Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατάλογος ελέγχων

Παρουσιάζουμε συνοπτικά όλα τα κριτήρια που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας προτού καταθέσετε την αίτησή σας.

 

Η στρατηγική σας

Έχετε αναπτύξει στρατηγική προστασίας σχεδίων και υποδειγμάτων;

Ναι

Όχι

Θέλω να το επαληθεύσω

επαλήθευση
Θέλετε να δημοσιεύσει το ΓΕΕΑ το ή τα σχέδια ή υποδείγματά σας αμέσως μετά την καταχώριση; επαλήθευση

Ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθείτε, μπορείτε, κατά την κατάθεση της αίτησης για σχέδιο ή υπόδειγμα, να ζητήσετε αναστολή της δημοσίευσής του για διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης ή, αν διεκδικείτε προτεραιότητα, από την ημερομηνία προτεραιότητας.

Η αναστολή δημοσίευσης σας επιτρέπει να διατηρήσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας απόρρητο, απολαμβάνοντας ωστόσο τα οφέλη της καταχώρισης. Η επιλογή αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση οικονομικών τομέων που μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς, όπως το σχέδιο μόδας. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας παραμένει απόρρητο, εσείς έχετε την ευκαιρία να αναπτύξετε περαιτέρω τη στρατηγική εμπορίας σας ή να ολοκληρώσετε τις προετοιμασίες για την παραγωγή, κρατώντας κρυφό το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας από τους ανταγωνιστές σας.

Κατά την κατάθεση της αίτησής σας, θα πρέπει να καταβάλετε τέλος αναστολής δημοσίευσης. Σε περίπτωση πολλαπλής αίτησης, μπορείτε να επιλέξετε να ζητήσετε αναστολή δημοσίευσης για ορισμένα μόνο σχέδια ή υποδείγματα και όχι για όλα. Διαβάστε πώς μπορείτε να δημοσιεύσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας.

 

Τι μπορεί να γίνει δεκτό ως καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα

Ελέγξατε τον ανταγωνισμό;

Ναι

Όχι

Θέλω να το επαληθεύσω

επαλήθευση
Το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας είναι νέο; Διαθέτει ατομικό χαρακτήρα; επαλήθευση
Έχετε ετοιμάσει τη γραφική παράσταση του ή των σχεδίων ή υποδειγμάτων σας; επαλήθευση
 

Το σχέδιο ή υπόδειγμα και το ή τα προϊόντα του

Γνωρίζετε σε ποιο προϊόν της ταξινόμησης του Λοκάρνο εφαρμόζεται το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας;

Ναι

Όχι

Θέλω να το επαληθεύσω

επαλήθευση
Σε περίπτωση που ετοιμάζεστε να καταθέσετε πολλαπλή αίτηση, ανήκουν όλα τα σχέδια ή υποδείγματα στην ίδια κλάση; επαλήθευση
 

Κυριότητα

Θα κληθείτε να μας δώσετε τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου του σχεδίου ή του υποδείγματος. Γνωρίζετε τις σχετικές πληροφορίες;

Ναι

Όχι

Θέλω να το επαληθεύσω

επαλήθευση
Χρειάζεστε αντιπρόσωπο; επαλήθευση

Από ό,τι φαίνεται, είστε έτοιμος να καταθέσετε την αίτηση σχεδίου ή υποδείγματός σας.
Υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση τώρα.

 

Να θυμάστε τα εξής: Εάν δεν είστε βέβαιος για κάποιο από τα στοιχεία αυτά, μπορείτε να αναζητήσετε επαγγελματική καθοδήγηση.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.