Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Vaidluste tõhusa lahendamise
juhtumihaldurid

Vaidluste tõhusa lahendamise (EDR) COVID-19 eriteenus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE-dele). Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) pakub VKE-dele spetsiaalset veebiteenust nende intellektuaalomandialaste vaidluste lahendamiseks. EDR tähendab vaidluste lahendamist võimalikult tõhusa alternatiivse vaidluse lahendamise mehhanismi abil ning hõlmab vahendamist, lepitamist, abi läbirääkimiste pidamisel ja ekspertide otsuseid.

Eriteenust osutatakse järgmistes EUIPO menetlustes:

  • vastuväited: pärast järelemõtlemisaja lõppu, ainult esindamata VKE-dele;
  • tühistamised, kehtetud ühenduse registreeritud disainilahendused ja edasikaebamised: nii esindamata kui ka esindatud VKE-dele mistahes menetluse staadiumis.

EUIPO eesmärk on VKE-sid kõigis eespool nimetatud menetlustes aidata, määrates neile vaidluste tõhusa lahendamise juhtumihalduri, kes aitab ettevõttel orienteeruda EUIPO ja teiste pakutud vaidluse sõbraliku vahendamise suure hulga võimaluste seas. Eesmärk on leida kõige aja- ja kulusäästlikum protsess, et vältida keerulisi kohtumenetlusi, ressursside kulutamist ja äritegevuse takistamist. Eriteenuse eelis on ka see, et paralleelsed vaidlused riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil on võimalik koondada ühte lahendusprotsessi.

Kuidas see eriteenus välja näeb?

Teenus on jagatud kahte erinevasse faasi ja selle osutamist juhivad EUIPO vaidluste tõhusa lahendamise juhtumihaldurid, kes on kogenud intellektuaalse vara alase töökogemusega vahendajad ja läbirääkijad.

Teenust osutatakse algusest lõpuni kaugteenusena telefoni, e-posti, Microsoft Teamsi või Zoomi kaudu – vastavalt seda taotlenud VKE tehnilistele võimalustele.

Esimene faas: kui EUIPO juhtumihaldur saab eriteenuse kasutamise taotluse, lepitakse esmalt teenuse taotlejaga kokku esimene veebikontakt, et uurida konfidentsiaalses keskkonnas EUIPOs poolelioleva ja kõigi teiste võimalike paralleelselt käimas olevate vaidluste tausta. Eesmärk on saada ülevaatlik pilt VKE majandustegevusest ja konfliktidest, millesse ettevõte on kaasatud. Esimene, interaktiivne ja dünaamiline faas peab mahtuma kuue tunni sisse ja võib toimuda järjest või mitmeks sessiooniks jaotatuna.

Esimese faasi lõpus annab vaidluste tõhusa lahendamise juhtumihaldur mittesiduvaid soovitusi, kuidas võib saada vaidlust tõhusalt lahendada. Soovitused võivad hõlmata veebis vahendamist, lepitamist, abi läbirääkimistel või eksperdi otsuse kaasamist või nende EUIPO või teiste teenusepakkujate osutatavate teenuste kombinatsiooni.

Kui VKE on soovitustega nõus, võtab vaidluste tõhusa lahendamise juhtumihaldur ühendust EUIPOs poolelioleva menetluse teise poolega ja uurib, kas teine pool on nõus püüdma vaidlust ühe soovitatud meetodi abil lahendada.

Teine faas: kui üks soovitatud vaidluse lahendamise meetmetest on valitud, tehakse sellega veebis kohe algust. Valitud meede võib olla vahendamine, lepitamine, eksperdi toel läbirääkimiste pidamine, eksperdi otsus või loetletud teenuste mistahes kombinatsioon. Eesmärk on lõpetada teine faas 48 tunni jooksul pärast selle algatamist.


Nunzio BAMBARA

Nunzio
BAMBARA

Kodakondsus: Itaalia
Keeled: IT, EN, ES, FR

Täielik CV
Christoph BARTOS

Christoph
BARTOS

Kodakondsus: Austria
Keeled: EN, DE, ES

Täielik CV
Sophia BONNE

Sophia
BONNE

Kodakondsus: Belgia
Keeled: NL, EN, FR, DE, ES

Täielik CV
Marita BRA

Marita
BRA

Kodakondsus: Kreeka
Keeled: EN, FR, ES, EL

Täielik CV
Alexandra CRAWCOUR

Alexandra
CRAWCOUR

Kodakondsus: Briti
Keeled: EN, DE, ES, IT

Täielik CV
Julia GARCÍA MURILLO

Julia GARCÍA
MURILLO

Kodakondsus: Hispaania
Keeled: EN, ES, FR

Täielik CV
Gordon HUMPHREYS

Plamena
GEORGIEVA

Kodakondsus:Bulgaaria
Keeled: BG, EN

Täielik CV
Gordon HUMPHREYS

Gordon
HUMPHREYS

Kodakondsus: Briti
Keeled: EN, FR, ES

Täielik CV
Philipp von KAPFF

Philipp von
KAPFF

Kodakondsus: Saksa
Keeled: DE, EN, ES, FR

Täielik CV
Arkadiusz MAKAR

Arkadiusz
MAKAR

Kodakondsus: Poola
Keeled: EN, PL

Täielik CV
Théophile MARGELLOS

Théophile
MARGELLOS

Kodakondsus: Kreeka
Keeled: EN, FR, ES, EL

Täielik CV
Virginia MELGAR

Virginia
MELGAR

Kodakondsus: Prantsuse
Keeled: EN, ES, FR

Täielik CV
Klaudia MISZTAL

Klaudia
MISZTAL

Kodakondsus: Poola
Keeled: EN, ES, PL

Täielik CV
Stefano DI NATALE

Stefano
DI NATALE

Kodakondsus: Itaalia
Keeled: EN, ES, FR, IT

Täielik CV
Cinzia NEGRO

Cinzia
NEGRO

Kodakondsus: Itaalia
Keeled: IT, EN, ES, FR

Täielik CV
Sophie PÉTREQUIN

Sophie
PÉTREQUIN

Kodakondsus:Prantsuse
Keeled: FR, EN, ES

Täielik CV
André POHLMANN

André
POHLMANN

Kodakondsus:Saksa
Keeled: DE, EN, ES

Täielik CV
Susy SCARDOCCHIA

Susy
SCARDOCCHIA

Kodakondsus: Itaalia
Keeled: DE, EN, ES, IT

Täielik CV
Kamar SIDAT HUMPHREYS

Kamar SIDAT
HUMPHREYS

Kodakondsus: Briti
Keeled: EN, ES, FR

Täielik CV
Antje SÖDER

Antje
SÖDER

Kodakondsus: Saksa
Keeled: DE, EN, ES

Täielik CV
Sven STÜRMANN

Sven
STÜRMANN

Kodakondsus: Saksa
Keeled: DE, EN, ES

Täielik CV
Sven STÜRMANN

Katarzyna
ZAJFERT

Kodakondsus: Poola
Keeled: EN, ES, PL

Täielik CV
 
Uuendamiskuupäev 06-07-2020
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave