Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Disainilahendus ja seotud tooted

Kõik taotlused peavad viitama disainilahendusega seotud toodetele.

Taotluse esitamisel peate märkima tooted, milles või mille jaoks kavatsetakse disainilahendust kasutada. Toodete kirjeldus tuleb sõnastada nii, et see esitaks selgelt nende olemuse ning tooted saaks liigitada Locarno klassifikatsiooni konkreetsesse klassi.

Locarno klassifikatsioon on tööstusdisainilahenduste rahvusvaheline klassifikatsioon. EUIPO on koostöös Euroopa Liidu intellektuaalomandiametitega töötanud välja otsinguvahendi Eurolocarno, mis klassifitseerib automaatselt tooted õigetesse klassidesse ja alamklassidesse. Vahend põhineb Locarno klassifikatsioonil ja on sama ülesehitusega. Vahend on olemas kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Tööstusdisainilahenduste rahvusvaheline klassifikatsioon

Eurolocarno 

Miks seda vahendit kasutada?

Põhjuseid on kaks.

  • Kui valite Eurolocarnos loetletud nimetuse, garanteerime selle aktsepteerimise. See kiirendab ja lihtsustab oluliselt ka registreerimist. Saate esitada otse e-taotluse.
  • Klassifitseerimine toimub üksnes halduslikus tähenduses, sest see võimaldab disainilahendust ühenduse registreeritud disainilahenduste andmebaasist otsida. Toodete nimetused ja klassifikatsioon ei mõjuta ühenduse disainilahenduse kaitse ulatust. Teisisõnu ei mõjuta toote kirjeldamiseks kasutatud nimetused ühenduse registreeritud disainilahendusega saadava kaitse ulatust.

Koondtaotlused

Kui soovite esitada samas taotluses mitu disainilahendust ja kasutada selle kaudu koondtaotluse soodustust, on toodete klassifitseerimine väga tähtis, sest kõik kaitstavad disainilahendused peavad kuuluma samasse Locarno klassi (nn sama klassi nõue).

Disainilahendused ei pea siiski kuuluma samasse alamklassi – näiteks on koondtaotlus aktsepteeritav, kui see sisaldab disainilahendust, mille toode on „mootorsõidukid", ja disainilahendust, mille toode on „sõidukite interjöörid". Käesoleval juhul kuuluvad mõlemad tooted Locarno klassifikatsiooni klassi 12, vastavalt alamklassi 08 ja 16.


Kaunistused

Koondtaotluse sama klassi nõudel on üks erand: kaunistused.

Kaunistus on dekoratiivelement, mida saab kasutada tootel toote väliskuju muutmata. Kaunistused kuuluvad Locarno klassifikatsiooni klassi 32 alamklassi 00 ja neid saab kasutada koondtaotluses koos muu klassiga.

Uuendamiskuupäev 16-11-2017
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave