Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

SME-fund-2023-tracking-codeΤαμείο για τις MμΕ για το 2023


Το «Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να προστατεύσουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει από τις 23 Ιανουαρίου 2023 έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Οι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και για τη διάθεσή τους θα τηρηθεί χρονική σειρά προτεραιότητας.

Εάν θέλετε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων που καλύπτονται από τα κουπόνια σας από το Ταμείο για τις ΜΜΕ για το 2022, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Ταμείο για τις ΜΜΕ και συμπληρώστε το έντυπο της αίτησης για την επιστροφή των εξόδων.

Γιατί είναι αναγκαία η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας σας

Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη στην ψηφιακή εποχή. Είναι ο νόμιμος τρόπος να αποφύγετε την αθέμιτη αντιγραφή ή χρήση των μοναδικών ιδεών, προϊόντων ή υπηρεσιών σας. Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω του Ταμείου ΜΜΕ μπορεί να καλύπτει πολλά διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και φυτικών ποικιλιών.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από το Ταμείο για τις ΜΜΕ

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε ΜΜΕ που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί από τον δικαιούχο, υπάλληλο ή εξωτερικό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της ΜΜΕ. Οι επιχορηγήσεις χορηγούνται στις ΜΜΕ και η επιστροφή εξόδων καταβάλλεται πάντα απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΜΕ.

Πώς λειτουργεί το Ταμείο για τις ΜΜΕ:

Επιλέξτε

TΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι ένα πρόγραμμα επιστροφής εξόδων που εκδίδει κουπόνια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μερική κάλυψη των τελών που αφορούν τις επιλεγμένες δραστηριότητες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι κουπονιών που διατίθενται ανάλογα με τη δραστηριότητα που επιθυμείτε να υλοποιήσετε:

IP Scan

Έως 1.350€*

Για την κάλυψη υπηρεσιών IP Scan.

* Το ποσό ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα.

 

Εμπορικά σήματα & βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα

1.000€

Για την κάλυψη των επιλέξιμων τελών για εμπορικά σήματα και βιομηχανικά σχέδια και/ή υποδείγματα

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

1 500 €

Για την κάλυψη των επιλέξιμων τελών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 

Κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας

225 €

Για την κάλυψη των τελών ηλεκτρονικής αίτησης για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας.

Σήματα & σχέδια και υποδείγματα

1.000€

Για την κάλυψη των επιλέξιμων τελών για σήματα και σχέδια και/ή υποδείγματα

 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

1 500 €

Αφορά τα επιλέξιμα τέλη για διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας

225 €

Για την κάλυψη των τελών ηλεκτρονικής αίτησης για κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας.

 
 
 
 
 
 
 

Τα βήματα για να λάβετε χρηματοδότηση από το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι τα εξής:

 1.  Εγγραφείτε, συνδεθείτε στον «λογαριασμό σας στο Ταμείο για τις ΜΜΕ» και υποβάλετε το έντυπο της αίτησης αφού αποφασίσετε ποιο είδος ή ποια είδη κουπονιού/-ών ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.
 2.  Μόλις η αίτηση εγκριθεί, θα σας γνωστοποιηθεί η απόφαση επιχορήγησης και το/τα κουπόνι/κουπόνια σας*. Στη συνέχεια μπορείτε να αναζητήσετε τις υπηρεσίες ΔΙ που χρειάζεστε.
 3.  Προκειμένου να αποζημιωθείτε για τις υπηρεσίες ΔΙ που ζητήσατε, πρέπει να υποβάλετε αίτηση επιστροφής των εξόδων αφού πρώτα πληρώσετε τις υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας το έντυπο που διατίθεται στον ατομικό σας λογαριασμό του Ταμείου για τις ΜΜΕ

*Σημείωση: 
Τα κουπόνια ισχύουν για 2 μήνες από τη στιγμή που λαμβάνετε την επιχορήγηση και αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί για άλλους 2 μήνες. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή δεν επαρκεί, μπορείτε να ζητήσετε παράτασή της, απευθείας μέσω του λογαριασμού σας στο Ταμείου για τις ΜΜΕ, τον τελευταίο μήνα της αρχικής περιόδου των 2 μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να ζητήσετε και να πληρώσετε για τις υπηρεσίες ΔΙ που συνδέονται με το/τα κουπόνι/-α που σας έχει/-ουν χορηγηθεί και στη συνέχεια να ζητήσετε την επιστροφή των αντίστοιχων εξόδων, ενεργοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κουπόνι/τα κουπόνια σας.

Βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε χρήση του κουπονιού/των κουπονιών σας εντός της περιόδου ισχύος!
Σε περίπτωση λήξης του κουπονιού σας χωρίς την παράταση ισχύος του ή χωρίς την ενεργοποίησή του, δεν μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή των δαπανών. Δεν έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε εκ νέου επιχορήγηση από το Ταμείο για τις ΜΜΕ για το ίδιο κουπόνι το ίδιο έτος.

Αφού ενεργοποιήσετε το κουπόνι/τα κουπόνια σας, προβλέπεται μία «περίοδος υλοποίησης» κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ζητήσετε περαιτέρω υπηρεσίες και την επιστροφή πρόσθετων εξόδων εντός του πεδίου εφαρμογής του/των κουπονιού/-ών σας. Η διάρκεια της περιόδου αυτής είναι:

 • 6 μήνες για τα κουπόνια για υπηρεσίες IP Scan και για εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα
 • 12 μήνες για τα κουπόνια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Δεν προβλέπεται περίοδος υλοποίησης για τα κουπόνια κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικής ποικιλίας καθώς το κουπόνι θα αναλωθεί πλήρως μόλις ζητηθεί η πρώτη επιστροφή.

Δραστηριότητες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ για το 2023 καλύπτει διάφορες δραστηριότητες προκειμένου να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τη στρατηγική σας για τα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

90% επιστροφή εξόδων για υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας (IP Scan)

 • Στο πλαίσιο συνεντεύξεων που θα κανονιστούν κατόπιν συνεννόησης με εμπειρογνώμονα σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο οποίος ορίζεται από το εθνικό γραφείο ΔΙ, θα εξετάσετε σε συνεργασία μαζί του το μοντέλο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και τα σχέδια ανάπτυξης της επιχείρησής σας, προκειμένου να καθοριστεί η πλέον κατάλληλη για αυτήν στρατηγική ΔΙ. Η υπηρεσία IP Scan δεν συνιστά νομική υπηρεσία.

 • Μετά την αξιολόγηση, ο εμπειρογνώμονας ΔΙ θα σας υποβάλει πλήρη έκθεση σχετικά με τη στρατηγική ΔΙ της εταιρείας σας και θα σας προτείνει μια σειρά βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης των δικαιωμάτων ΔΙ σας στο μέλλον.

 • Η υπηρεσία IP Scan καλύπτει το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (σήματα, σχέδια ή υποδείγματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, υποδείγματα χρησιμότητας, φυτικές ποικιλίες, γεωγραφικές ενδείξεις), καθώς και δικαιώματα που δεν είναι καταχωρισμένα ή δεν μπορούν να καταχωριστούν (π.χ. δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας [copyright], εμπορικά μυστικά, εταιρικές επωνυμίες, ονόματα τομέα).

 • Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία IP Scan και τα οφέλη της, επισκεφθείτε τη σελίδα της IP Scan. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία IP Scan στο πλαίσιο του Ταμείου για τις ΜΜΕ, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του  γραφείου ΔΙ της χώρας σας.

 

Το επίπεδο προστασίας που θα επιλέξετε (εθνικό, περιφερειακό, ενωσιακό ή διεθνές) θα εξαρτηθεί από την επιχειρηματική στρατηγική σας και τα σχέδια ανάπτυξής σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για το είδος της προστασίας ή το εδαφικό επίπεδο προστασίας που πρέπει να ζητήσετε, η δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία ΔΙ (δωρεάν εξατομικευμένη υπηρεσία υποστήριξης ΔΙ) (δωρεάν εξατομικευμένη υπηρεσία υποστήριξης ΔΙ) μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε την ορθή επιλογή.

 • επιστροφήτουτου 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε επίπεδο ΕΕ
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής για το 75% των εξόδων για τέλη αίτησης εμπορικού σήματος ή/και βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε επίπεδο EE. Η καταχώριση για αυτού του είδους την προστασία πρέπει να γίνεται μέσω του EUIPO.

 • επιστροφή του 75% των εξόδων για τα και υποδειγμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής για το 75% των εξόδων για τέλη αίτησης εμπορικού σήματος ή/και βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος, πρόσθετα τέλη ανά κλάση και τέλη εξέτασης, καταχώρισης, δημοσίευσης και αναστολής της δημοσίευσης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η καταχώριση για αυτού του είδους την προστασία πρέπει να γίνεται απευθείας μέσω του εθνικού γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας ή του γραφείου διανοητικής ιδιοκτησίας της Μπενελούξ (για προστασία σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία καλύπτει το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο).

