Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kaubad ja teenused

Euroopa Liidu kaubamärgi taotlus peab sisaldama registreeritava kaubamärgi kujutist ja kaubamärgiga hõlmatud kaupade ja/või teenuste loetelu.

Kaupade ja teenuste loetelu peab vastama teatud nõuetele:

  • Kaubad ja teenused tuleb määratleda võimalikult täpselt.
  • Kaubad ja teenused tuleb esitada Nizza klassifikatsiooni klasside kaupa

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) liigitab kaupu ja teenuseid Nizza klassifikatsiooni abil, milles on 45 kaupade ja teenuste klassi.

Taotlemislõiv 850 eurot sisaldab üht klassi. Teise klassi lisamisel tuleb tasuda lisalõiv 50 eurot, kolme või enama klassi lisamisel tuleb tasuda 150 eurot iga klassi eest.

 

Kaupade ja teenuste otsimine ja klassifitseerimine

Kui esitate kaubamärgitaotluse veebis, kas 5-etapilisel või üksikasjalikul taotlusvormil, saate otsida ja kuvada kaupu ja teenuseid valmisloetelust, st ühtlustatud andmebaasist.

See andmebaas sisaldab termineid, mille EUIPO ja kõik riiklikud intellektuaalomandiametid Euroopa Liidus ja väljaspool on juba kinnitanud.

Kiireim viis kaubamärgi avaldamiseks

Valides kaubad ja teenused ühtlustatud andmebaasist, on taotluse menetlemine lihtsam. Võite esitada ka EUIPO kiirmenetluse Fast Track taotluse, mis võimaldab kaubamärgi kiiremini avaldada.

Loetelu saab koostada kakaupade ja teenuste kirjelduse koostamisvahendiga Seda soovitatakse kutselistele kasutajatele, kes esitavad vahel korraga mitu taotlust.

Kaupade ja teenuste kirjelduste koostamine on keerukas.

Olge ambitsioonikas

Ettevõtjana võite pakkuda tulevikus rohkem kaupu ja teenuseid kui praegu. Kuigi praegune turuolukord võib olla teada, mõelge ka sellele, kuidas soovite kaubamärki edasi arendada – näiteks kui praegu toodate komme, võite mõne aasta pärast tootevalikut laiendada ja hakata tootma ka jäätist.

Olge realistlik

Taotluses võib olla ahvatlev loetleda võimalikult mitmesuguseid kaupu ja/või teenuseid, kuid pidage meeles, et kui kaubamärki ei kasutata kõikide taotletud kaupade ja teenuste jaoks, võidakse ELi kaubamärk vaidlustada.

Loetelu piirates vähendate teiste kaubamärkidega konflikti riski.

Kaal kivil rõhutab kaubamärgi kaupade ja teenuste sobiva valiku vajadust

Tuletame meelde, et pikkadel kaupade ja/või teenuste loeteludel võib olla mitmesuguseid puudusi:

  • klassifitseerimispuuduste suurem risk;
  • viivitused ELi kaubamärgi avaldamisel ja registreerimisel;
  • suurem risk, et tekivad konfliktid muude kaubamärkidega (vastulausede);
  • suurem risk, et kaubamärk võidakse tühistada sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga või seetõttu, et kõiki kaupu ja/või teenuseid ei kasutata.

NB! Pärast taotluse esitamist ei saa sellesse kaupu ja teenuseid enam lisada, seepärast mõelge koostamisel hoolikalt.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.