, sest see on kiireim, odavaim ja lihtsaim viis. Avalduse võib saata ka paberkandjal posti teel või kulleriga. Paberkandjal esitatud pikendamise lõiv on 1000 eurot, veebis esitatud pikendamise lõiv aga 850 eurot. NB! Pikendamisel ei saa kaubamärki muuta. Võimalik on piirata 10 aasta eest esitatud kaupade ja teenuste loetelu, kuid kaupu ja teenuseid lisada ei saa.

Teatage meile andmete muutumisest

Teatage meile, kui on muutunud näiteks teie või teie ettevõtte nimi, aadress või kontaktandmed.

Tehke vajalikud muudatused ka isikuandmete lehel

User Area 

Miks?

Kui te ei ole määranud esindajat, suhtleme isiklikult teiega. Seepärast on väga oluline, et teatate meile kõikidest isikuandmete muutustest. Isegi kui olete määranud esindaja, on teie huvides hoida ettevõtte andmed ajakohased. Meil või kolmandatel isikutel võib olla vaja teie poole pöörduda.

 

Millal?

Ametlikku tähtaega ei ole. Mida varem te muutustest teatate, seda parem.

 

Kuidas?

Kui teil on esindaja, teatage uued andmed talle ja ülejäänu teeb tema. Kasutajapiirkonnas (User Area) saate andmeid hõlpsasti muuta ka ise. Sisenege User Area’sse, avage suvandite menüü ja tehke oma isikuandmetesse vajalikud muudatused.

Isikuandmete muudatused ei tohi mõjutada taotleja/omaniku isikut. Taotleja isiku muutmine on õiguste üleandmine.

Juriidilistel isikutel võib olla ainult üks ametlik aadress. Kahtluse korral võib EUIPO nõuda õigusliku vormi ja aadressi kohta tõendit.

Tunnusnumbri esitamisel ei pea te märkima kõiki oma õigusi. Kõigi õiguste muutmine toimub automaatselt korraga.

Kas Euroopa Liidu kaubamärki saab müüa või liisida?

Kaubamärk on vara. Omandiõigust saab litsentsida või müüa. Peamine vahe on, et müümise korral annate teisele isikule Euroopa Liidu kaubamärgi omandiõiguse üle püsivalt, aga litsentsimisel jääte omanikuks teie. See on analoogne kinnisvara müümise ja väljaüürimisega. Kohe, kui olete jõudnud kokkuleppele, teatage meile kõik vajalikud andmed.

Esitage andmed kiiresti ja hõlpsalt veebis

Taotluse esitamine 

Omandiõiguse litsentsimine ja üleandmine — üksikasjad
Seda, kas litsentsite ELi kaubamärgi või annate selle üle, otsustate teie. Meie ülesanne on üksnes kontrollida, et tulemus oleks nõuetekohaselt vormistatud. Arvestage järgmist.

Kas kaubamärk litsentsida või üle anda?

 
  Üleandmine Litsentsimine
Tasu Halduslõiv puudub. Halduslõiv on 200 eurot kaubamärgi kohta
Maksimaalne lõiv on 1000 eurot (kui kõigi litsentside osapooled on samad).
Geograafiline ulatus Teie õigus antakse üle kogu Euroopa Liidus. Litsentsida saab konkreetsetes Euroopa Liidu liikmesriikides.
Aeg Õigus antakse üle ajapiiranguta. Õigust saate litsentsida kindlaks perioodiks.
Kaubad ja teenused Kaupade ja teenuste loetelu võib üle anda osaliselt. Kaupade ja teenuste loetelu võib litsentsida osaliselt.
 

Millal?

Teatage meile kohe, kui olete jõudnud teise osapoolega kokkuleppele.

 

Kuidas?

Peate vaid taotlema üleandmise või litsentsimise kandmist registrisse: seda taotlust nimetatakse registrikandeks. Registrikande taotluse saate esitada lihtsalt ja kiiresti veebis või posti teel või kulleriga abil.

Kui mõlemal poolel on ühine kutseline esindaja (kes on praeguse omaniku esindaja), võib esindaja esitada taotluse teie nimel. Sellisel juhul ei pea te esitama üleandmis- või litsentsimislepingu koopiat.

Miks kaubamärgi ulatust pärast registreerimist muuta?

Võite soovida muuta Euroopa Liidu kaubamärgi kaitse ulatust kas strateegia või välistegurite tõttu, näiteks kui konkurent ähvardab ohustada teie õigusi, kui te kaubamärgi ulatust ei piira. NB! Kaupade ja teenuste loetelu saab ainult piirata. Seda ei saa laiendada. Euroopa Liidu kaubamärgi ulatuse piiramist pärast registreerimist nimetatakse osaliseks loobumiseks.

Taotlege täielikku või osalist loobumist

Taotluse esitamine 

 

Millal saab kaubamärgi ulatust pärast registreerimist muuta?

Kohe, üksnes teatage meile. Pidage siiski meeles, et hiljem ei saa algset loetelu taastada.

 

Kuidas pärast registreerimist kaubamärgi ulatust muuta?

Kõige lihtsam on kasutada veebipõhist osalise loobumise vormi. Taotluse võite allkirjastada ise või allkirjastab selle teie esindaja, taotlus peab olema selge ja üheselt mõistetav. NB! Pärast kaitse ulatuse piiramist ei väljastata uut registreerimistõendit. Uus tõend väljastatakse üksnes siis, kui EUIPO teeb parandusi ise. Kui soovite saada uue kinnitatud või kinnitamata dokumendi, saate selle tellida toimikuga tutvumise veebivormi kaudu.

Mida saab õigusega veel teha?

Õigusega seoses on ka muid, vähem kasutatavaid võimalusi. Lisateave on User Area’s, kuid lühiülevaate esitame ka siin.

Esitage muud veebipõhised taotlused

Taotluse esitamine 

 • Muutmine: see on Euroopa Liidu kaubamärkide ja riiklike kaubamärkide vaheline sild. Kui teie taotlus lükatakse tagasi või kui Euroopa Liidu kaubamärk kaotab kehtivuse kas loobumise või vastulause või tühistamise tõttu, võite muuta selle üheks või mitmeks riiklikuks taotluseks. Muudetud riiklikud kaubamärgid säilitavad Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse esitamiskuupäeva.Intellektuaalomandi sillad

   


 • Jagamine: Euroopa Liidu kaubamärgi saab jagada mitmeks märgiks.

   


 • Asjaõigus: kaubamärki saab kasutada tagatisena.


 • Vanemus: see võimaldab teil nõuda vanemust seoses varasema riikliku kaubamärgiga (või varasema rahvusvahelise registreeringuga, mis kehtib liikmesriigis). Sellisel juhul koosneb Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus varasematest riiklikest registreeringutest. Kui nõuate vanemust ühe või mitme varem registreeritud riikliku märgi suhtes ja vanemus antakse, võite otsustada varasemaid riiklikke registreeringuid mitte pikendada. Varasemast registreeritud riiklikust kaubamärgist loobumise või selle aegumise korral säilib olukord, nagu oleks varasem kaubamärk endiselt registreeritud. Vanemusnõude saab esitada kahe kuu jooksul alates Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse esitamisest või selle registreerimisest.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.