Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

Tehnilised nõuded elektrooniliste taotluste ja kirjavahetuse manustele

NB! Selle teabe ametlik allikas on ameti tegevdirektori 16. augusti 2017 otsuses EX-17-4 elektroonilise side kohta sätestatud kasutajapiirkonna (User Area) kasutustingimused.

 
 • Euroopa Liidu kaubamärgi elektrooniline taotlemine

  Failisuuruse piirangud:

  • Ühe manuse suurim suurus: 2 MB (MP4, OBJ, STL ja X3D: 20 MB)
  • Manuste suurim kogusuurus: 20 MB
  • Manusfaili nime pikkuse piirang: 25 märki

  Peale muude manuste saab lisada prioriteedidokumentidena ainult ühe vanemusdokumendi ja ühe näituseprioriteedi dokumendi.

  Peale muude manuste saab lisada ainult ühe kollektiivkaubamärgi/sertifitseerimismärgi kasutuseeskirjade dokumendi.

  Lubatud failivormingud:

  JPEG

  Taotletava kaubamärgi (taotletavate kaubamärkide) esitamiseks tuleb kasutada standardfailitüüpi (kõigi kaubamärkide jaoks, v. a sõna- ja multimeediamärk). Fail peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Kujutise suurim suurus: 2835 × 2010 pikslit
  • Printimisteravus: vähemalt 96 ja kuni 300 DPI
  • Värvusmudel: RGB, hallskaala, mustvalge või CMYK.

  Kujutise suuruseks mastaabitakse automaatselt 250 × 250 pikslit. Üles laaditud kujutist näitab rakendus sellisena, nagu see hiljem on registreerimistunnistusel.

  CMYK-kujutised teisendatakse spetsiaalse konvertimistarkvaraga enne kuvamist RGB-kujutisteks. Teatud CMYK-kujutiste värvid võivad pärast RGB-ks teisendamist näida teistsugused kui originaalil. Seetõttu soovitame algupäraste värvuste säilitamiseks muuta enne kujutise üleslaadimist selle värvusmudelit.

  PDF

  Seda failitüüpi saab kasutada ainult lisateabeks, mitte taotletava kaubamärgi kujutisena.

  Toetatakse ainult mittemuudetavaid PDF-faile, muudetavad PDF-failid ei ole lubatud. Samuti ei tohi lisada muid elemente (ristkülikuid, nooli, teksti esiletõstu jne), mis algses PDF-failis puuduvad.

  MP3

  Seda saab kasutada ainult helimärgi registreerimisel (koos JPEGiga) ning see peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Võttesagedus: ainult kõne 8 kHz, heliefektid 11,025 kHz, muusika 22,05 kHz või 44,1 kHz
  • Kanalite arv: 1 = mono; 2 = stereo

  OBJ, STL ja X3D

  Neid vorminguid saab kasutada kujumärgi registreerimise taotlemisel.

  X3D-faile ei saa üles laadida brauseriga Internet Explorer 11.

  MP4

  Seda saab kasutada üksnes liikumis-, multimeedia- ja hologramm-märkide esitamiseks ning peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Kaadrisagedus 24 (23,98) kuni 30 (29,97) kaadrit sekundis
  • Bitisagedus 1200 kuni 8000 kb/s
  • Meediumiliigid: video/MP4, heli/MP4, rakendus/MP4
 • Ühenduse registreeritud disainilahenduse elektrooniline taotlemine

  Failisuuruse piirangud:

  • ühe manuse suurim suurus: 2 MB (OBJ, STL ja X3D: 20 MB);
  • disainilahenduse kõigi manuste suurim kogusuurus: 20 MB;
  • manuste failinime pikkuse piirang: 25 märki.

  Lubatud failivormingud:

  JPEG

  Taotletava(te) disainilahendus(t)e esitamiseks tuleb kasutada standardfaili, mis peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Kujutise suurim suurus: 5000 × 5000 pikslit
  • Printimisteravus: vähemalt 72 ja kuni 300 DPI
  • Värvimudelid: CMYK (teisendatakse RGB-ks), halltoonid, mustvalge või RGB
  • Progressiivlaotusega JPEG-kujutised teisendatakse tavalisteks kujutisteks.
  • Dünaamiliste 3D-vaadete JA muude staatiliste vaadete üleslaadimine on piiratud.

  PDF

  Saab kasutada üksnes lisateabe, kuid mitte taotletava(te) disainilahendus(t)e jaoks.

