Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu


 

Disainilahenduste tava

Suuniste varasemad versioonid onel suuniste kogus.

 

Jaotised Viimased muutused Jõustumiskuupäev

Sissejuhatus

  01.10.2017

Koostaja märkus ja üldsissejuhatus

  01.10.2017
A osa. Üldeeskirjad    

1. jaotis. Sidevahendid, tähtajad

  01.10.2017

2. jaotis. Menetluste üldpõhimõtted

  01.10.2017

3. jaotis. Lõivude, kulude ja tasude maksmine

  01.10.2017

4. jaotis. Menetluskeel

  01.10.2017

5. jaotis. Kutseline esindaja

  01.10.2017

6. jaotis. Otsuste tühistamine, registrikannete kehtetuks tunnistamine ja vigade parandamine

  01.10.2017

7. jaotis. Läbivaatamine

  01.10.2017

8. jaotis. Tähtaja ennistamine

  01.10.2017

9. jaotis. Laienemine

  01.10.2017
B osa. Kontrollimine    

1. jaotis. Kontrollimismenetlus

  01.10.2017

2. jaotis. Vorminõuded

  01.10.2017

3. jaotis. Klassifikatsioon

01.01.2019 01.10.2017

4. jaotis. Absoluutsed keeldumispõhjused

   

1. peatükk. Üldpõhimõtted

  01.10.2017

2. peatükk. Euroopa Liidu kaubamärgi mõiste (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt a)

  01.10.2017

3. peatükk. Eristusvõimeta kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt b)

  01.10.2017

4 peatükk. Kirjeldavad kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt c)

  01.10.2017

5. peatükk. Tavapärased märgid ja tähised (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt d)

  01.10.2017

6. peatükk. Kuju või muud omadused, millel on peamiselt tehniline otstarve, märkimisväärne väärtus või mis tulenevad kaupade endi olemusest (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt e)

  01.10.2017

7. peatükk. Kaubamärgid, mis on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt f)

  01.10.2017

8. peatükk. Eksitavad kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt g)

  01.10.2017

9. peatükk. Lippude ja muude sümbolitega vastuolus olevad kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punktid h ja i)

  01.10.2017

10. peatükk. Päritolunimetuste ja geograafiliste tähistega vastuolus olevad kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt j)

  01.10.2017

11. peatükk. Traditsiooniliste veininimetustega vastuolus olevad kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt k)

  01.10.2017

12. peatükk. Garanteeritud traditsiooniliste toodetega vastuolus olevad kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt l)

  01.10.2017

13. peatükk. Varasemate sordinimetustega vastuolus olevad kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõike 1 punkt m)

  01.10.2017

14. peatükk. Kasutamise käigus omandatud eristatavus (ELi kaubamärgi määruse artikli 7 lõige 3)

  01.10.2017

15. peatükk. Euroopa Liidu kollektiivkaubamärgid

  01.10.2017

16. peatükk. Euroopa Liidu sertifitseerimismärgid

  01.10.2017
C osa. Vastulause    

0. jaotis. Sissejuhatus

  01.10.2017

1. jaotis. Menetlusküsimused

  01.10.2017

2. jaotis. Kahekordne identsus ja segiajamise tõenäosus

   

1. peatükk. Üldpõhimõtted

  01.10.2017

2. peatükk. Kaupade ja teenuste võrdlemine

01.01.2019 01.10.2017

3. peatükk. Asjaomane sihtrühm ja tähelepanelikkus

  01.10.2017

4. peatükk. Tähiste võrdlemine

  01.10.2017

5. peatükk. Varasema kaubamärgi eristusvõime

  01.10.2017

6. peatükk. Muud tegurid

  01.10.2017

7. peatükk. Igakülgne hindamine

  01.10.2017

3. jaotis. Kaubamärgiomaniku agentide volitamata taotlused (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 3)

  01.10.2017

4. jaotis. ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõike 4 ja artikli 8 lõike 6 kohased õigused

  01.10.2017

5. jaotis. Mainega kaubamärgid (ELi kaubamärgi määruse artikli 8 lõige 5)

  01.10.2017

6. jaotis. Kasutamise tõendamine

  01.10.2017
D osa. Tühistamine    

1. jaotis. Tühistamismenetlus

  01.10.2017

2. jaotis. Sisulised sätted

  01.10.2017
E osa. Registritoimingud    

1. jaotis. Registreeringu muudatused

  01.10.2017

2. jaotis. Muutmine

  01.10.2017

3. jaotis. ELi kaubamärgid ja ühenduse registreeritud disainilahendused kui omandiõiguse esemed

   

1. peatükk. Üleandmine

  01.10.2017

2. peatükk. Litsentsid, asjaõigus, sundtäitmine, maksejõuetusmenetlused ja muud sarnased menetlused

  01.10.2017

4. jaotis. Pikendamine

  01.10.2017

5. jaotis. Toimikutega tutvumine

  01.10.2017

6. jaotis. Muud registrikanded

   

1. peatükk. Vastuhagidl

  01.10.2017
M osa. Rahvusvahelised märgid   01.10.2017
Uuendamiskuupäev 15-02-2019
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave