Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Kaebus

Kes võib esitada kaebuse?

Kaebuse võivad esitada isikud, keda otsus kahjustab.

Kaebuse esitamine kaubamärgi kohta maksab 720 eurot ja disainilahenduse kohta 800 eurot.

Ajapiirang ja kaebusevorm

Tuleb selgelt eristada kaebust ja põhjendusi. Klõpsake tekstikastil allpool, et saada rohkem teavet.

Kaebus

  • Vaidlustatava otsuse teade

  • 2 kuud

  • 4 kuud

Põhjendused

Esimese astme läbivaatamine

Kui põhjendused on laekunud, esitab apellatsioonikoja register kaebuse koos põhjendustega esimese astme läbivaatamiseks. Ex parte juhtumite korral (vaidlustatud otsuse teine osapool on EUIPO) korrigeerib otsust osakond, kelle otsus on vaidlustatud, kui ta peab kaebust vastuvõetavaks ja põhjendatuks, vastasel juhul saadetakse juhtum tagasi apellatsioonikotta.

Euroopa Liidu kaubamärgi määruse jõustumise järel inter partes juhtumite esialgset läbivaatamist ei toimu.

Ex parte juhtumid

Kui ex parte juhtum on esialgselt läbi vaadatud, saadetakse toimik viivitamatult pädeva apellatsioonikoja esimehele, kes nimetab ettekandja.

Inter partes juhtumid

Inter partes juhtumeid menetletakse veidi erinevalt. Apellatsioonikodade menetluskorra kohaselt tohib kostja esitada põhjenduste saamise järel märkusi. Kui vastus on saabunud, võib apellatsioonikoda lubada osapooltel esitada täiendavaid materjale (vastuseid või vastulauseid).

Menetluse kirjaliku osa järel saadetakse toimik pädeva apellatsioonikoja esimehele, kes nimetab ettekandja.

Mõlemat liiki menetluses võib ettekandja pöörduda vajaduse korral osapool(t)e poole, et küsida kaebuse mõne tähtsa aspekti kohta selgitusi. Muul juhul koostab apellatsioonikoda otsuse eelnõu ja arutab seda. Kui apellatsioonikoda on otsuse teinud, teatatakse see osapooltele.

Üldkohus

Apellatsioonikoja otsuse kohta võib esitada kaebuse üldkohtule kahe kuu jooksul alates otsuse teate saamisest. Sellise kaebuse põhjendused on sätestatud Euroopa Liidu kaubamärgi määruse artikli 72 lõikes 2 ja ühenduse registreeritud disainilahenduse määruse artikli 61 lõikes 2.

Kõigi üldkohtu otsuste peale võib esitada kaebuse Euroopa Liidu Kohtule.

 

 

Suurkogu pooleliolevad ja lõpetatud juhtumid

Suurkogu pooleliolevad juhtumid

Suurkogu lõpetatud juhtumid

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.