Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Πού μπορώ να δω τις αποσταλείσες και τις ληφθείσες ειδοποιήσεις;

Όλες οι ειδοποιήσεις που αποστέλλονται και λαμβάνονται ηλεκτρονικά αποθηκεύονται στα Εισερχόμενα της περιοχής χρήστη (User Area)σας.

Στην καρτέλα "Νέα", μπορείτε να βρείτε τις νέες εισερχόμενες ειδοποιήσεις που έχει αποστείλει το Γραφείο. Όταν ανοίγετε μια ειδοποίηση, δεν μπορείτε να την κλείσετε αλλά μάλλον να τη μετακινήσετε στην καρτέλα "Εκκρεμή" ή "Αρχείο", χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πλήκτρο..

Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας με τις ειδοποιήσεις της περιοχής χρήστη Στιγμιότυπο οθόνης της ενότητας με τα στοιχεία της ειδοποίησης

Στην καρτέλα "Αρχείο" οι ειδοποιήσεις διαγράφονται μετά από 30 ημέρες.

Στην καρτέλα "Απεσταλμένα" μπορείτε να βρείτε όλες τις αποσταλείσες ειδοποιήσεις (εκτός από τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται ηλεκτρονικά σχετικά με τις διαδικασίες ανακοπής). Στην καρτέλα "Απεσταλμένα" οι ειδοποιήσεις διαγράφονται μετά από 30 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος καθώς και άλλων χαρακτηριστικών της περιοχής χρήστη σας, ελέγξτε την ειδική ενότητα στο Κέντρο βοήθειας.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 24-02-2018
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