Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Läbipaistvusportaal

EUIPO peab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 lõike 3 raames läbipaistvuse ja kättesaadavuse põhimõtet äärmiselt oluliseks. Läbipaistvusportaali eesmärk on lihtsustada dokumentide otsimist ja leidmist. Portaali lisatakse ka uued avaldatavad dokumendid. Dokumendid jagunevad viide kategooriasse: majandus, keskkond, töötajad, organisatsioon ning ühiskond ja suhted. Kategooriad on loetletud paremal menüüs ja ka alljärgnevas liugmenüüs.

Allpool loetletud on loetletud avalikus registris olevate põhidokumentide või peamiste dokumendirühmade lingid ja teave, mis on esitatud siin juurdepääsu lihtsustamiseks.

2025. aasta strateegia kava

 

Strateegiakava on EUIPO tegevuskava, milles on sätestatud EUIPO strateegianägemus kuni 2025. aastani. Strateegiakava koostatakse nõuandeid ja ettepanekuid, mis on pärit mitmest allikast (töötajad, kasutajad, intellektuaalomandiametid Euroopa Liidus ja mujal), ning selle kiidab heaks EUIPO haldusnõukogu.

 


PDF Lisateave >>

Tööprogramm

 

Igal aastal koostab amet tööprogrammi, mille kiidab heaks haldusnõukogu, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajad. Tööprogramm hõlmab ameti kogu järgmise aasta tegevust. Tööprogramm rakendatakse pärast seda haldusnõukogu heakskiitu.


PDF Lisateave >>

2023. EUIPO eelarve

 

EUIPO järgmise aasta eelarve koostatakse ja esitatakse heakskiitmiseks ameti eelarvekomisjonile. Eelarvet ei saa rakendada, enne kui selle on heaks kiitnud eelarvekomisjon, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindajad.
 


PDF Lisateave >>

EUIPO GRI sisukord

 

Globaalse aruandluse algatuse (GRI) sisukord võtab kokku EUIPO aruandlustsükli ning see avaldatakse ameti aastaaruande lisana aasta esimeses pooles. EUIPO kui avaliku sektori organisatsioon rõhutab kestlikkuse olulisust ameti teenuste osutamisel ning poliitika ja strateegiate rakendamisel, nagu on sätestatud ameti 2020. aasta strateegia kavas.


PDF

Dokument Allalaadimine
Strategic Plan 2025 PDF Lisateave >>
Ameti organisatsiooniskeem PDF Lisateave >>
Haldusnõukogu Lisateave >>
EUIPO kaubamärkide eriaruanne: Areng 2010–2017 PDF
EUIPO disainilahenduste eriaruanne: Areng 2010–2019 PDF
Asutamisdokument PDF

 

Pealkiri DIN Loodud Vaade
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.