Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαδικτυακή πύλη για τη διαφάνεια

Το EUIPO δεσμεύεται πλήρως έναντι της αρχής της διαφάνειας και της δυνατότητας πρόσβασης, στο πλαίσιο του άρθρου 15 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ. Σκοπός της διαδικτυακής πύλης για τη διαφάνεια είναι να διευκολύνει την αναζήτηση και εύρεση εγγράφων στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε αυτήν θα αναρτώνται επίσης όλα τα νέα έγγραφα που δημοσιεύονται. Τα έγγραφα χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες - οικονομία, περιβάλλον, στελέχωση, οργάνωση, και κοινωνία και σχέσεις - και είναι προσβάσιμα μέσω της γραμμής επιλογών στα δεξιά ή μέσω του ακόλουθου συρόμενου μενού επιλογών:

Τα περιεχόμενα που παρατίθενται ακολούθως είναι τα βασικά έγγραφα, ή σύνδεσμοι προς τις βασικές κατηγορίες εγγράφων και πληροφοριών που περιέχονται στο δημόσιο μητρώο, και παρουσιάζονται εδώ για ευκολότερη πρόσβαση.

Στρατηγικό σχέδιο 2025

 

Το στρατηγικό σχέδιο είναι ο χάρτης πορείας του EUIPO, που καθορίζει το στρατηγικό όραμα του EUIPO μέχρι το 2025. Το στρατηγικό σχέδιο καταρτίζεται με βάση τις συμβουλές και τις συνεισφορές από ευρύ φάσμα πηγών — προσωπικό, χρήστες και γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του EUIPO.

 


PDF Περισσότερα >>

Πρόγραμμα εργασιών

 

Κάθε χρόνο, το EUIPO καταρτίζει πρόγραμμα εργασιών προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το πρόγραμμα εργασιών καλύπτει όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του EUIPO για το προσεχές έτος. Το πρόγραμμα εργασιών εφαρμόζεται αφού πρώτα λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.


PDF Περισσότερα >>

Προϋπολογισμός EUIPO 2023

 

Ο προϋπολογισμός του EUIPO για το επόμενο έτος καταρτίζεται και υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του EUIPO. Ο προϋπολογισμός εφαρμόζεται αφού πρώτα λάβει την έγκριση της Επιτροπής Προϋπολογισμού, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 


PDF Περισσότερα >>

Δείκτης περιεχομένου GRI του EUIPO

 

Ο δείκτης περιεχομένου GRI (πρωτοβουλία για την υποβολή εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο) συνοψίζει τον κύκλο υποβολής εκθέσεων του EUIPO και δημοσιεύεται ως παράρτημα της ετήσιας έκθεσής του το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους. Ως δημόσιος οργανισμός, το EUIPO επιδεικνύει τη δέσμευσή του για τη βιωσιμότητα μέσω της παροχής των υπηρεσιών του και της εφαρμογής των πολιτικών και των στρατηγικών του, όπως ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο 2020.


PDF

Έγγραφο Μεταφόρτωση
Strategic Plan 2025 PDF Περισσότερες πληροφορίες >>
Οργανόγραμμα του Γραφείου PDF Περισσότερες πληροφορίες>>
Διοικητικό Συμβούλιο Περισσότερες πληροφορίες >>
Έκθεση για τα σήματα του EUIPO: Εξέλιξη 2010-2017 PDF
Έκθεση για τα σχέδια/υποδείγματα του EUIPO: Εξέλιξη 2010-2019 PDF
Καταστατική πράξη PDF

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Can’t find what you are looking for? Request here
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.