Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

 

Lõivud ja maksed


Euroopa Liidu kaubamärgi taotlemine veebis maksab alates 850 eurost ühe klassi eest.

 

Paberkandjal taotluse esitamise korral on lõiv 1000 eurot.

Registreerige kaubamärk
kiiresti ja kergesti

Taotluse esitamine veebis

Põhilõiv

Põhilõiv tuleb maksta ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist EUIPO-le. NB! Vaatame kaubamärgitaotlused ja nendega seotud e-kirjad läbi alles pärast taotluste eest tasumist.

  • Põhilõiv on 850 eurot ühe klassi eest.
  • Kaupade ja teenuste teise klassi lõiv on 50 eurot.
  • Kolme või enama klassi lõiv on 150 eurot iga klassi eest.

Lõivukalkulaator

Täpse lõivusumma saab arvutada klasside arvu ja taotluse esitusviisi alusel.

Kaubamärgilõivude täielik loetelu

Otse EUIPO-le makstavate lõivude loetelu

Euroopa Liidu kaubamärk kehtib 10 aastat. Seda saab pikendada mitu korda tahes, igal pikendamisel 10 aastaks.

Maksemeetodid

Kaubamärgilõive saab maksta krediitkaardiga, pangaülekandega või meie arvelduskonto kaudu. Ameti arvelduskonto omanikele on olemas veebiteenus, millega saab juurdepääsu kõigile arvelduskontoga seotud tehingutele ja andmetele.

Krediitkaart

Krediitkaart

 

Krediitkaart on parim variant veebis taotlejatele ja soovitatav enamikule kasutajatele.

Pangaülekanded

Pangaülekanded

 

Ülekanne tuleb teha ühele järgmistest kontodest.

Arvelduskonto

Arvelduskonto

 

Arvelduskontot soovitame kutselistele kasutajatele.

 

Eksitavad maksenõuded

Ettevaatust, valearved!

Kui saate tundmatult isikult pakkumise seoses ELi kaubamärgi pikendamise, avaldamise, üleandmise või mis tahes muu toiminguga, ÄRGE MAKSKE ÜHTKI ARVET, enne kui olete hoolikalt kontrollinud, mis teenuste eest arve esitati ja kes arve saatis.

 

Eksitavate maksenõuete näited

Lisateave

Kui vajate finantsküsimustes lisateavet, pöörduge finantsosakonna lõivude talituse poole.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.