Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EUIPO

Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Άλλες αιτήσεις

Το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) παρέχει ηλεκτρονικά έντυπα με τα οποία μπορείτε να ζητήσετε την έρευνα εγγράφων που αφορούν καταχώριση ή αίτηση για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) ή καταχωρισμένο σχέδιο και υπόδειγμα (ΚΚΣΥ), να ζητήσετε ανανέωση ΣΕΕ ή ΚΚΣΥ ή να κάνετε καταχωρίσεις (εγγραφές) στο μητρώο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ή να ορίσετε αντιπρόσωπο και να ζητήσετε ηλεκτρονικά τη μετατροπή καταχώρισης σήματος της ΕΕ ή διεθνούς καταχώρισης. Ωστόσο, πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης για να μπορείτε να κάνετε χρήση αυτών των δυνατοτήτων.

Οι ενέργειες αυτές υπόκεινται σε τέλη.

 

Θέματα

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.