Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu


Lehekülje sisu on olemas ainult järgmistes keeltes: English, Español, Deutsch, Français, Italiano.

Apellatsioonikojad

„Me teeme kõik, et vaidluste lahendamine oleks tõhus, kaebusmenetlused sujuvad ja tavad järjepidevad.“

Apellatsioonikojad teevad otsuseid kaebuste kohta, mis esitatakse Euroopa Liidu kaubamärke ja ühenduse registreeritud disainilahendusi käsitlevate EUIPO esimese astme otsuste vastu. Kodade otsused võib edasi kaevata üldkohtusse, mille otsuste õigusaspektide kohta võib omakorda esitada kaebuse Euroopa Liidu Kohtule. Apellatsioonikojad on sõltumatud ega järgi juhtumite üle otsustamisel mingeid juhiseid.

Konkreetset juhtumit arutav apellatsioonikoda koosneb kolmest liikmest, kellest üks on esimees. Kahel liikmel peab olema õigusalane kvalifikatsioon. Teatud juhtumite üle võib otsustada ka laiendatud apellatsioonikoda (suurkoda) või üksikliige.

Suurkoda koosneb üheksast liikmest, kelleks on apellatsioonikodade eesistuja (tegutseb esimehena), kodade esimehed ja erinimekirjast valitud tavaliikmed, nii et liikmeid oleks kokku üheksa. Apellatsioonikoda võib suunata juhtumi suurkojale, kui seda peetakse vajalikuks juhtumi õigusliku keerukuse, tähtsuse või eriliste asjaolude tõttu, näiteks kui kojad on teinud juhtumi õigusaspekti kohta erinevad otsused. Ka juhtorgan võib suunata juhtumi samadel põhjustel suurkojale.

Apellatsioonikoda, millele juhtum antakse, võib suunata selle edasi õigusalase kvalifikatsiooniga üksikliikmele, kui otsus tehti menetluses, mis käsitles muu hulgas vaidlustatud või varasema kaubamärgi tagasivõtmist, tagasilükkamist, tühistamist või varasemast kaubamärgist loobumist või käsitles kulude summat, kaebuse vastuvõetavust või oli seotud ELI kaubamärgi määruse artikli 7 kohaselt tehtud kontrollija otsuse vastu esitatud kaebusega ning koda kinnitas seda otsust (vt ELi kaubamärgi delegeeritud määruse artikkel 36).

 

Määrus

Apellatsioonikodade tegevus lähtub ELi kaubamärgi delegeeritud määrusest. Seda kohaldatakse nii kaubamärgimääruse kui ka disainilahenduse määruse kohaste kaebuste menetlemisel.

 

Juhtorgan

Juhtorgan vastutab apellatsioonikodade korralduse ja eeskirjade eest, nimetades kodadesse liikmeid ja kehtestades juhtumite kodadele määramise eeskirjad. Juhtorgan koosneb apellatsioonikodade eesistujast ning kodade esimeestest ja liikmetest, kelle valivad igaks kalendriaastaks kodade kõik liikmed (v.a apellatsioonikodade eesistuja ja esimehed).

Seda otsustab igal aastal juhtorgan. Apellatsioonikojad koosnevad praegu neljast kojast, mis menetlevad üksnes kaubamärgijuhtumeid, ja ühest kojast, mis menetleb disainilahendustega seotud juhtumeid. Suurkoda võib arutada nii kaubamärkide kui disainilahendustega seotud juhtumeid.

 

Apellatsioonikodade liikmed

Apellatsioonikodade eesistuja määratakse ametisse Euroopa Liidu Nõukogu poolt. Eesistujal on juhtimis- ja korralduspädevused ning ta tegutseb juhtorgani ja suurkoja esimehena. Euroopa Liidu Nõukogu nimetab ametisse ka apellatsioonikodade esimehed. Esimehed vastutavad oma kodade töö juhtimise ja korraldamise eest ning valivad EUIPO otsust vaidlustavas kaebusmenetluses ettekandja. Ameti haldusnõukogu nimetab ametisse apellatsioonikodade liikmed.

 

 
Apellatsioonikoja otsuste ülevaade Kuva Peida
 
Apellatsioonikodade uuringud * Kuva Peida


* Kõnealused uuringud kajastavad need koostanud ekspertide arvamust. Nende eesmärk on anda teavet ja lihtsustada arusaamist tegelikust turuolukorrast ning konkreetsetes küsimustes kehtivatest õigus- ja majanduseeskirjadest ja -tavadest liikmesriikides. Mingil juhul ei tuleks neid käsitada apellatsioonikodade arvamusena või apellatsioonikodadele mis tahes viisil siduvana.

 

 

 

 

Uuendamiskuupäev 30-06-2017
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave