Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Goods and Services Builder (Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών)

Το εργαλείο Goods and Services Builder αποτελεί το εργαλείο αναφοράς που χρησιμεύει για τη δημιουργία καταλόγων όρων. Η παρούσα ενότητα εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας, επεξεργασίας και διαχείρισης των καταλόγων προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρόνο κατά την επόμενη ηλεκτρονική κατάθεση και, ταυτόχρονα, σάς παροτρύνει για συχνότερη χρήση της Εναρμονισμένης βάσης δεδομένων (ΕΒΔ)

 

Θέματα

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.