Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EUIPO

Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Presidium of the Boards of Appeal

The Presidium is responsible for the rules and organisation of the Boards of Appeal, including the allocation of Members to the specific Boards and allocation of cases to the Boards.

The Presidium is chaired by the President of the Boards of Appeal. The Chairpersons of the Boards of Appeal also attend along with elected Board Members elected annually from all the Members of the Boards (excluding the president and the Chairpersons of the Boards of Appeal).

Decisions concerning the organisation of the Boards of Appeal

Decisions in force concerning the organization of the Boards of Appeal
Description Date Concerning Number
Decision 2023-17 on the Calendar Year Scheme 2023 02/10/2023 Organization 2023-17
Decision 2023-14 of the Presidium of the Boards of Appeal of 28 Septembre 2023 on Mediators 28/09/2023 Mediation 2023-14
Decision 2023-05 of 19 May 2023 of the presidium of the boards of appeal on the organisation of the boards 19/05/2023 Organization 2023-05
Decision 2021-10 of 6 july 2021 of the Presidium of the Boards of Appeal concerning the amendment of the rules of procedure before the Boards of Appeal 06/07/2021 Instructions 2021-10
Decision 2021-4 of 19 february 2021 of the Presidium of the Boards of Appeal concerning the amendment of the rules of procedure before the Boards of Appeal 19/02/2021 Instructions 2021-4
Decision 2020-11 of 6 november 2020 of the Presidium of the Boards of Appeal concerning the amendment of the rules of procedure before the Boards of Appeal 06/11/2020 Instructions 2020-11
Decision 2020-1 of 27 February 2020 of the Presidium of the Boards of Appeal on the rules of procedure before the Boards of Appeal as amended on 6 November 2020 06/11/2020 Instructions 2020-1 ameded
Decision 2020-9 of 6 November 2020 of the Presidium of the Boards of Appeal concerning representatives from the United Kingdom before the Boards of Appeal in ongoing proceedings within the meaning of article 97 of the Withdrawal Agreement 06/11/2020 Instructions 2020-9
Decision 2020-8 of 6 November 2020 of the Presidium of the Boards of Appeal concerning market surveys as evidence before the Boards of Appeal 06/11/2020 Instructions 2020-8
Decision 2020-5 of the Presidium of the Boards of Appeal of 1 July 2020 on Experts and Facilitators 01/07/2020 Experts and Facilitators 2020-5
Decision 2020-4 of the Presidium of the Boards of Appeal of 17 June 2020 on Assisted Negotiation 17/06/2020 Instructions 2020-4
Decision 2020-3 of the Presidium of the Boards of Appeal of 9 June 2020 on Expert Determination 09/06/2020 Instructions 2020-3
Decision 2020-2 of 22 April 2020 of the Presidium concerning oral proceedings by videoconference before the Boards of Appeal 22/04/2020 Instructions 2020-2
Decision 2018-7 of 12 July 2018 of the Presidium of the Boards of Appeal laying down the internal rules of the Presidium of the Boards of Appeal 12/07/2018 Instructions 2018-7
Decision No 2013-3 of the Presidium of the Boards of Appeal of 5 July 2013 on the amicable settlement of disputes ("Decision on Mediation") 05/07/2013 Mediation 2013-3
Rules on mediation 05/07/2013 Mediation 2013-3
Decision 2009-3 of 10 december 2009 of the Presidium of the Boards of Appeal concerning instructions to the registry of the Boards of Appeal 10/12/2009 Instructions 2009-3
Archive of decisions concerning the organization of the Boards of Appeal
Description Date Concerning Number
Decision 2022-15 of 7 December 2022 of the Presidium of the Boards of Appeal on the Calendar Year Scheme for 2023 07/12/2022 Organization 2022-15
Decision 2022-8 of 5 july 2022 of the presidium of the boards of appeal amending decision 2021-17 of 2 december 2021 on the calendar year scheme for 2022 05/07/2022 Organization 2022-08
Decision 2021-17 of 2 December 2021 of the Presidium of the Boards of Appeal on the Calendar Year Scheme for 2022 02/12/2021 Organization 2021-17
Decision 2020-12 of 03/12/2020 of the Presidium of the Boards of Appeal on the Calendar Year Scheme 2021 as consolidated on 02/12/2021 02/12/2021 Organization 2020-12
Decision 2021-6 of 24 March 2021 of the Presidium on the reallocation of a case to the Grand Board 24/03/2021 Organization 2021-6
Decision 2020-6 of 2 July 2020 of the Presidium on reallocation of a case to the Grand Board 02/07/2020 Instructions 2020-6
Decision 2019-2 of 29 March 2019 of the Presidium on the referral of a case to the Grand Board 29/03/2019 Instructions 2019-2
Decision 2018-2 of the Presidium of the Boards of Appeal on reallocation of cases to the Grand Board 06/12/2017 Organization 2018-2
Decision 2018-3 of 6 December 2017 of the Presidium on referral of a case to the Grand Board 06/12/2017 Organization 2018-3
Decision No 2018-5 of 7 June 2018 of the Presidium on the referral of a case to the Grand Board 07/06/2018 Organization 2018-5
Decision No 2014-2 of the Presidium of the Boards of Appeal of 31 January 2014 on the friendly settlement of disputes by the competent Board as amended on 1 July 2020 01/07/2020 Decision on Conciliation 2014-2
Decision 2020-7 of 21 July 2020 of the Presidium of the Boards of Appeal on the Organisation of the Boards 21/07/2020 Organization 2020-7
Decision 2022-17 of the Presidium of the Boards of Appeal of 7 December 2022 on Mediators 07/12/2022 Mediation 2022-17
Decision 2022-11 of the Presidium of the Boards of Appeal of 5 July 2022 on Mediators 05/07/2022 Organization 2022-11
Decision 2021-18 of 2 December 2021 of the Presidium of the Boards of Appeal on Mediators 02/12/2021 Organization 2021-18
Decision 2021-14 of the Presidium of the Boards of Appeal of 30 September 2021 on Mediators 30/09/2021 Organization 2021-14
Decision 2021-5 of the Presidium of the Boards of Appeal of 19 February 2021 on Mediators 19/02/2021 Organization 2021-5
Decision 2020-12 of 03/12/2020 of the Presidium of the Boards of Appeal on the Calendar Year Scheme 2021 as consolidated on 30/09/2021 30/09/2021 Organization 2020-12
Decision 2020-12 of 3 December 2020 of the Presidium of the Boards of Appeal on the calendar year scheme for 2021 as amended on 24 March 2021 24/03/2021 Organization 2020-12
Decision 2020-12 of 3 December 2020 of the Presidium of the Boards of Appeal on the Calendar Year Scheme for 2021 03/12/2020 Organization 2020-12
Decision 2020-1 of 27 February 2020 of the Presidium of the Boards of Appeal on the rules of procedure before the Boards of Appeal 27/02/2020 Instructions 2020-1
Decision 2019-3 of 10 December 2019 of the Presidium of the Boards of Appeal on the Calendar Year Scheme for 2020 10/12/2019 Organization 2019-3
Decision 2009-1 of 16 june 2009 of the Presidium of the Boards of Appeal regarding instructions to parties in proceedings before the Boards of Appeal 16/06/2009 Instructions 2009-1
Decision 2018-10 of 17 december 2018 of the Presidium of the Boards of Appeal on the calendar year scheme for the year 2019 17/12/2018 Organization 2018-10
Decision 2018-9 of 12 November 2018 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organisation of the Boards 12/11/2018 Organization 2018-9
Decision 2018-8 of 11 september 2018 of the Presidium of the Boards of Appeal on calendar year scheme for the year 2018 11/09/2018 Organization 2018-8
Decision 2018-6 of 12 july 2018 of the presidium of the Boards of Appeal on the organisation of the boards 12/07/2018 Organization 2018-6
Decision 2018-1 of 18 December 2017 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organization of the Boards for the year 2018 18/12/2017 Organization 2018-1
Decision 2017-3 of 30 june 2017 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organization of the boards for the year 2017 30/06/2017 Organization 2017-3
Decision 2017-2 of 23 May 2017 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organization of the boards for the year 2017 23/05/2017 Organization 2017-2
Decision 2017-1 of 09 January 2017 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organization of the boards for the year 2017 09/01/2017 Organization 2017-1
Decision 2016-2 of 22 July 2016 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organization of the boards for the year 2016 22/07/2016 Organization 2016-2
Decision 2015-4 of 9 November 2015 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organisation of the boards for the year 2016 09/11/2015 Organization 2015-4
Decision 2015-3 of 23 june 2015 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organization of the boards for the year 2015 23/06/2015 Organization 2015-3
Decision 2015-2 of 23 march 2015 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organization of the boards for the year 2015 23/03/2015 Organization 2015-2
Decision 2015-1 of 30 january 2015 of the Presidium of the Boards of Appeal on the organization of the boards for the year 2015 30/01/2015 Organization 2015-1
On the organization of the boards, the grand board and the devolution of cases to a single member for the year 2014/2015 07/11/2014 Organization 2014-5
On the organization of the Boards, the grand board and the devolution of cases to a single member for the year 2014 16/09/2014 Organization 2014-4
Decision 2014-3 of 26 may 2014 of the Presidium of the Boards of Appeal on the devolution to a single member of cases on appeal against decisions of the examiners taken according to article 7 CTMR 26/05/2014 Instructions 2014-3
Decision 2013-4 of 5 december 2013 of the presidium of the boards of appeal on the organization of the boards, the grand board and the devolution of cases to a single member for the year 2014 01/01/2014 Organization 2013-4
Decision No 2014-2 of the Presidium of the Boards of Appeal of 31 January 2014 on the friendly settlement of disputes by the competent Board 31/01/2014 Decision on Conciliation 2014-2
The Boards, the grand board and the devolution of cases to a single member for the year 2013 12/07/2013 Organization 2013-2
The Boards, the grand board and the devolution of cases to a single member for the year 2013 15/03/2013 Organization 2013-1
The Boards, the grand board and the devolution of cases to a single member for the year 2013 20/11/2012 Organization 2012-2
Boards, the grand board and the devolution of cases to a single member for the year 2012 16/02/2012 Organization 2012-1
The Boards for the year 2012 19/12/2011 Organization 2011-2
Amicable settlement of disputes 14/04/2011 Mediation 2011-1
Rules on mediation 14/04/2011 Mediation  
The Boards, the grand board and the devolution of cases to a single member for the year 2011 25/11/2010 Organization 2010-3
Amending the Decision 2009-2 22/06/2010 Organization 2010-1
The Boards, the Grand Board and the devolution of cases to a single member for the year 2010 10/12/2009 Organization 2009-2
The Boards, the Grand Board and the devolution of cases to a single member for the year 2009 16/12/2008 Organization 2008-1
The Boards, the Grand Board and the devolution of cases to a single member for the year 2008 18/12/2007 Organization 2007-3
Creation of the fifth Board of Appeal 18/09/2007 Organization 2007-2
Assignment of members and allocation of cases as from 1 September 2007 01/09/2007 Organization 2007-1
The Boards, the Grand Board and the devolution of cases to a Single Member 12/12/2006 Organization 2006-2
Registry of the boards of appeal 17/10/2006 Instructions 2006-1
Designation of a Member regarding changes with respect of the composition of the Third Board of Appeal 07/03/2006 Organization 2006-3
Assignment of Members and Allocation of Cases 12/07/2005 Organization 2005-1
The Boards, the Grand Board and the devolution of cases to a Single Member 20/04/2005 Organization 2005-2
Modifying the composition of the First, Second and Fourth Boards of Appeal and the criteria for the allocation of cases to individual Boards of Appeal 26/07/2004 Organization 2004-1
Designating the members of the Boards of Appeal and their alternates and establishing criteria for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal for the year 2004 12/12/2003 Organization 2003-3
Designating the members of the Third and Fourth Boards of Appeal and alternates for members of the Boards of Appeal for the period from 1 October 2003 to 31 December 2003 01/10/2003 Organization 2003-2
Designating the members of the Boards of Appeal and their alternates and establishing procedures for the allocation of cases to the Boards of Appeal for the period from 1 July to 31 December 2003 15/05/2003 Organization 2003-1
Designating the members of the First, Second, Third and Fourth Boards of Appeal and their alternates and establishing procedures for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal for the working year 2002 21/12/2001 Organization 2001-2
Designating the members of the First, Second, Third and Fourth Boards of Appeal and their alternates and establishing procedures for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal for the working year 2001 30/03/2001 Organization 2001-1
Designating the members of the First, Second, Third and Fourth Boards of Appeal and their alternates and establishing procedures for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal 26/10/2000 Organization 2000-1
Designating the members of the First, Second and Third Boards of Appeal and their alternates and establishing procedures for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal for the working year 2000 15/12/1999 Organization 99-3
Amending the Decision 98-1 29/06/1999 Organization 99-2
Amending the Decision 98-1 23/02/1999 Organization 99-1
Designating the members of the First, Second and Third Boards of Appeal and their alternates and laying down objective criteria for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal for the working year 1999 03/11/1998 Organization 98-1
Designating the members of the First, Second and Third Boards of Appeal and their alternates and laying down objective criteria for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal for the working year 1988 16/12/1997 Organization 97-4
Designating the members of the First, Second and Third Boards of Appeal and their alternates 26/09/1997 Organization 97-3
Allocation of cases to the individual Boards of Appeal to the individual Boards of Appeal 14/05/1997 Organization 97-2
Designating the members of the First and the Second Boards of Appeal and their alternates 02/04/1997 Organization 97-1
Communications of the President of the Boards of Appeal
Description Date Number
Concerning the submission of observations in oral hearings held by videoconference before the Boards 02/07/2020 2020-1
 

In the archive you will find the decisions of the Presidium of the Boards of Appeal, with respect to the composition of the Boards and the criteria for the allocation of cases to individual Boards which are no longer in force.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.