Andmebaasid

Kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused

Avage EUIPO andmebaas eSearch plus

eSearch plus

Üksikasjalik teave kaubamärkide, disainilahenduste, omanike, esindajate ja bülletäänide kohta

* eSearchi rakendus (iOS ja Android)

Avage EUIPO andmebaas „Kohtuasjade eSearch

Kohtuasjade eSearch

EUIPO, Üldkohtu, Euroopa Kohtu ja riiklike kohtute otsused

Avage EUIPO andmebaas EuroLocarno

Eurolocarno

Tooteklassid ja -nimetused kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes

Avage EUIPO kinnitatud koopiate kontrollimise andmebaas

Kinnitatud koopiate kontrollimine

ELi kaubamärgi tõendi originaaldokumendi vaatamiseks sisestage tunnuskood.

 

Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaasid

Avage TMview (Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas)

TMview

Osalevate riiklike, rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu ametlike kaubamärgiametite kaubamärgid

Avage Designview (Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas)

DesignView

Keskne juurdepääs kõigi osalevate riiklike ametite registreeritud disainilahenduste teabele

Avage TMclass (Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas)

TMclass

Ühtne klassifitseerimisportaal, mis annab juurdepääsu ELis kasutatavale ühtlustatud andmebaasile ja teistele ülemaailmsetele andmebaasidele

Avage sarnasuse andmebaas Similarity (Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas)

Similarity

Euroopa Liidu intellektuaalomandiametite hinnang kaupade ja teenuste sarnasusele


Avage DesignClass (Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas)

DesignClass

Võrrelge osalevate ametite disainilahenduste klassifitseerimise andmebaase


Rakendamine ja jõustamine

Avage jõustamise andmebaas (Euroopa kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste andmebaas)

Jõustamise andmebaas

Jõustamise andmebaas ühendab õiguste omanikke ning tolli- ja politseitöötajaid, kaitstes originaaltooteid võltsimise eest.

ACIST

Võltsimisvastane teabevahend ACIST pakub usaldusväärset teavet kinnipidamiste kohta kõigi ELi liikmesriikide piiridel.

ACRIS

Võltsimisvastane kiirteabevahetuse süsteem pakub teavet ohutu kauplemise kohta väljaspool Euroopa Liitu.

Avage EUIPO orbteoste andmebaas

Orbteoste andmebaas

Esimest korda Euroopa Liidus avaldatud või esitatud orbteoste teave

Uuendamiskuupäev 23-01-2017