Kas olete varem Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile taotlust esitanud?

Kasutaja tüüp

Äriühing või füüsiline isik
 • Minu nimel tegutsev eraisik
 • Minu ettevõtte nimel tegutsev eraisik
  • Omanik või direktor/tegevjuht
Esindaja
 • Minu ettevõtte nimel tegutsev eraisik
  • Volitatud töötaja
 • Juristi / õigusala töötaja tegevus ühenduse/õigusbüroo nimel
 • Jurist / õigusala töötaja, kes ei tööta ühenduses/õigusbüroos

Impordi olemasolev kontakt

Otsige enda identifikatsioon või nime kasutades oma kasutajaandmeid

IDENTIFAKTSIOON Organisatsioon Tüüp Nimi Riik Valikud

Impordi olemasolev kontakt

Otsige enda identifikatsioon või nime kasutades oma kasutajaandmeid

IDENTIFAKTSIOON Organisatsioon Tüüp Nimi Riik Valikud

Teie organisatsiooni kontaktisiku nimi

Kasutame seda e-posti aadressi, et suhelda teiega põhikasutaja programmi teemal

Kasutame seda telefoninumbrit, et suhelda teiega põhikasutaja programmi teemal

Valige keel, milles soovite saada põhikasutaja teateid

Saate teateid avaldatud uudiste ja statistika kohta, mis on kättesaadavad teie kasutajapiirkonnas User Area

Kasutaja tüüp

Äriühing või füüsiline isik
 • Minu nimel tegutsev eraisik
 • Minu ettevõtte nimel tegutsev eraisik
  • Omanik või direktor/tegevjuht
Esindaja
 • Minu ettevõtte nimel tegutsev eraisik
  • Volitatud töötaja
 • Juristi / õigusala töötaja tegevus ühenduse/õigusbüroo nimel
 • Jurist / õigusala töötaja, kes ei tööta ühenduses/õigusbüroos

Loo uus konto

Andmed

nt 00 372-123456789
nt 00 372-123456789

Loo uus konto

Andmed

nt 00 372-123456789
nt 00 372-123456789
nt 00 372-123456789
nt 00 372-123456789

Suhtlemisviis