  Toetatakse ainult mittemuudetavaid PDF-faile, muudetavad PDF-failid ei ole lubatud. Samuti ei tohi lisada muid elemente (ristkülikuid, nooli, teksti esiletõstu jne), mis algses PDF-failis puuduvad.

  OBJ, STL ja X3D

  Nende vormingutega saab disainilahenduse registreerimisel üles laadida ühe dünaamilise 3D-vaate lisateabeks ning staatiliste kujutiste allikana.

  X3D-faile ei saa üles laadida brauseriga Internet Explorer 11.

 • Vastulause ja tühistamise taotluse elektrooniline esitamine

  Failisuuruse piirangud:

  • Ühe manuse suurim suurus: 5 MB
  • Manuste suurim kogusuurus: 20 MB
  • Manusfaili nime pikkuse piirang: 150 märki

  Lubatud failivormingud:

  JPEG

  Kasutada tuleb standardfaili, mis peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Kujutise suurim suurus: 2008 × 2835 pikslit
  • Printimisteravus: vähemalt 96 ja kuni 300 DPI
  • Üksnes RGB 8b (mitte CMYK).
  • Progressiivlaotusega JPEG-kujutisi ei toetata.

  PDF

  Toetatakse ainult mittemuudetavaid PDF-faile, muudetavad PDF-failid ei ole lubatud. Samuti ei tohi lisada muid elemente (ristkülikuid, nooli, teksti esiletõstu jne), mis algses PDF-failis puuduvad.

  MP3

  Saab kasutada üksnes varasemate helimärkide esitamiseks ja peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Võttesagedus: ainult kõne 8 kHz, heliefektid 11,025 kHz, muusika 22,05 kHz või 44,1 kHz
  • Bitisügavus: 8 või 16 bitti
  • Kanalite arv: 1 = mono; 2 = stereo

   

 • Muud elektroonilised taotlused (registreerimise, pikendamise, muutmise või tutvumise taotlus, ELi kaubamärgi (taotluse) kohane rahvusvaheline taotlus või kaebus)

  Failisuuruse piirangud:

  • Ühe manuse suurim suurus: 2 MB (e-kaebus: 20 MB)
  • Manuste suurim kogusuurus: 20 MB

  Lubatud failivormingud:

  JPEG

  Kasutada tuleb standardfaili, mis peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Printimisteravus: vähemalt 96 ja kuni 300 DPI
  • Üksnes RGB 8b (mitte CMYK).
  • Progressiivlaotusega JPEG-kujutisi ei toetata.

  PDF

  Toetatakse ainult mittemuudetavaid PDF-faile, muudetavad PDF-failid ei ole lubatud. Samuti ei tohi lisada muid elemente (ristkülikuid, nooli, teksti esiletõstu jne), mis algses PDF-failis puuduvad.

  MP3

  Saab kasutada üksnes helimärkide esitamiseks ja peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Võttesagedus: ainult kõne 8 kHz, heliefektid 11,025 kHz, muusika 22,05 kHz või 44,1 kHz
  • Bitisügavus: 8 või 16 bitti
  • Kanalite arv: 1 = mono; 2 = stereo

   

 • Muud elektroonilised teated ja toimingud

  Failisuuruse piirangud:

  • Ühe manuse suurim suurus: 20 MB
  • Manuste suurim kogusuurus: 1 GB (vaidlustamine, tühistamine ja kaebus: 100 MB)
  • Manusfaili nime pikkuse piirang: 20 märki

  Kui teate ja manuste kogumaht on üle 20 MB, saab amet manused küll kätte, kuid eelvaates kuvatakse ainult teade ise ja kättesaamisteade.

  Lubatud failivormingud:

  JPEG

  Kasutada tuleb standardfaili, mis peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Printimisteravus: vähemalt 96 ja kuni 300 DPI
  • Üksnes RGB 8b (mitte CMYK).
  • Progressiivlaotusega JPEG-kujutisi ei toetata.

  PDF

  Toetatakse ainult mittemuudetavaid PDF-faile, muudetavad PDF-failid ei ole lubatud. Samuti ei tohi lisada muid elemente (ristkülikuid, nooli, teksti esiletõstu jne), mis algses PDF-failis puuduvad.

  MP3

  Saab kasutada üksnes helimärkide esitamiseks ja peab vastama järgmistele nõuetele:

  • Võttesagedus: ainult kõne 8 kHz, heliefektid 11,025 kHz, muusika 22,05 kHz või 44,1 kHz
  • Bitisügavus: 8 või 16 bitti
  • Kanalite arv: 1 = mono; 2 = stereo

   

Uuendamiskuupäev 24-02-2018
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave