Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

EUIPO keelepoliitika

Ameti töökeeled on hispaania, inglise, itaalia, prantsuse ja saksa keel. Kaubamärgi ja disainilahenduse taotlusi võib esitada Euroopa Liidu 23 ametlikus keeles. ELi kaubamärgi ja ühenduse registreeritud disainilahenduse registrid avaldatakse samuti ELi 23 ametlikus keeles. EUIPO veebilehe sisu avaldatakse vähemalt ameti viies töökeeles ja sageli ka ülejäänud 18 ametlikus keeles.

EUIPO on võtnud kindla kohustuse tagada, et ELis oleks igaühel juurdepääs intellektuaalomandiõiguste teabele keeles, millest ta aru saab, isegi kui see ei ole tema emakeel.

 

Suhtleme teiega võimaluse korral alati teie ametlikus riigikeeles.  Spetsiifiliste kaubamärgi- ja disainilahendusemenetluste keeleküsimuste suhtes kohaldatakse siiski vastavaid määrusi ja ameti suunised.

Ameti menetlustes kasutatavate keelte lisateave on esitatud vastavates määrustes, eelkõige ELi kaubamärgi määruse artiklites 146 ja 147, ELi kaubamärgi rakendusmääruse artiklites 24, 25 ja 26, ühenduse disainilahenduse määruse artiklites 98 ja 99 ning ühenduse disainilahenduse rakendusmääruse artiklites 29, 80, 81 ja 83.

 

Veebilehel soovitud keele valimine

Kõigil meie veebilehtedel on vasakus ülanurgas rippmenüü, kust saate valida keele, milles soovite lehte kuvada.

Kui otsite enne kohtusse pöördumist oma juhtumi toetamiseks kohtulahendeid, aitavad meie andmebaasi eSearch Case Law pakutavad masintõlked teil enne kinnitatud tõlgetesse investeerimist saada kohe üldine arusaam konkreetse kohtulahendi sisust.

 

EUIPO terminoloogia

EUIPO pakub kõigis ELi keeltes ametlikku intellektuaalomandialast terminoloogiat. See aitab suurendada õiguskindlust intellektuaalomandi valdkonnas. Terminid on ELi institutsioonidevahelises terminibaasis (IATE) avalikult kättesaadavad.

 

Tõlked

Ameti tegevuseks vajalikud tõlked teeb Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

Lisaks püüab EUIPO kasutada tipptasemel masintõlketehnoloogiat, et pakkuda oma klientidele lisateavet nende emakeeltes, isegi kui need ei ole ELi ametlikud keeled.

 


Uuendamiskuupäev 04-03-2020
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave