Haldusdokumendi päring

EUIPO haldusdokumentide avalik register

Euroopa Liidu kaubamärke või ühenduse registreeritud disainilahendusi käsitlevatele dokumentidele juurdepääsu reguleeritakse allpool toodud sätetega

Juurdepääsu saamiseks dokumentidele, millele puudub juurdepääs vahetult registrist, tuleb täita ja esitada taotlus. Taotluse võib esitada ka posti, faksi või e-kirjaga Euroopa Liidu mis tahes ametlikus keeles.

NB! Registris esitatud mis tahes viited ei ole õiguslikult siduvad. Ainult Euroopa Liidu Teatajas (Eur-Lex) avaldatud õigusaktid on siduva jõuga.

Uuendamiskuupäev 26-01-2021