Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

EUIPO suhtleb mitme võrgustikuga, arvestades intellektuaalomandi olelustsükli kõiki aspekte. Teadmiste jagamine, üleeuroopaline ja rahvusvaheline koostöö, intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse tegevus, teabevahetus kasutajaühingute ja ettevõtetega – kõik see on osa EUIPO ühiskondlikust tegevusest ja suhtlusest. Selle jaotise dokumendid kajastavad EUIPO suhteid ja koostööd teiste Euroopa ja kogu maailma intellektuaalomandiametite, sidusrühmade ja laia kasutajakogukonnaga, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide ning ELi muude asutuste ja ametitega.

Vaatluskeskuse mitme aasta tegevuskava

Vaatluskeskuse mitme aasta tegevuskava pikendusega 2019–2020 pikendati mitme aasta tegevuskava 2014–2018 kuni EUIPO 2020. aasta strateegilise kava lõpuni (juuni 2020). Vaatluskeskuse järgmise viie aasta strateegilised eesmärgid ja peamised algatused on nüüd täielikult kaasatud EUIPO 2025. aasta strateegilisse kavasse.


PDF

EUIPO akadeemia
õppeportaal

 

EUIPO akadeemia pakub kursusi, veebiseminare ja -õppevideoid intellektuaalomandi teemadel. Kursused ulatuvad intellektuaalomandi põhiteabest kuni kõrgema taseme mooduliteni, mis käsitlevad konkreetseid õiguslikke või jõustamisküsimusi.
 


Täpsem teave >>

EUIPO ja Alicante mõju-uuring

 

Alicante kaubanduskoda avaldas sarja aruandeid EUIPO majanduslikust ja ühiskondlikust mõjust Alicante piirkonnale ja Valencia haldusüksusele.


PDF

Üleeuroopaline
õppepraktika programm

 

Üleeuroopaline õppepraktika programm on ülikoolilõpetajatele suunatud üheaastane tasustatud praktika, mida korraldavad EUIPO, Euroopa Patendiamet ja nende partnerülikoolid.


Täpsem teave >>

 

Pealkiri DIN Loodud Vaade
Can’t find what you are looking for? Request here
Uuendamiskuupäev 20-09-2021
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave