Avalehele
EUIPO
Kaitske oma kaubamärke ja disainilahendusi Euroopa Liidus

Kaitske oma intellektuaalomandit Euroopa Liidus

Menu

 

Juurdepääs

Alates jaanuarist 2010 peavad kõikide Euroopa institutsioonide uued veebilehed olema koostatud vastavalt veebisisu juurdepääsusuunistele (WCAG, 2.0, AA tase).

Veebijuurdepääsu eesmärk on tagada kõikidele kasutajatele võrdne juurdepääs veebiteabele ja -funktsioonidele. Konkreetsemalt tähendab veebijuurdepääs seda, et igasuguste võimete ja puuetega inimestel peab olema võimalik veebi tajuda, sellest aru saada, veebis navigeerida ja suhelda.

Vastavalt Euroopa Liidu allkirjastatud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile hõlmab puuetega inimeste mõiste isikuid, kellel on pikaajaline füüsiline, vaimne, intellektuaalne või meeleline vaegus, mis võib koostoimes erinevate takistustega tõkestada nende täielikku ja tõhusat osalemist ühiskonnaelus teistega võrdsetel alustel.

Internetikasutajad võivad kogeda veebi kasutamisel probleeme erinevate puuete, funktsionaalsete piirangute, keskkondlike või tehnoloogiliste tegurite tõttu:

  • puuetega isikud: nägemis-, kuulmis-, füüsiline või kognitiivne puue
  • eakad, vähese kirjaoskusega isikud vms
  • tehnoloogilised piirangud ja ühildumatus: brauserid, platvormid, seadmed, mobiilne veeb
  • keskkonnategurid: koht, valgustus, müra, aeglane ühendus

Allikas: Euroopa Komisjon – Teabeesitajate juhised

Tehnilistel põhjustel ei ühildu veebisisu juurdepääsusuunistega WCAG 2.0 järgmised lehed:

  • videoid sisaldavad lehed
  • veebivormid
Uuendamiskuupäev 13-02-2019
Kasutame veebilehel küpsiseid, et toetada tehnilisi omadusi, mis tõhustavad teie kasutajakogemust. Kasutame ka analüüsimeetodeid. Lisateave