Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

SME-fund-2023-tracking-code2023. aasta VKEde Fond


VKEde Fond „Ideas Powered for Business“ on toetuskava, mis loodi selleks, et aidata ELi väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEdel) kaitsta oma intellektuaalomandiõigusi. VKEde Fond on Euroopa Komisjoni algatus, mida rakendab Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) ja see kestab 23. jaanuarist 2023 kuni 8. detsembrini 2023.

Rahalised vahendid on piiratud ja neid eraldatakse esitamisjärjekorras väljastamise põhimõttel.

Kui soovite taotleda oma 2022. aasta VKEde Fondi vautšerite eest hüvitist, täitke oma VKEde fondi kontol hüvitisvorm.

Miks on intellektuaalomandi kaitsmine vajalik?

Intellektuaalomandi kaitsmine on digiajastul vältimatu. See on ainus seaduslik viis vältida oma unikaalsete ideede, toodete või teenuste kopeerimist või loata kasutamist. Intellektuaalomandi kaitse VKEde Fondi kaudu võib hõlmata paljusid eri varasid, sh kaubamärke, disainilahendusi, patente ja taimesorte.

Kes saavad VKEde Fondist toetust?

VKEde Fond pakub rahalist toetust Euroopa Liidus asutatud VKEdele. Taotluse võib ELis asutatud VKE nimel esitada selle omanik, töötaja või volitatud esindaja. Toetus antakse VKE-le ning hüvitis kantakse alati otse VKE pangakontole.

VKEde Fond toimib järgmiselt:

Valige

OMA RIIK

VKEde Fond on hüvitusprogramm, mis väljastab vautšereid, mida saab kasutada valitud tegevuste eest makstud lõivude osaliseks katmiseks. Sõltuvalt rakendatavast tegevusest on saadaval eri liiki vautšereid:

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan)

Kuni 1350 eurot*

IP Scani kulude katteks.

*Summa sõltub riigist.

 

Kaubamärgid ja disainilahendused

1000 eurot

kaubamärgi ja disainilahenduse toetuskõlblike lõivude katteks.

Kaubamärgid ja disainilahendused

1000 eurot

kaubamärgi ja disainilahenduse toetuskõlblike lõivude katteks.

 
 
 
 
 
 
 

VKEde Fondist toetuse saamiseks toimige järgmiselt.

 1.  Registreeruge ja logige sisse oma VKEde Fondi kontole ning esitage taotlusvorm, kui olete otsustanud, mis liiki vautšer(id) sobib (sobivad) teie ettevõtte vajadustega kõige paremini. Lisateavet saate korduvate küsimuste jaotisest.
 2.  Taotluse heakskiitmise korral saate toetuse määramise teatise ja vautšeri(d)*. Seejärel saate taotleda vajalikke intellektuaalomanditeenuseid.
 3.  Selleks et teile soovitud intellektuaalomanditeenused hüvitataks, peate pärast teenuse eest tasumist taotlema hüvitistvormil, mis on teie VKEde Fondi kontol

*Märkus: 
Vautšerid kehtivad 2 kuud alates toetuse saamisest. Kehtivusaega võib pikendada veel 2 kuud. Kui vajate ajapikendust, võite taotleda seda otse oma VKEde Fondi kontolt esialgse kahekuulise perioodi viimasel kuul. Selle perioodi jooksul saate taotleda intellektuaalomanditeenuseid ja nende eest tasuda ning seejärel taotleda nende hüvitamist, aktiveerides seeläbi oma vautšeri(d).

Kasutage oma vautšereid kindlasti nende kehtivusajal!
Kui teie vautšer(id) aeguvad ja te ei ole neid pikendanud ega aktiveerinud, ei saa nendega hüvitist taotleda. Sama aasta jooksul ei saa te VKEde Fondist sama vautšeri alusel enam hüvitist taotleda.

Vautšeri(te) aktiveerimisel algab rakendusperiood, mille jooksul saate taotleda lisateenuseid ja küsida täiendavat hüvitist oma vautšeri(te) kehtivuse ulatuses. See periood kestab:

 • 6 kuud eeldiagnostikateenuse IP Scan ning kaubamärkide ja disainilahenduste vautšerite korral

Teenused, mida saate taotleda

2023. aasta VKEde Fond hõlmab mitmeid teenuseid, mis aitavad teil ellu viia oma intellektuaalomandi strateegiat sõltuvalt teie ettevõtte vajadustest.

Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenustest (IP Scan) hüvitatakse 90 %.

 • Riikliku intellektuaalomandiameti määratud intellektuaalomandieksperdiga toimuvatel vestlustel analüüsite ühiselt teie ärimudelit, tooteid või teenuseid ning kasvuplaane, et leida teie ettevõtte jaoks sobivaim intellektuaalomandistrateegia. Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus ei ole õigusteenus.

 • Pärast hindamist saate intellektuaalomandieksperdilt oma ettevõtte intellektuaalomandistrateegia täieliku aruande, milles esitatakse parimad tavad ja soovitused, kuidas edaspidi oma intellektuaalomandiõigusi hallata, kaitsta ja arendada.

 • Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus hõlmab kõiki intellektuaalomandiõigusi (kaubamärgid, disainilahendused, patendid, kasulikud mudelid, taimesordid, geograafilised tähised) ning õigusi, mida ei ole registreeritud või ei saa registreerida (nt autoriõigused, ärisaladused, äriühingu nimed, domeeninimed).

 • Intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse (IP Scan) ja selle eeliste üksikasjalik teave on IP Scani lehel. Lisateave intellektuaalomandi eeldiagnostikateenuse kohta VKEde Fondi raames on teie  intellektuaalomandiameti veebilehel.

 

Teie valitav kaitsetase (riigi, piirkonna, ELi või rahvusvaheline tasand) sõltub teie äristrateegiast ja kasvuplaanidest. Kui te ei ole kindel, mis kaitset (või mis territoriaalsel tasandil) taotleda, võib intellektuaalomandi eeldiagnostikateenus (IP Scan) või tasuta intellektuaalomandi konsultatsiooniteenus (pro bono teenus) aidata teid õige valiku tegemisel.

 • ELi tasandi kaubamärgi ja disainilahenduse lõivudest hüvitatakse 75 %.
  Saate taotleda 75 % hüvitist kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudest, täiendava klassi lõivudest ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudest ELi tasandil. Sellise kaitse registreerimine toimub EUIPO kaudu.

 • Riikliku ja piirkondliku tasandi kaubamärgi ja disainilahenduse lõivudest hüvitatakse 75 %.
  Saate taotleda 75 % hüvitist kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise lõivudest, täiendava klassi lõivudest ning kontrollimise, registreerimise, avaldamise ja avaldamise edasilükkamise lõivudest riiklikul ja piirkondlikul tasandil. Sellise kaitse registreerimine toimub otse riiklikus intellektuaalomandiametis või Beneluxi intellektuaalomandiametis (hõlmab Belgiat, Madalmaid ja Luksemburgi, piirkondlik tasand).

 • ELi-välistest kaubamärgi- ja disainilahenduse lõivudest hüvitatakse 50 %.
  Saate taotleda 50 % hüvitist kaubamärgi ja/või disainilahenduse taotlemise põhilõivudest, märkimislõivudest ning hilisema märkimise lõivudest väljaspool ELi. Ei hüvitata ELi riikide märkimislõive ja päritoluriigi intellektuaalomandiametis menetlemise lõive. Sellise kaitse taotlemine toimub Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) kaudu.

 

Teie  intellektuaalomandiamet pakub samuti intellektuaalomandi eeldiagnostikateenust, mida VKEde fondist ei hüvitata. Lisateave on siin.

Üksikasjalik teave piirmäärade ja lõivude kohta on konkursikutses ja vastavates lisades.

Enne taotlemist:

Taotlusprotsess on lihtne. Taotlemisel veenduge, et teil oleksid järgmised dokumendid. Dokumendid peavad olema PDF-vormingus (aktsepteeritakse skannitud füüsilisi dokumente PDF-vormingus). Kõik esitatud dokumendid peavad olema loetavad ja paroolikaitseta.

 

Teie ettevõtte pangatõend (näidis), mis sisaldab järgmisi andmeid: ettevõtte kui konto omaniku nimi, täielik IBAN-number koos riigikoodiga (näited) ja BIC-/SWIFT-kood.

 

Teie ettevõtte käibemaksukohustuslasena registreerimise tõend või riikliku registreerimisnumbri tõend, mille on väljastanud riigi pädev asutus.

 

Kui teie VKE kasutab välisesindaja teenuseid või kui olete VKE nimel tegutsev välisesindaja, peate esitama VKE volitatud omaniku või töötaja allkirjastatud kirjaliku kinnituse (vorm).

NB! Enne VKEde Fondi taotlusprotsessi alustamist veenduge, et teil oleksid aja säästmiseks käepärast kõik oma intellektuaalomandivarade andmed.

Lõivude ja kontaktandmete loetelu

Siin loetelus on hüvitatavad lõivud tegevuse ja riigi kaupa ning konkreetsed kontaktandmed EUIPOs, WIPOs ja liikmesriikide intellektuaalomandiametites, kellelt saab abi kõigi VKEde Fondiga seotud aspektide kohta.

Loetelu on näitlik ja seda võidakse muuta, sest see koondab eri allikate teavet. Kõige ajakohasemat teavet saate algallikast.

Siit leiate ka riiklike intellektuaalomandiametite kontaktandmete kokkuvõtte

Kui vajate abi

Üksikasjalik teave VKEde Fondi „Ideas Powered for Business“ kohta on konkursikutses.

Küsimuste korral tutvuge meie korduvate küsimustega või kasutage võimalust vestelda meiega veebi kaudu hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keeles. Meiega saab ühendust ka EUIPO teabekeskuses, kui helistate numbril +34 965 139 100 esmaspäevast reedeni kell 8.30–18.30 (GMT+1).

Saate pöörduda meie poole ka e-kirjaga mis tahes ELi ametlikus keeles aadressil information@euipo.europa.eu.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.