Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Υποβάλετε αίτηση τώρα

Ένα καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα (ΚΚΣΥ) σάς παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μία και μόνη ηλεκτρονική καταχώριση. Ισχύει για περίοδο 5 ετών και μπορεί να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια, για μέγιστη περίοδο 25 ετών.

Προτού υποβάλετε αίτηση, ανατρέξτε στις συμβουλές μας και τις βέλτιστες πρακτικές κατάθεσης σχεδίων ή υποδειγμάτων, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα στην αίτησή σας.

 

Νέα εύκολη κατάθεση ΚΚΣΥ

ΚΚΣΥ σε τέσσερα βήματα

ΚΚΣΥ Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες

Σχεδιασμένο για ΜΜΕ και φυσικά πρόσωπα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου χωρίς νόμιμο αντιπρόσωπο.

 

 

 

Σχεδιασμένο για εμπειρογνώμονες διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τον χειρισμό απλών και περίπλοκων υποθέσεων.

 

 

Σχεδιασμένο για εμπειρογνώμονες διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τον χειρισμό απλών και περίπλοκων υποθέσεων.

 

 

 

 

Τύποι αρχείου

 • JPG

Τύποι αρχείου

 • JPG, OBJ, STL και X3D

Τύποι αρχείου

 • JPG, OBJ, STL και X3D

Μνεία προϊόντος

 • Μνεία προϊόντων από τη βάση μας δεδομένων Λοκάρνο

Μνεία προϊόντος

 • Μνεία προϊόντων από τη βάση μας δεδομένων Λοκάρνο

Μνεία προϊόντος

 • Μνεία προϊόντων από τη βάση μας δεδομένων Λοκάρνο ή δική σας μνεία

   

 • Το σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να καταχωριστεί εντός δύο ημερών το πολύ.

   

 • Το σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να καταχωριστεί εντός δύο ημερών το πολύ.
 

Πληρωμές

 • Άμεση πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Πληρωμές

 • Άμεση πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
 • Τραπεζικό έμβασμα
 • Πληρωμή μέσω τρεχούμενου λογαριασμού

Πληρωμές

 • Άμεση πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας
 • Τραπεζικό έμβασμα
 • Πληρωμή μέσω τρεχούμενου λογαριασμού

Προσχέδια

 • Αποθηκεύστε αυτόματα τα προσχέδια και μην χάνετε ποτέ καμία αλλαγή

Προσχέδια

 • Επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει προσχέδια στην User Area

Προσχέδια

 • Επιτρέπει στον χρήστη να αποθηκεύει προσχέδια στην User Area

Βοήθεια

 • Έντυπο με καθοδήγηση (εικονικός βοηθός)

Βοήθεια

 • Ενδιάμεση βοήθεια

Βοήθεια

 • Ενδιάμεση βοήθεια

Περιγραφή

 • Προσθέστε περιγραφή ανά σχέδιο ή υπόδειγμα εξηγώντας την αναπαράσταση (έως 100 λέξεις)

Περιγραφή

 • Προσθέστε περιγραφή ανά σχέδιο ή υπόδειγμα εξηγώντας την αναπαράσταση (έως 100 λέξεις)

Περιγραφή

 • Προσθέστε περιγραφή ανά σχέδιο ή υπόδειγμα εξηγώντας την αναπαράσταση (έως 100 λέξεις)

Πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιαστή

 • Συνδέστε τον δημιουργό με το συναφές σχέδιο ή υπόδειγμα

Πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιαστή

 • Συνδέστε τον δημιουργό με το συναφές σχέδιο ή υπόδειγμα

Πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιαστή

 • Συνδέστε τον δημιουργό με το συναφές σχέδιο ή υπόδειγμα

Αιτούντες

 • Μόνο ένας αιτών επιτρέπεται

Αιτούντες

 • Επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει αιτούντα

Αιτούντες

 • Επιτρέπει στον χρήστη να προσθέσει αιτούντα

Σημαντικό
Οι ακόλουθες εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση του εντύπου εύκολης κατάθεσης ΚΚΣΥ:

 • Διεκδίκηση προτεραιότητας
 • Αίτηση για αναστολή

Αντιπρόσωποι

 • Επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει αντιπρόσωπο

Αντιπρόσωποι

 • Επιτρέπει στον χρήστη να ορίσει αντιπρόσωπο

Αναστολή

 • Η δημοσίευση μπορεί να ανασταλεί έως και 30 ημέρες.

Αναστολή

 • Η δημοσίευση μπορεί να ανασταλεί έως και 30 ημέρες.

Διεκδικήσεις

 • Επιτρέπει στον χρήστη να διεκδικήσει προτεραιότητα

Διεκδικήσεις

 • Μπορείτε να σημειώσετε ότι επιθυμείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα σε επόμενο στάδιο (επιλογή «Μεταγενέστερη διεκδίκηση προτεραιότητας»)
 • Μπορείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα χωρίς να επισυνάψετε έγγραφα (επιλογή «θα σταλεί αργότερα»)

 

 

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.