Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

VKEde fond


 
VKEde fond „Ideas Powered for Business“ on toetuskava, mis loodi selleks, et aidata ELi väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEd) kasutada oma intellektuaalomandiõigusi. VKEde fond on Euroopa Komisjoni algatus, mida rakendab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) ja see kestab 10. jaanuarist 2022 kuni 16. detsembrini 2022.

Rahalised vahendid on piiratud ja neid antakse taotluste saabumise järjekorras.

Miks on intellektuaalomandi kaitsmine vajalik?

Intellektuaalomandi kaitsmine on digiajastul vältimatu. See on ainus seaduslik viis vältida oma unikaalsete ideede, toodete või teenuste kopeerimist või loata kasutamist. Intellektuaalomandi kaitse hõlmab palju erinevaid varaliike, sh kaubamärgid, disainilahendused, patendid, ettevõtte identiteedid, tooted, teenused ja protsessid.

Kes saavad VKEde fondist kasu?

VKEde fond pakub rahalist toetust Euroopa Liidus asutatud VKEdele. Taotluse võib ELis asutatud VKE nimel esitada selle omanik, töötaja või volitatud esindaja. Toetused kantakse alati üle otse VKEdele.

VKEde fond toimib järgmiselt:

Valige

OMA RIIK

VKEde fond on hüvitusprogramm, mis väljastab vautšereid, mida saab kasutada valitud tegevuste eest makstud tasude osaliseks katmiseks. Saadaval on kahte tüüpi vautšereid sõltuvalt asjaomasest tegevusest:

1. vautšer

Ei ole uute taotluste jaoks saadaval. Lisateave.

Kasutamiseks intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan), kaubamärgi- ja disainilahenduste lõivude jaoks.

2. vautšer

750 eurot

Kasutamiseks patendilõivude jaoks.

 
 
 
 
 
 


VKEde fondist toetuse saamiseks peate toimima järgmiselt:
 1. Registreeruge kasutajaks, logige sisse oma VKEde fondi kontole ja esitage taotlusvorm.
 2. Taotluse kinnitamise korral saate toetuse määramise teatise ja vautšeri(d)*. Seejärel saate taotleda vajalikke intellektuaalomanditeenuseid.
 3. Selleks et teile hüvitataks intellektuaalomanditeenused, peate pärast teenuse eest tasumist taotlema hüvitist, kasutades vormi, mis on teie VKEde fondi kontol.
*Märkus: Vautšerid kehtivad 4 kuud alates toetuse saamisest ja vajadusel saab neid esialgse 4-kuulise perioodi viimase 30 päeva jooksul pikendada veel 2 kuu võrra. Selle perioodi jooksul saate taotleda intellektuaalomanditeenuseid ja nende eest tasuda ning seejärel taotleda nende hüvitamist, aktiveerides sellega oma vautšeri(d).

Veenduge, et kasutate oma vautšerit kehtivusaja jooksul!

Vautšeri(te) aktiveerimisel algab rakendusperiood, mille jooksul saate taotleda lisateenuseid ja küsida täiendavat hüvitist. See periood kestab:
 • 1. vautšer: 6 kuud
 • 2. vautšer: 12 kuud
Igal juhul on teil pärast rakendusperioodi hüvitise taotlemiseks aega kuni 30 päeva.

Teenused, mida saate taotleda

2022. aasta VKEde fond hõlmab mitmeid teenuseid, mis aitavad teil ellu viia oma intellektuaalomandi tegevusstrateegiat sõltuvalt teie ettevõtte vajadustest.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustest (IP Scan) hüvitatakse 90%.

 • Riikliku intellektuaalomandiameti määratud intellektuaalomandieksperdiga toimuvatel vestlustel analüüsite ühiselt teie ärimudelit, tooteid või teenuseid ning kasvuplaane, et leida teie ettevõtte jaoks sobivaim intellektuaalomandi tegevusstrateegia. Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus ei ole õigusteenus.

 • Pärast hindamist saate intellektuaalomandieksperdilt täieliku aruande oma ettevõtte intellektuaalomandi tegevusstrateegia kohta, milles pakutakse välja parimad tavad ja soovitused, kuidas saate hallata, kaitsta ja arendada oma intellektuaalomandiõigusi edaspidi.

 • Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus hõlmab kõiki intellektuaalomandiõigusi (kaubamärgid, disainilahendused, patendid, kasulikud mudelid, taimesordid, geograafilised tähised), sh õigusi, mida ei ole registreeritud või ei saa registreerida (nt autoriõigused, ärisaladused), ettevõtete nimesid, domeeninimesid.

 • Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan) ja selle eeliste üksikasjalik teave on IP Scani lehel. Lisateave intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse kohta VKEde fondi raames on teie  intellektuaalomandiameti veebilehel.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan)

 • Intellektuaalomandiamet pakub ka omaenda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust, mida VKEde fond ei hõlma. Lisateave on siin.

 

Teie valitud kaitsetase (riigi, piirkonna, Euroopa Liidu või rahvusvaheline tasand) sõltub teie äristrateegiast ja kasvuplaanidest. Kui te ei ole kindel, mis kaitset (või mis territoriaalsel tasandil) taotleda, võib intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan) või tasuta intellektuaalomandi konsultatsiooniteenus (pro bono teenus) aidata teid õige valiku tegemisel.

 • ELi tasandi kaubamärgi- ja disainilahenduse lõivudest hüvitatakse 75%.
  Saate taotleda 75% hüvitist kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudest, täiendava klassi lõivudest ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudest ELi tasandil. Sellise kaitse taotlemine peaks toimuma EUIPO kaudu.

 • Riikliku ja piirkondliku tasandi kaubamärgi ja disainilahenduse lõivudest hüvitatakse 75%.
  Saate taotleda 75% hüvitist kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudest, täiendava klassi lõivudest ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudest riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Sellise kaitse registreerimine peaks toimuma otse riiklikus intellektuaalomandiametis või Beneluxi intellektuaalomandi ametis (hõlmab Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi, piirkondlik tasand).

 • ELi-välistest kaubamärgi- ja disainilahenduse lõivudest hüvitatakse 50%.
  Saate taotleda 50% hüvitist kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise põhilõivudest, märkimislõivudest ning hilisematest märkimislõivudest väljaspool ELi. Ei hüvitata ELi riikide märkimislõive ja päritoluriigi intellektuaalomandiametis käsitlemise lõive. Sellise kaitse taotlemine peaks toimuma Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu.

 

 • Riikliku tasandi patendilõivudest hüvitatakse 50%.
  Saate taotleda 50% hüvitist patendi andmisele eelneva etapi (nt esitamine, otsing ja kontroll), toetuse andmise ja avaldamise lõivudest riiklikul tasandil. Sellise kaitse registreerimine peaks toimuma otse riiklikus intellektuaalomandi ametis.

Üksikasjalik teave piirmäärade ja lõivude kohta on konkursikutses ja vastavates lisades.

Intellektuaalomandiamet pakub ka omaenda intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust, mida VKEde fond ei hõlma. Lisateave on siin.

Enne taotlemist:

Taotlusprotsess on lihtne. Taotlemisel veenduge, et teil oleksid järgmised dokumendid. Dokumendid peavad olema PDF-vormingus (aktsepteeritakse skaneeritud füüsilisi dokumente PDF-vormingus). Kõik esitatud dokumendid peavad olema loetavad ja paroolikaitseta.
 
Teie ettevõtte pangaväljavõte ( näidis), mis sisaldab järgmisi andmeid: ettevõtte kui konto omaniku nimi, täielik IBAN-number koos riigikoodiga ( näited) ja BIC-/SWIFT-kood.
 
Teie ettevõtte käibemaksukohustuslasena registreerimise tõend või riikliku registreerimisnumbri tõend, mille on väljastanud riigi pädev asutus.
 
Kui teie VKE kasutab esindaja teenuseid või kui olete VKE nimel tegutsev esindaja, peate esitama VKE volitatud omaniku või töötaja allkirjastatud kirjaliku kinnituse ( vorm).

Lõivude ja kontaktpunktide loetelu

Siin loetelus on hüvitatavad lõivud tegevuse ja riigi kaupa ning erikontaktpunktid EUIPOs, WIPOs ja liikmesriikide intellektuaalomandiametites, kellelt saab abi kõige kohta seoses VKEde fondiga.

Loetelu on täiesti näitlik ja seda võidakse muuta, sest koondab eri allikate teavet. Kõige ajakohasemat teavet saate algallikast.

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Kui vajate abi:

Üksikasjalik teave VKEde fondi „Ideas Powered for Business“ kohta on konkursikutses.

Küsimuste korral tutvuge meie korduvate küsimustega või pöörduge meie poole veebivestluses hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keeles. Oleme kättesaadavad esmaspäevast reedeni kl 8.30–18.30 (GMT+1).

Saate pöörduda meie poole ka e-kirja teel mis tahes ELi ametlikus keeles aadressil information@euipo.europa.eu.

Kasulikud vahendid.

Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave