Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Tehniline teave

Tehnilise teabe lisateave on järgmiste teemade all:

 

Teemad

 

Süsteeminõuded

 • Riistvara

  Vaja on internetikõlblikku arvutit. Soovitatav on suure kiirusega Interneti-püsiühendus.

 • Tarkvara

  Rakenduste jaoks on vaja üht järgmistest veebibrauseritest:

  • Internet Explorer 9 või uuem
  • Firefox 3 või uuem
  • Safari 4 või uuem
  • Chrome 5 või uuem

  Kuigi rakendused võivad töötada ka loetletud brauserite vanemate versioonidega, võivad tekkida ühilduvusprobleemid, st graafiline kasutajaliides ja mõne funktsiooni toimivus võib olla vajalikust teistsugune. Soovitatav on installida brauseri uusim versioon.

  Kuivõrd tehnilistel põhjustel ei pruugi Internet Explorer 8 e-teateid avada, soovitame kasutada Internet Exploreri uuemat versiooni või muud ühilduvat brauserit: Firefox, Google Chrome.

  NB! Ka isiklikud turvaseaded ja arvuti ühilduvusseaded võivad mõjutada sisu või funktsioonide toimivust.

Kasutajanimi ja salasõna

Kasutajapiirkonna konto avamiseks peate valima kasutajanime ja salasõna. Selleks tuleb arvestada järgmist.

 
 • Kasutajanimi

  Kasutajanimi peab

  • sisaldama 8–20 tähemärki;
  • koosnema ladina tähestiku väiketähtedest;
  • sisaldama vähemalt ühte numbrimärki (0–9).
 • Salasõna

  Teie salasõna:

  • peab olema kordumatu;
  • peab erinema teie kasutajanimest;
  • peab sisaldama vähemalt üht numbrit;
  • ei tohi sisaldada järjest 3 ühesugust märki (nt aaa, 111), märgijadasid (nt 123, abc) ega erimärke (nt #, *);
  • peab koosnema vähemalt 8 märgist.
 • Salasõna muutmine

  Turvapõhjustel soovitame salasõna teatud aja tagant muuta.

Elektrooniliste taotluste ja kirjavahetuse manuste tehnilised nõuded

NB! Selle teabe ametlik allikas on kasutajapiirkonna (User Area) kasutamistingimustes, mis on lisatud ameti tegevdirektori 3. novembri 2020 otsusele EX-20-9 elektroonilise side kohta.

 

 • Euroopa Liidu kaubamärgi elektrooniline taotlemine

  Kui ELi kaubamärgi taotluse kujutis esitatakse elektrooniliselt, on elektroonilise faili suurus järgmine.

  • Ühe manuse suurim suurus: 2 MB (MP4, OBJ, STL ja X3D: 20 MB)
  • Manuste suurim kogusuurus: 20 MB
  • Manuste failinime pikkuse piirang: 25 märki

  Kui ELi kaubamärgi taotluse kujutis esitatakse elektrooniliselt, on elektroonilise faili vormingud järgmised:

  a) JPEG
  Standardne failivorming, mida tuleb kasutada taotletava kaubamärgi kujutise esitamiseks (kõigi kaubamärkide jaoks, v.a sõna- ja multimeediamärk), ja see peab vastama järgmistele nõuetele.

  • Kujutise maksimumsuurus: 2835 × 2010 pikslit
  • Printimisteravus: min. 96, max. 300 DPI
  • Värvusmudel: RGB, hallskaala, mustvalge või CMYK

  Kujutise suuruseks mastaabitakse automaatselt 250 × 250 pikslit. Üleslaaditud kujutist näitab rakendus sellisena, nagu see ilmub hiljem registreerimistunnistusel.

  CMYK-kujutised teisendatakse enne kuvamist RGB-kujutiseks, kasutades spetsiaalset konvertimistarkvara. Teatud CMYK-kujutiste värvid võivad pärast RGB-ks teisendamist näida teistsugused kui originaalil. Seetõttu soovitame algupäraste värvide säilitamiseks muuta enne kujutise üleslaadimist selle värvusmudelit.

  b) MP3
  Seda failivormingut (koos JPEG-vorminguga) saab kasutada helimärgi registreerimise taotlemisel ja see peab vastama järgmistele nõuetele.

  • Võttesagedus: 8 kHz (ainult kõne); 11,025 kHz (heliefektid); 22,05 kHz või 44,1 kHz (muusika)
  • Bittsügavus: 8 või 16 bitti
  • Kanalite arv: 1 = mono; 2 = stereo

  c) OBJ, STL ja X3D
  Neid failivorminguid saab kasutada kujumärgi registreerimise taotlemisel.

  X3D-faile ei saa üles laadida, kui kasutatakse brauseri Internet Explorer versioonist 11 varasemat versiooni.

  d) MP4
  Seda failivormingut (koos JPEG-vorminguga) saab kasutada liikumis-, multimeedia- ja hologramm-märgi registreerimise taotlemisel ja see peab vastama järgmistele nõuetele.

  • ISO standard: ISO/IEC 1449614:2003 (MPEG4, 14. osa);
  • Videokodekid: MP4 võimaldab kasutada mitmesuguseid videokodekeid (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 jt), kuid soovitatav on kasutada kodekit H.264.
  • Helikodekid: MP4 võimaldab kasutada mitmesuguseid helikodekeid (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), kuid soovitatav on kasutada kodekit AAC-LC.
  • Kaadrisagedus: 24–30 kaadrit sekundis
  • Bittsagedus: 1200–8000 kb/s
  • Meediumiliigid: video/MP4, heli/MP4, rakendus/MP4
 • Ühenduse registreeritud disainilahenduse elektrooniline taotlemine

  Kui ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse kujutis esitatakse elektrooniliselt, on elektroonilise faili suurus järgmine.

  • Ühe manuse suurim suurus: 2 MB (OBJ, STL ja X3D: 20 MB)
  • Manuste suurim kogusuurus: 20 MB
  • Manuste failinime pikkuse piirang: 25 märki

  Kui ühenduse registreeritud disainilahenduse taotluse kujutis esitatakse elektrooniliselt, on elektroonilise faili vormingud järgmised.

  a) JPEG
  Standardne failivorming, mida tuleb kasutada taotletava disainilahenduse kujutise esitamiseks, ja see peab vastama järgmistele nõuetele.

  • Kujutise maksimumsuurus: 5000 × 5000 pikslit
  • Printimisteravus: min. 72 ja max. 300 DPI
  • Värvusmudelid: CMYK (teisendatakse RGB-ks), halltoonid, mustvalge või RGB
  • Progressiivlaotusega JPEG-kujutised teisendatakse tavalisteks
  • Dünaamiliste 3D-vaadete JA muude staatiliste vaadete üleslaadimine on piiratud.

  b) OBJ, STL ja X3D
  Nende vormingutega saab disainilahenduse registreerimisel üles laadida ühe dünaamilise 3D-vaate lisateabeks ning staatiliste kujutiste allikana.

  X3D-faile ei saa üles laadida, kui kasutatakse brauseri Internet Explorer versioonist 11 varasemat versiooni.

 • Vastulause ja tühistamise taotluse elektrooniline esitamine

  Failisuuruse piirangud:

  • Ühe manuse suurim suurus: 5 MB
  • Manuste suurim kogusuurus: 20 MB
  • Manuste failinime pikkuse piirang: 150 märki

  Lubatud failivormingud:

  JPEG
  Kasutada tuleb standardfailitüüpi, mis peab vastama järgmistele nõuetele.

  • Kujutise maksimumsuurus: 2008 × 2835 pikslit;
  • Printimisteravus: min. 96, max. 300 DPI
  • Üksnes RGB 8b (mitte CMYK)
  • Progressiivlaotusega JPEG-kujutisi ei toetata

  PDF
  Toetatakse ainult tavalisi mittemuudetavaid PDF-faile, muudetavad PDF-failid ei ole lubatud. Samuti ei tohi lisada muid elemente (nt ristkülikuid, nooli, teksti esiletõstu jm), mis algses PDF-failis puuduvad.


  MP3
  Saab kasutada üksnes varasemate helimärkide esitamiseks ja see peab vastama järgmistele nõuetele.

  • Võttesagedus: 8 kHz (ainult kõne); 11,025 kHz (heliefektid); 22,05 kHz või 44,1 kHz (muusika)
  • Bittsügavus: 8 või 16 bitti
  • Kanalite arv: 1 = mono; 2 = stereo

   

 • Muud elektroonilised taotlused (registreerimise, pikendamise, muutmise või tutvumise taotlus, ELi kaubamärgil (või selle taotlusel) põhinev rahvusvaheline taotlus või kaebus)

  Failisuuruse piirangud:

  • Ühe manuse suurim suurus: 2 MB (e-kaebus: 20 MB)
  • Manuste suurim kogusuurus: 20 MB.

  Lubatud failivormingud:

  JPEG
  Kasutada tuleb standardfailitüüpi, mis peab vastama järgmistele nõuetele.

  • Printimisteravus: min. 96, max. 300 DPI
  • Üksnes RGB 8b (mitte CMYK)
  • Progressiivlaotusega JPEG-kujutisi ei toetata

  PDF
  Toetatakse ainult tavalisi mittemuudetavaid PDF-faile, muudetavad PDF-failid ei ole lubatud. Samuti ei tohi lisada muid elemente (nt ristkülikuid, nooli, teksti esiletõstu jm), mis algses PDF-failis puuduvad.

  MP3
  Saab kasutada üksnes helimärkide esitamiseks ja see peab vastama järgmistele nõuetele.

  • Võttesagedus: 8 kHz (ainult kõne); 11,025 kHz (heliefektid); 22,05 kHz või 44,1 kHz (muusika)
  • Bittsügavus: 8 või 16 bitti
  • Kanalite arv: 1 = mono; 2 = stereo

   

 • Muud elektroonilised teated ja toimingud

  Failisuuruse piirangud:

  • Ühe manuse suurim suurus: 20 MB
  • Manuste suurim kogusuurus: 1 GB (vaidlustamine, tühistamine ja kaebus: 100 MB)
  • Manuste failinime pikkuse piirang: 20 märki

  Kui teate manuste kogumaht on üle 20 MB, saab amet manused küll kätte, kuid eelvaates kuvatakse ainult teade ise ja kättesaamisteade.

  Lubatud failivormingud:

  JPEG
  Kasutada tuleb standardfailitüüpi, mis peab vastama järgmistele nõuetele.

  • Printimislahutus: min. 96, max. 300 DPI
  • Üksnes RGB 8b (mitte CMYK)
  • Progressiivlaotusega JPEG-kujutisi ei toetata.

  PDF
  Toetatakse ainult tavalisi mittemuudetavaid PDF-faile, muudetavad PDF-failid ei ole lubatud. Samuti ei tohi lisada muid elemente (nt ristkülikuid, nooli, teksti esiletõstu jm), mis algses PDF-failis puuduvad.

  MP3
  Kasutada tuleb MP3-standardfaile ja need peavad vastama järgmistele nõuetele.

  • Võttesagedus: 8 kHz (ainult kõne); 11,025 kHz (heliefektid); 22,05 kHz või 44,1 kHz (muusika)
  • Bittsügavus: 8 või 16 bitti
  • Kanalite arv: 1 = mono; 2 = stereo

  MP3-faile aktsepteeritakse manustena ainult vastulause järgmiste e-toimingute korral:

  • täiendavate asjaolude esitamine
  • kasutamise tõendamine
  • muude dokumentide esitamine

  MP4
  Kasutada tuleb MP4-standardfaili, mis peab vastama järgmistele nõuetele.

  • ISO standard: ISO/IEC 1449614:2003 (MPEG4, 14. osa);
  • Videokodekid: MP4 võimaldab kasutada mitmesuguseid videokodekeid (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263 jt), kuid soovitatav on kasutada kodekit H.264.
  • Helikodekid: MP4 võimaldab kasutada mitmesuguseid helikodekeid (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV), kuid soovitatav on kasutada kodekit AAC-LC.
  • Kaadrisagedus: 24–30 kaadrit sekundis
  • Bittsagedus 1200–8000 kb/s
  • Meediumiliigid: video/MP4, heli/MP4, rakendus/MP4

   

  MP3-faile aktsepteeritakse manustena ainult vastulause järgmiste e-toimingute korral:

  • täiendavate asjaolude esitamine
  • kasutamise tõendamine
  • muude dokumentide esitamine

   

Uuendamiskuupäev 20-02-2019
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave