Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχείριση

Τα καταχωρισμένα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΚΚΣΥ) μπορούν να πωληθούν, να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιοχρησίας και να ανανεωθούν. Οι αλλαγές σε ΚΚΣΥ δημοσιεύονται στο δελτίο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων.

 

Πώς εξασφαλίζω διαρκή προστασία

Το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα έχει πενταετή διάρκεια και μπορεί να ανανεωθεί τέσσερις φορές (με μέγιστο όριο συνολικά τα 25 έτη προστασίας). Κάθε πέντε χρόνια θα καλείστε να απαντήσετε στο ερώτημα: θέλω να ανανεώσω το σχέδιο ή το υπόδειγμά μου; Η απάντηση εξαρτάται από τη στρατηγική που ακολουθείτε όσον αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία σας.

Θέλετε να εξασφαλίσετε διαρκή προστασία;

Ανανέωση 

Έχετε δύο επιλογές:

 

Σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να ανανεώσετε μερικά μόνο από τα σχέδια ή υποδείγματα και όχι όλα.

 1. Ανανέωση. Εάν θέλετε να εξασφαλίσετε διαρκή προστασία, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική ανανέωση.

  Τα τέλη ανανέωσης ανά σχέδιο ή υπόδειγμα, είτε αυτό περιλαμβάνεται σε πολλαπλή καταχώριση είτε όχι, έχουν ως εξής:

  • Μετά από 5 χρόνια - 90 ευρώ
  • Μετά από 10 χρόνια - 120 ευρώ
  • Μετά από 15 χρόνια - 150 ευρώ
  • Μετά από 20 χρόνια - 180 ευρώ

 2. Να μην κάνετε ανανέωση. Εάν αποφασίσετε να μην ανανεώσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας στην ΕΕ, τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό θα πάψουν να ισχύουν.

Πότε κάνω ανανέωση

Η τήρηση της προθεσμίας ανανέωσης εναπόκειται στη δική σας ευθύνη. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), πάντως, ενημερώνει κατά κανόνα είτε εσάς είτε τον αντιπρόσωπό σας έξι μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας του ότι το ΚΚΣΥ πρέπει να ανανεωθεί. Το EUIPO ενημερώνει επιπλέον κάθε άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα επί του συγκεκριμένου ΚΚΣΥ, π.χ. πιθανό κάτοχο άδειας χρήσης.

Η υποβολή της αίτησης ανανέωσης και η εξόφληση του τέλους ανανέωσης πρέπει να πραγματοποιούνται εντός του εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας λήξης του ΚΚΣΥ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίον εκπνέει η προστασία.

Σε περίπτωση που δεν υποβάλετε εμπρόθεσμα την αίτηση ανανέωσης, αλλά επιθυμείτε παρ' όλα αυτά να ανανεώσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας, μπορείτε να προβείτε στην ανανέωσή του εντός του εξαμήνου που έπεται της ημερομηνίας λήξης, με πρόσθετη επιβάρυνση 25%.

Κάθε χρονική περίοδος του πρώτου καταλόγου αρχίζει και τελειώνει με στάδιο του επόμενου καταλόγου.

 • Περίοδος καταχώρισης
 • Ηλεκτρονική ανανέωση
  Κανονικό τέλος
 • Καθυστερημένη ηλεκτρονική ανανέωση
  Πρόσθετο τέλος
  (25% επιβάρυνση)
 • 01/01/2009

  Ημερομηνία κατάθεσης
 • 01/08/2013

  Έναρξη περιόδου ανανέωσης
 • 31/01/2014

  Τελευταία ημέρα ανανέωσης με κανονικό τέλος
 • 31/07/2014

  Τελευταία δυνατότητα ανανέωσης
 

Πώς κάνω ανανέωση

Η ανανέωση του ΚΚΣΥ πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά. Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο σχέδιο ή το υπόδειγμά σας κατά την ανανέωσή του.

Ενημερώστε μας σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων σας,

π.χ. σε περίπτωση που αλλάξει το ονοματεπώνυμό σας ή η επωνυμία της εταιρείας σας, η διεύθυνση ή τα στοιχεία επικοινωνίας.

Κάντε τις απαιτούμενες αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία

User Area 

Γιατί;

Εάν δεν έχετε ορίσει αντιπρόσωπο, θα χρειαστεί να επικοινωνούμε απευθείας μαζί σας. Είναι, επομένως, σημαντικό να μας ενημερώνετε για κάθε αλλαγή στα προσωπικά σας στοιχεία. Ακόμη κι αν έχετε ορίσει εκπρόσωπο, καλό είναι να ενημερώνετε τακτικά τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρησή σας διότι ενδέχεται να χρειαστεί το EUIPO ή κάποιος τρίτος να επικοινωνήσει μαζί σας.

 

Πότε;

Δεν προβλέπεται επίσημη προθεσμία για την ενημέρωση των στοιχείων σας. Όσο νωρίτερα μας ειδοποιείτε για τυχόν αλλαγές, τόσο το καλύτερο.

 

Πώς;

Σε περίπτωση που έχετε εκπρόσωπο, ενημερώστε τον και αυτός θα προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές. Μπορείτε, πάντως, να ενημερώσετε εύκολα και εσείς ο ίδιος τα στοιχεία σας ηλεκτρονικώς μέσω της User Area. Μπείτε, απλώς, στην User Area και χρησιμοποιήστε το μενού επιλογών για να κάνετε τις απαιτούμενες αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία.

Οι αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία δεν πρέπει να αφορούν την ταυτότητα του αιτούντος/κατόχου. Ενδεχόμενη αλλαγή των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος συνιστά μεταβίβαση.

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να έχουν μόνο μία επίσημη διεύθυνση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το EUIPO μπορεί να ζητήσει αποδεικτικά της νομικής μορφής ή της διεύθυνσης.

Όταν αναφέρετε τον αριθμό σας EUIPO, δεν χρειάζεται να απαριθμείτε τα δικαιώματα που σας ανήκουν. Η αλλαγή θα ισχύσει αυτομάτως για όλα.

Μπορώ να πουλήσω ή να εκμισθώσω το ΚΚΣΥ μου;

Το ΚΚΣΥ που διαθέτετε συνιστά περιουσιακό στοιχείο και, ως τέτοιο, μπορεί να εκμισθωθεί ή να πωληθεί. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών επιλογών είναι ότι όταν πωλείτε το ΚΚΣΥ σας, μεταβιβάζετε μόνιμα την κυριότητα σε τρίτο πρόσωπο, ενώ όταν εκχωρείτε την άδεια χρήσης του ΚΚΣΥ, διατηρείτε την κυριότητα, όπως ακριβώς συμβαίνει όταν πουλάτε ή εκμισθώνετε το σπίτι σας. Σε περίπτωση σύναψης σχετικής συμφωνίας, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε αμέσως τα στοιχεία.

Κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή γρήγορα και εύκολα

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 

Παραχώρηση άδειας χρήσης και μεταβίβαση κυριότητας — στοιχεία

Εσείς αποφασίζετε εάν θα παραχωρήσετε την άδεια χρήσης του ΚΚΣΥ που σας ανήκει ή εάν θα το μεταβιβάσετε. Εμείς θέλουμε μόνο να είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε καταγράψει σωστά το αποτέλεσμα. Ορισμένα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσετε είναι τα εξής:

Παραχώρηση άδειας χρήσης ή μεταβίβαση κυριότητας;

Τα επιμέρους σχέδια ή υποδείγματα που περιλαμβάνονται στην ίδια πολλαπλή αίτηση εξετάζονται σαν να ήταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Με άλλα λόγια, κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που περιλαμβάνεται σε πολλαπλή αίτηση μπορεί να μεταβιβάζεται ξεχωριστά από τα άλλα. Το ίδιο ισχύει και για την παραχώρηση της άδειας χρήσης του.

Παραχώρηση άδειας χρήσης ή μεταβίβαση κυριότητας;

 
  Μεταβίβαση Παραχώρηση άδειας χρήσης
Τέλος Διοικητικό τέλος — 200 ευρώ ανά σχέδιο ή υπόδειγμα
Μέγιστο τέλος — 1 000 ευρώ (υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβαλλόμενοι εξακολουθούν να είναι οι ίδιοι)
Διοικητικό τέλος — 200 ευρώ ανά σχέδιο ή υπόδειγμα
Μέγιστο τέλος — 1 000 ευρώ (υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβαλλόμενοι εξακολουθούν να είναι οι ίδιοι)
Γεωγραφικό πεδίο Η μεταβίβαση του δικαιώματός σας θα ισχύει για ολόκληρη την ΕΕ Η παραχώρηση άδειας χρήσης του δικαιώματός σας είναι δυνατή για συγκεκριμένες χώρες της ΕΕ
Χρονικοί περιορισμοί Δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματός σας Μπορείτε να παραχωρήσετε την άδεια χρήσης του δικαιώματός σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 

Πότε;

Ενημερώστε μας αμέσως μόλις υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον έτερο συμβαλλόμενο.

 

Πώς;

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ζητήσετε να εγγραφεί στο μητρώο η μεταβίβαση της κυριότητας ή η παραχώρηση της άδειας χρήσης: πρόκειται για το λεγόμενο αίτημα εγγραφής. Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική εγγραφή γρήγορα και εύκολα.

Σε περίπτωση που έχετε ορίσει έναν επαγγελματία αντιπρόσωπο και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (ο οποίος είναι αντιπρόσωπος του τρέχοντος κατόχου), ο αντιπρόσωπος αυτός δύναται να υπογράψει το αίτημα εξ ονόματός σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν χρειάζεται να υποβάλετε αντίγραφο του τίτλου μεταβίβασης ή παραχώρησης της άδειας χρήσης.

Τι άλλες δυνατότητες έχω όσον αφορά το δικαίωμά μου;

Υπάρχουν και άλλες, λιγότερο συνηθισμένες, ενέργειες στις οποίες μπορείτε να προβείτε σχετικά με το δικαίωμά σας. Θα βρείτε όλες τις επιλογές στο ηλεκτρονικό έντυπό μας, αλλά οι βασικές πληροφορίες αναφέρονται συνοπτικά εδώ:

 • Εμπράγματα δικαιώματα: σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας ως ενέχυρο.

 • Παραίτηση: σας επιτρέπει να εγκαταλείψετε το δικαίωμα που αποκτήσατε μέσω της καταχώρισης.

 • Διόρθωση του ΚΚΣΥ: τα φραστικά σφάλματα που οφείλονται σε τυπογραφικά λάθη ή τα προφανή σφάλματα μπορούν να διορθωθούν. Εάν εντοπίσετε τέτοιου είδους σφάλμα, ειδοποιήστε μας. Εάν για το σφάλμα ευθύνεται το EUIPO, τότε θα εκδώσει νέο πιστοποιητικό. Δεν γίνονται καταρχήν δεκτές διορθώσεις στην αναπαράσταση του σχεδίου ή του υποδείγματος, εκτός εάν για το σφάλμα ευθύνεται το EUIPO.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