Μετάβαση στην αρχική σελίδα
Observatory
On infringements of intellectual property rights

Προαγωγή και στήριξη αξίας διανοητικής ιδιοκτησίας

Μενού

FAQs on copyright for consumers

FAQs on copyright for consumers

The Frequently Asked Questions (FAQs) on copyright help inform all European consumers about what is legal and what is not when using copyright protected content, such as music or film, on the internet.

As an extension of this successful initiative, the FAQs on copyright for teachers will provide teachers and students from the EU with clear and accurate information on what use of copyright protected content is allowed in the context of education.

15 questions from consumers on copyright for all EU Member States

Answers to the FAQs are given for all EU Member States. They are available in English and at least one of the official languages of the Member State in focus.

How does copyright affect your daily life?

 
Do you post on social media?
Do you add stories to your blog?
Are you streaming legally?
Who owns your work when you upload it to a platform?
Quoting a famous book online? How?
 
 
 

Click on a country in the map or select a country from the list to show the answers for the country:

 

Showing the answers for the country: Cyprus Read in: ελληνικά | English .

 

1. Ποια είναι η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων; Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής; Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλο τον κόσμο;

2. Ποιος είναι δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων; Με ποιον τρόπο η πνευματική ιδιοκτησία λειτουργεί συνολικά προς όφελος των δημιουργών, των δικαιούχων, των καταναλωτών, και εν γένει της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού;

3. Προστατεύομαι αυτόματα με την πνευματική ιδιοκτησία, αν, για παράδειγμα, βγάλω μια φωτογραφία με το τηλέφωνο ή θα πρέπει να γίνει εγγραφή του έργου μου για να προστατευθώ;

4. Ποια είναι η έννοια της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας; Μπορεί να έχω προβλήματα σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας; Τι θα συμβεί αν δεν γνωρίζω ότι διαπράττω προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας;

5. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα έργο που έχει δημιουργηθεί από κάποιο άλλο πρόσωπο και προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία; Με έχουν πληροφορήσει ότι η χρήση έργων που έχουν δημιουργηθεί από άλλους αποτελεί παράθεση αποσπάσματος και κατά συνέπεια η χρήση αυτή επιτρέπεται πάντοτε.

6. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω μουσικά έργα που προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία για τη μουσική συνοδεία βίντεο που έφτιαξα μόνος μου στο σπίτι με σκοπό την αναφόρτωσή του σε διαδικτυακή πλατφόρμα με οπτικοακουστικό περιεχόμενο;

7. Επιτρέπεται να δώσω αντίγραφο έργου που προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία σε έναν συγγενή ή σε έναν φίλο;

8. Επιτρέπεται να κατεβάσω από το διαδίκτυο ένα έργο που προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία; Έχει σημασία η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή αν το κατέβασμα αφορά μόνο τμήματα του έργου;

9. Προσπάθησα να αντιγράψω ένα οπτικοακουστικό έργο από DVD στον υπολογιστή μου, αλλά δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω την αντιγραφή εξαιτίας των λεγόμενων «τεχνολογικών μέτρων». Τι είναι αυτά; Επιτρέπεται η εξουδετέρωση τους για αναπαραγωγή ιδιωτικών αντιγράφων;

10. Τι είναι η εύλογη αμοιβή (levies) που αφορά την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση;

11. Προσβάλω το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, αν βλέπω ένα οπτικοακουστικό έργο με τη διαδικασία συνεχούς ροής (streaming), αντί να το κατεβάζω από το διαδίκτυο;

12. Αν έργα που προστατεύονται με την πνευματική ιδιοκτησία ενσωματώνονται αυτόματα σε δικές μου δημοσιεύσεις από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, έχω ευθύνη για αυτό; Συνιστά προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας; Τι θα συμβεί αν εγώ κάνω παραπομπή έργων με χρήση υπερσυνδέσμων ή με ενσωμάτωσή τους μέσω της χρήσης δυναμικών υπερσυνδέσμων (embedded links) στην προσωπική μου ιστοσελίδα ή στο ιστολόγιό μου;

13. Όταν δημιουργώ ένα έργο και το αναφορτώνω στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πολλών ιστότοπων πρέπει να μεταβιβάσω το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι έχω χάσει όλα τα δικαιώματα στα έργα μου για το μέλλον;

14. To «άβαταρ» μου βασίζεται στον αγαπημένο μου ηθοποιό ή σε χαρακτήρα κινούμενου σχεδίου ή σε αθλητική ομάδα. Θα έχω πρόβλημα για προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης νομοθεσίας;

15. Με ποιο τρόπο θα γνωρίζω εάν ένα έργο διατίθεται νόμιμα ή παράνομα στο διαδίκτυο;

 

 

 

1. Ποια είναι η έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων; Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής; Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλο τον κόσμο;

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Kυπριακό δίκαιο, χορηγείται στους δημιουργούς πρωτότυπων έργων, στους παραγωγούς ταινιών και ηχογραφήσεων, στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς και η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές.

Στο διεθνές και στο κοινοτικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας παραδοσιακά η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διακρίνεται από αυτήν των συγγενικών δικαιωμάτων. Ενώ η πνευματική ιδιοκτησία αφορά τα πρωτότυπα έργα του πνεύματος (όπως έργα λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά κ.α.) και χορηγείται στους δημιουργούς αυτών, η προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων αφορά στις συμβολές προσώπων που συνεισφέρουν στη διάδοση των έργων, όπως οργανωτικής, επιχειρηματικής, οικονομικής ή τεχνικής φύσεωςς συμβολές.

Στην παράδοση του κοινοδικαίου, η έννοια της δημιουργίας είναι ευρύτερη και δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία των πρωτότυπων έργων.

Συνεπώς, στο Κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως και στο αγγλοσαξονικό, οι παραγωγοί ηχογραφήσεων και ταινιών και οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προστατεύονται από τη νομοθεσία ως «δημιουργοί». Το κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζει ως κατόχους συγγενικών δικαιωμάτων μόνο τους ερμηνευτές –εκτελεστές.

 

2. Ποιος είναι δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων; Με ποιον τρόπο η πνευματική ιδιοκτησία λειτουργεί συνολικά προς όφελος των δημιουργών, των δικαιούχων, των καταναλωτών, και εν γένει της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού;

Δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων με βάση το Κυπριακό δίκαιο είναι ο δημιουργός, ο εκδοχέας ή ο δικαιούχος αποκλειστικής άδειας των δικαιωμάτων.

Η πνευματική ιδιοκτησία λειτουργεί προς όφελος των δικαιούχων, παρέχοντας μεταξύ άλλων σε αυτούς το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου στην Κυπριακή Δημοκρατία της αναπαραγωγής, διαφήμισης ,πώλησης ,εκμίσθωσηςδιανομής, δανεισμού και εκθέσεως στο κοινό του πρωτότυπου και του αντιγράφου αυτού.

Το Κυπριακό δίκαιο προβλέπει ειδικές εξαιρέσεις αναφορικά με το δικαίωμα ελέγχου που εφαρμόζονται σε ειδικές περιπτώσεις όπως της ιδιωτικής χρήσης, επιστημονικής έρευνας, χρήσης από εκπαιδευτικά ιδρύματα, χρήσης από τυφλά ή αμβλύωπα άτομα, κλπ.

 

3. Προστατεύομαι αυτόματα με την πνευματική ιδιοκτησία, αν, για παράδειγμα, βγάλω μια φωτογραφία με το τηλέφωνο ή θα πρέπει να γίνει εγγραφή του έργου μου για να προστατευθώ;

Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας χορηγείται χωρίς διατυπώσεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν τραβώ μια φωτογραφία με τη φωτογραφική μου μηχανή, η φωτογραφία προστατεύεται αυτοδίκαια χωρίς να χρειάζεται να προβώ σε κάποια δήλωση ή καταχώριση ή να τηρήσω οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Η φωτογραφία προστατεύεται εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού της.

 

4. Ποια είναι η έννοια της προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας; Μπορεί να έχω προβλήματα σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας; Τι θα συμβεί αν δεν γνωρίζω ότι διαπράττω προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας;

Προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας τελείται εάν κάποιο πρόσωπο προβαίνει, προκαλεί ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να προβεί, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, στην τέλεση πράξης η οποία καλύπτεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντιθέτως, δεν τελείται προσβολή εάν η πράξη εμπίπτει σε κάποια από τις ειδικές εξαιρέσεις του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που απαριθμούνται στο νόμο.

Εάν τελεστεί προσβολή, τότε ο δικαιούχος απολαμβάνει αστική και ποινική προστασία. Ωστόσο, σε αγωγή για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας εάν αποδειχθεί ότι υπήρξε μεν προσβολή, αλλά κατά το χρόνο αυτής ο εναγόμενος δεν γνώριζε, αλλά ούτε είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι υπήρχε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στο έργο το οποίο αφορά η αγωγή, ο ενάγων δεν δικαιούται να ζητήσει καμία αποζημίωση από τον εναγόμενο λόγω της προσβολής, αλλά δικαιούται να του παρασχεθούν τα κέρδη που έχουν προκύψει λόγω της προσβολής, ανεξάρτητα από τη χορήγηση ή μη οποιουδήποτε άλλου μέσου θεραπείας.

 

5. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα έργο που έχει δημιουργηθεί από κάποιο άλλο πρόσωπο και προστατεύεται με την πνευματική ιδιοκτησία; Με έχουν πληροφορήσει ότι η χρήση έργων που έχουν δημιουργηθεί από άλλους αποτελεί παράθεση αποσπάσματος και κατά συνέπεια η χρήση αυτή επιτρέπεται πάντοτε.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το έργο άλλου νόμιμα εάν μου έχουν μεταβιβαστεί τα δικαιώματα, εάν ο δημιουργός μου έχει δώσει την άδεια γι’αυτό, ή εάν η χρήση που κάνω καλύπτεται από κάποια εξαίρεση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Μία από τις εξαιρέσεις αφορά στα τυφλά ή αμβλύωπα άτομα. Ο κυπριακός νόμος πνευματικής ιδιοκτησίας επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την παράθεση αποσπασμάτων.

Η έκταση του αποσπάσματος όμως πρέπει να δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εν προκειμένωπρέπει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία είναι ευέλικτη και επιτρέπει η παράθεση να εξυπηρετεί κάποιονσκοπό, όπως καλλιτεχνικό, ενημερωτικό, διδακτικό κ.α. Άλλες προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της εξαίρεσης είναι ότι το απόσπασμα πρέπει να προέρχεται από έργο που έχει δημοσιευτεί νόμιμα, ότι η χρήση αυτή δεν αντιβαίνει προς την χρηστή πρακτική και ότι γίνεται μνεία της πηγής προελεύσεως και του ονόματος του δημιουργού. Ηεξαίρεσηαυτήεφαρμόζεταιμόνοσταδημοσιευθένταέργα.

 

6. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω μουσικά έργα που προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία για τη μουσική συνοδεία βίντεο που έφτιαξα μόνος μου στο σπίτι με σκοπό την αναφόρτωσή του σε διαδικτυακή πλατφόρμα με οπτικοακουστικό περιεχόμενο;

Η ανάρτηση (μεταφόρτωση) παράγωγου έργου που δημιουργήθηκε από τον χρήστη ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης (γνωστό ως περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες) δύναται να συνεπάγεται την τέλεση περισσότερων πράξεων που καλύπτονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως το δικαίωμα αναπαραγωγής, προσαρμογής και παρουσίασης στο κοινό.

Συνεπώς η χρησιμοποίηση ολόκληρου μουσικού έργου που προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία, χωρίς την άδεια του δημιουργού, απαγορεύεται. Αποσπάσματα μουσικού έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βάση τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία.

 

7. Επιτρέπεται να δώσω αντίγραφο έργου που προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία σε έναν συγγενή ή σε έναν φίλο;

Το Κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας προβλέπει την εξαίρεση της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση. Βάσει αυτής, ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο προστατευόμενου έργου το οποίο έχει αποκτήσει με νόμιμο τρόπο, για να χρησιμοποιηθεί ιδιωτικά και όχι για οποιδήποτε άμεσο ή έμμεσο εμπορικό σκοπό.

Περαιτέρω, βάσει κοινοτικής νομολογίας, η νομιμότητα της δημιουργίας ιδιωτικού αντιγράφου υπόκειται σε μια ακόμη προϋπόθεση, στη νομιμότητα της πηγής του αντιγράφου. Με άλλα λόγια, ένας χρήστης μπορεί να παράγει ένα ιδιωτικό αντίγραφο έργου, μόνο εάν έχει αποκτήσει νόμιμα πρόσβαση στο έργο που αντιγράφει, όπως π.χ. εάν αναπαράγει έργο του οποίου έχει αγοράσει τον υλικό φορέα (π.χ. όταν έχει αγοράσει το DVD της ταινίας που αναπαράγει για ιδιωτική χρήση).

 

8. Επιτρέπεται να κατεβάσω από το διαδίκτυο ένα έργο που προστατεύεται από την πνευματική ιδιοκτησία; Έχει σημασία η τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή αν το κατέβασμα αφορά μόνο τμήματα του έργου;

Το κατέβασμα (μεταφόρτωση) ενός έργου από το διαδίκτυο συνιστά πράξη αναπαραγωγής και απαιτεί καταρχήν την άδεια του δικαιούχου για να τελείται νόμιμα. Όταν ένα έργο διατίθεται μέσω άδειας ανοιχτού περιεχομένου, εάν τηρούνται οι όροι της άδειας, τότε το κατέβασμα και η χρήση του έργου θα είναι νόμιμα. Η αναπαραγωγή που τελείται με το «κατέβασμα» του έργου είναι επίσης νόμιμη όταν τελείται από μια πλατφόρμα ή βάση δεδομένων βάσει συνδρομής του χρήστη, όταν οι όροι της άδειας επιτρέπουν αυτήν την χρήση.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι όροι χρήσης είναι δυνατό να επιτρέπουν την αναπαραγωγή μόνο μέρους του έργου ή συγκεκριμένου ποσοστού αυτού και, επομένως, το «κατέβασμα» θα τελείται νόμιμα μόνο εάν πληρούνται οι σχετικοί όροι.

Περαιτέρω, το «κατέβασμα» ενός έργου από το διαδίκτυο δύναται να εμπίπτει και στο πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση εφόσον τελείται από φυσικό πρόσωπο. Ωστόσο, προϋπόθεση για την εφαρμογή της εξαίρεσης είναι η καταβολή δίκαιης αποζημίωσης στους δικαιούχους. Η Κυπριακή νομοθεσία προβλέπει ρητά αυτήν την προϋπόθεση, αλλά δεν έχει ορίσει την βάση υπολογισμού.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν προσδιορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της συγκεκριμένης εξαίρεσης για τους χρήστες.

Επιπλέον, βάσει κοινοτικής νομολογίας (10/04/2014, C 435/12, ACI κατά ADAM, ECLI:EU:C:2014:254), τα δικαστήρια δεν θα δεχθούν ως νόμιμη τη μεταφόρτωση έργου από το διαδίκτυο εάν η αναπαραγωγή πραγματοποιείται από παράνομη πηγή, ακόμη και σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης.

 

9. Προσπάθησα να αντιγράψω ένα οπτικοακουστικό έργο από DVD στον υπολογιστή μου, αλλά δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω την αντιγραφή εξαιτίας των λεγόμενων «τεχνολογικών μέτρων». Τι είναι αυτά; Επιτρέπεται η εξουδετέρωση τους για αναπαραγωγή ιδιωτικών αντιγράφων;

Ο όρος «τεχνολογικά μέτρα» περιλαμβάνει κάθε τεχνολογία, μηχανισμό ή συστατικό στοιχείο που, με τον συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις οι οποίες δεν επιτρέπονται από τον δικαιούχο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων σε σχέση με προστατευόμενα προιόντα,ή των παραγωγών  οι οποίοι ειναι κάτοχοι ενός ειδικού δικαιώματος σε βάση δεδομένων όπως αυτό προβλέπεται από το νόμο.

Με βάση την Κυπριακή νομοθεσία υπάρχουν εξαιρέσεις από την προστασία των τεχνολογικών μέτρων που αφορούν μεταξύ άλλων την αναπαραγωγή έργου από βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναπαραγωγή από ραδιοτηλεοπτικό φορέα, χρήση έργου για σκοπούς δικαστικής, κοινοβουλευτικής ή διοικητικής διαδικασίας, χρήση προς όφελος ατόμων με ειδικές ανάγκες, για τυφλά ή αμβλύωπα άτομα κτλ.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν στους επωφελούμενους από τις εξαιρέσεις πρόσβαση στο προστατευόμενο έργοπροκειμένου να επωφεληθούν από τις εν λόγω εξαιρέσεις στον αναγκαίο βαθμό, εφόσον τους παρέχεται από τον νόμο.

Ο νόμος απαγορεύει την παροχή υπηρεσιών εξουδετέρωσης και τη διανομή μέσων και συσκευών εξουδετέρωσης τεχνολογικών μέτρων προστασίας, ειδικότερα δε την κατασκευή, την εισαγωγή, τη διανομή, την πώληση, την εκμίσθωση και την κατοχή για εμπορικούς σκοπούς τέτοιων συσκευών και προϊόντων.

 

10. Τι είναι η εύλογη αμοιβή (levies) που αφορά την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση;

Ο Κυπριακός νόμος πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν προβλέπει την καθιέρωση τέλους εύλογης αμοιβής για αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση. Ωστόσο, ο νόμος ρητά προβλέπει ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της εξαίρεσης της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση την καταβολή «δίκαιης αποζημίωσης» στους δικαιούχους. Παρά τη ρητή αυτή νομοθετική πρόβλεψη, ο νομοθέτης δεν έχει προσδιορίσει τον τρόπο και τη βάση υπολογισμού και γενικότερα τους όρους καταβολής αυτής της αποζημίωσης.

 

11. Προσβάλω το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, αν βλέπω ένα οπτικοακουστικό έργο με τη διαδικασία συνεχούς ροής (streaming), αντί να το κατεβάζω από το διαδίκτυο;

Η παρακολούθηση οπτικοακουστικού έργου με τη διαδικασία συνεχούς ροής δεν αποτελεί προσβολή, εάν η πηγή συνεχούς ροής είναι νόμιμη.

Εάν όμως η παρακολούθηση ενός έργου μέσω της τεχνολογίας streaming συνεπάγεται τη δημιουργία προσωρινών αντιγράφων του έργου κατά συνέπεια προσβάλλεται τόσο το δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό όσο και το δικαίωμα αναπαραγωγής.

Η νομοθεσία έχει προβλέψει μια ειδική υποχρεωτική εξαίρεση αναφορικά με τις προσωρινές αναπαραγωγές προστατευόμενου περιεχομένου που δεν έχουν οικονομική σημασία οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν την μέσω διαμεσολαβητή μετάδοση υπηρεσιών Internet σε τρίτους ή τη νόμιμη χρήση ενός έργου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν έχω λάβει άδεια από τον δικαιούχο να δω ένα έργο μέσω streaming, η άδεια αυτή καλύπτει και τις προσωρινές αναπαραγωγές που γίνονται όταν βλέπω το έργο, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο νόμιμης χρήσης και υπό τον όρο ότι δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία.

 

12. Αν έργα που προστατεύονται με την πνευματική ιδιοκτησία ενσωματώνονται αυτόματα σε δικές μου δημοσιεύσεις από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, έχω ευθύνη για αυτό; Συνιστά προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας; Τι θα συμβεί αν εγώ κάνω παραπομπή έργων με χρήση υπερσυνδέσμων ή με ενσωμάτωσή τους μέσω της χρήσης δυναμικών υπερσυνδέσμων (embedded links) στην προσωπική μου ιστοσελίδα ή στο ιστολόγιό μου;

Όταν ένα έργο ενσωματώνεται αυτόματα στις δημοσιεύσεις (posts) στη σελίδα μου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, καταρχήν δεν ευθύνομαι για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας δεδομένου ότι βάσει κοινοτικής νομολογίας, το γεγονός και μόνον ότι ένα προστατευόμενο από το δικαίωμα του δημιουργού έργο, το οποίο διατίθεται ελεύθερα σε ιστότοπο αναρτάται σε άλλο ιστότοπο μέσω συνδέσμου όπου χρησιμοποιείται η τεχνική διαδικασία «framing» δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «παρουσίαση στο κοινό».

Επίσης, όταν εισάγω υπερσύνδεσμο σε έργο που έχει αναρτηθεί σε άλλη ιστοσελίδα ή ιστότοπο, δεν υπάρχει προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας εάν το έργο έχει νόμιμα τεθεί στο διαδίκτυο και η εισαγωγή του υπερσυνδέσμου γίνεται χωρίς να παραβιάζονται τεχνικοί περιορισμοί πρόσβασης στο συγκεκριμένο περιεχόμενο που έχουν τεθεί από τον δικαιούχο.

Ωστόσο, αυτό λογικά δεν καλύπτει περιπτώσεις όπου το έργο έχει τεθεί στο διαδίκτυο παράνομα. Παρ’ όλα αυτάεάν αποδειχθεί ότι ο χρήστης γνωρίζει ότι το έργο στο οποίο παραπέμπει ο υπερσύνδεσμος έχει τεθεί παράνομα στο διαδίκτυο, τότε ενδεχομένως να ευθύνεται.

 

13. Όταν δημιουργώ ένα έργο και το αναφορτώνω στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πολλών ιστότοπων πρέπει να μεταβιβάσω το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου στον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι έχω χάσει όλα τα δικαιώματα στα έργα μου για το μέλλον;

Σύμφωνα με το Κυπριακό δίκαιο, η μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι έγκυρη μόνο εάν τελείται γραπτώς. Αυτό σημαίνει ότι η απλή χρήση ενός ιστότοπου, μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή διαδικτυακής πλατφόρμας δεν συνιστά αποδοχή όρου περί μεταβίβασης των δικαιωμάτων που ενδεχομένως έχει σημειωθεί. Ωστόσο, η ρητή αποδοχή όρου με κλικάρισμα στην ένδειξη «Συμφωνώ» μπορεί να θεωρηθεί καταρχήν ως έγκυρη αποδοχή του όρου.Μολαταύτα , δεδομένου ότι πρόκειται για ουσιαστικό συμβατικό όρο περί μεταβιβάσεως δικαιωμάτων για τον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί ατομική διαπραγμάτευση, μπορεί να τεθεί ζήτημα ακυρότητάς του, από την σκοπιά του δικαίου των συμβάσεων και του δικαίου της προστασίας καταναλωτή.

 

14. To «άβαταρ» μου βασίζεται στον αγαπημένο μου ηθοποιό ή σε χαρακτήρα κινούμενου σχεδίου ή σε αθλητική ομάδα. Θα έχω πρόβλημα για προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης νομοθεσίας;

Ένα «άβαταρ» μπορεί να προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας ιδιαίτερα ως προς την οπτική του εμφάνιση (ή την αποτύπωση της εικόνας του).Ένας «χαρακτήρας» μπορεί επίσης να προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όταν ένας χαρακτήρας προέρχεται από ένα λογοτεχνικό έργο τότε προστατεύεται η λεκτική περιγραφή αυτού ως μέρος του λογοτεχνικού έργου. Όταν πρόκειται για χαρακτήρα κόμικς ή videogame θα προστατεύεται κυρίως η γραφική του αναπαράσταση. Συνεπώς, όταν το «άβαταρ» αναπαράγει ολικώς ή μερικώς τον χαρακτήρα μιας ταινίας, ενός βιβλίου, ενός κόμικς ή στοιχεία που διακρίνουν μια αθλητική ομάδα (πχ. το σήμα αυτής), η δημιουργία και η δημόσια χρήση αυτού μπορεί να αποτελεί προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εικόνα ενός ηθοποιού ή ενός αθλητή δεν προστατεύεται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά δύνανται να προστατεύονται οιφωτογραφίες αυτών. Όταν ένας «χαρακτήρας» προστατεύεται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, θα υπάρχει προσβολή όταν αναπαράγονται και χρησιμοποιούνται δημόσια τα διακριτικά (δηλαδή τα πρωτότυπα) στοιχεία του χαρακτήρα εν όλω ήεν μέρει. Επομένως, εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει μη προστατευόμενα στοιχεία του χαρακτήρα δεν θα τελείται προσβολή. Επίσης, δεν στοιχειοθετείται παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων εάν ο χρήστης προβαίνει σε χρήση προστατευόμενων στοιχείων του χαρακτήρα βάσει κάποιας εξαίρεσης, όπως της εξαίρεσης της παρωδίας και της παράθεσης αποσπασμάτων. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι αυτές οι εξαιρέσεις έχουν συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής και δεν αφορούν όλες τις περιπτώσεις χρήσης ενός «άβαταρ» που αναπαράγει ή βασίζεται σε προστατευόμενο έργο.

Επίσης, ανάλογα με το είδος της χρήσης που θα γίνει, είναι δυνατό προστασία να παρέχεται και από το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού.

 

15. Με ποιο τρόπο θα γνωρίζω εάν ένα έργο διατίθεται νόμιμα ή παράνομα στο διαδίκτυο;

Είναι ιδιαίτερα δυσχερές να προσδιοριστεί εάν ένα έργο έχει αναρτηθεί ή δημοσιευτεί στο διαδίκτυο νόμιμα. Κανονικά, εάν ένα έργο είναι προσβάσιμο κατόπιν συνδρομής σε βάση δεδομένων ή σε νόμιμη διαδικτυακή πλατφόρμα περιεχομένων, ο χρήστης-καταναλωτής δύναται εύλογα να συμπεράνει ότι αυτό έχει αναρτηθεί νόμιμα στο διαδίκτυο. Το ίδιο θα συμβαίνει και όταν το έργο διατίθεται μέσω άδειας ανοιχτού περιεχομένου, εφόσον τηρούνται οι όροι που έχει θέσει ο δημιουργός μέσω της άδειας. Στην περίπτωση αυτή, εάν το έργο είναι παράγωγο (δηλαδή αποτελεί τροποποίηση ή διασκευή άλλου έργου ή βασίζεται σε άλλο έργο) προσοχή πρέπει να δοθεί και στην τήρηση των όρων της αρχικής άδειας βάσει της οποίας το αρχικό έργο τέθηκε στο διαδίκτυο.

Εάν ένα έργο είναι αναρτημένο σε ιστότοπο. τότε ο χρήστης θα πρέπει να αναζητήσει οποιαδήποτε δήλωση ή ειδοποίηση τυχόν παρέχεται περί πνευματικής ιδιοκτησίας και να διαπιστώσει εάν ο αναφερόμενος ως δικαιούχος του ιστότοπου είναι και ο δημιουργός του έργου ή εάν ο ιστότοπος χρησιμοποιεί έργα άλλων. Εάν ο δημιουργός των προστατευόμενων από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας στοιχείων της ιστοσελίδας (π.χ. κείμενα, εικόνες) είναι και ο δικαιούχος της ιστοσελίδας, τότε ο χρήστης μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι το έργο έχει αναρτηθεί νόμιμα στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, όμως όλα αυτά είναι υποθέσεις και συνεπώς, πιο συνετό θα ήταν ο χρήστης που θέλει να αναπαράγει, διασκευάσει ή διαθέσει περαιτέρω το έργο στο κοινό να ζητήσει την ρητή άδεια των δικαιούχων πνευματικής ιδιοκτησίας εάν είναι εφικτό.

Ο χρήστης πρέπει εν γένει να επιδεικνύει επιμέλεια.

 

Back to Top

Disclaimer

The answers to the Frequently Asked Questions (FAQs) were finalised on the date indicated as the status date on the website. Gathering up-to-date information from 27 Member States is an extensive exercise. While the EUIPO tries to keep the information up-to-date, new case-law or legislative reforms may impact the content of the FAQs. Neither the EUIPO nor any person acting on behalf of the EUIPO is responsible for the use which might be made of the FAQs.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience. We also use analytics. Click for more information