 • επιστροφή του 50% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων εκτός ΕΕ
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής εξόδων για το 50% των βασικών τελών αίτησης σήματος ή/και σχεδίου ή υποδείγματος, τελών επέκτασης της προστασίας και τελών μεταγενέστερης επέκτασης της προστασίας εκτός ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη επέκτασης της προστασίας σε χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης. Η αίτηση για τέτοιου είδους προστασία πρέπει να υποβάλλεται μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ).

 

 • επιστροφή του 75% των τελών για την εκπόνηση μελέτης της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής (Prior Art Search Report).
  Η μελέτη πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από το εθνικό γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ, προτού υποβληθεί αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνία.

 • 75 % επιστροφή εξόδων για τα τέλη προ της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (κατάθεση, έρευνα και εξέταση), χορήγησης και δημοσίευσης για εθνική προστασία σε κράτος μέλος της ΕΕ.

 • 75% επιστροφή των εξόδων για τα τέλη κατάθεσης και έρευνας ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).
  Εξαιρούνται όλα τα άλλα τέλη για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

 

 • 50% επιστροφή των τελών για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σε επίπεδο ΕΕ
  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή του 50% των τελών για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης. Οι έντυπες αιτήσεις δεν είναι επιλέξιμες για επιστροφή από το Ταμείο για τις ΜΜΕ. Η αίτηση για αυτό το είδος προστασίας πρέπει να υποβάλλεται μέσω του κοινοτικού γραφείου φυτικών ποικιλιών (ΚΓΦΠ).

 

Το   γραφείο ΔΙ παρέχει επίσης τις δικές του υπηρεσίες προδιάγνωσης ΔΙ που δεν καλύπτονται από το Ταμείο για τις ΜΜΕ. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες και τα τέλη μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και στα αντίστοιχα παραρτήματα.

Προτού υποβάλετε την αίτηση:

Η διαδικασία υποβολής είναι απλή. Βεβαιωθείτε μόνο ότι κατά την υποβολή της αίτησης διαθέτετε τα παρακάτω δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου PDF (δεκτές είναι και οι σαρωμένες εκδόσεις φυσικών εγγράφων σε μορφή αρχείου PDF). Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να μην προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

 

Το αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας σας (δείγμα) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία της εταιρείας ως δικαιούχου του λογαριασμού· πλήρη αριθμό IBAN με κωδικό χώρας (παραδείγματα)· και κωδικό BIC/SWIFT.

 

Αν η ΜΜΕ σας χρησιμοποιεί υπηρεσίες εξωτερικού εκπροσώπου ή εσείς ως εξωτερικός εκπρόσωπος ενεργείτε για λογαριασμό μιας ΜΜΕ, πρέπει να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα), υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο δικαιούχο ή υπάλληλο της MμΕ.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμες όλες τις πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ σας, προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στο Ταμείο για τις ΜΜΕ, ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον χρόνο σας.

Κατάλογος τελών και χρήσιμων επαφών:

Στη συνέχεια μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των επιστρεπτέων τελών ανά δραστηριότητα και χώρα, καθώς και τις χρήσιμες ειδικές επαφές στο EUIPO, τον ΠΟΔΙ και τα Γραφεία ΔΙ των κρατών μελών για να ζητήσετε βοήθεια σχετικά με όλες τις πτυχές που αφορούν το Ταμείο για τις MμΕ

Ο κατάλογος αυτός είναι καθαρά ενδεικτικός και ενδέχεται να τροποποιηθεί περαιτέρω, καθώς περιέχει πληροφορίες από διάφορες πηγές. Ανατρέξτε στην αρχική πηγή για να έχετε πρόσβαση στις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες

Στον παρών σύνδεσμο διατίθεται λίστα των υπευθύνων επικοινωνίας στα εθνικά γραφεία ΔΙ (Γραφεία ΔΙ των κρατών μελών).

Αν χρειάζεστε βοήθεια

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Ideas Powered for business SME Fund» μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να ανατρέξετε στις Συχνές ερωτήσεις μας σχετικά με το Ταμείο για τις ΜΜΕ ή να συνομιλήσετε μαζί μας διαδικτυακά στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά. Μπορείτε επίσης να καλέσετε στο +34 965 139 100 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 έως τις 18.30 (GMT+1). Είμαστε στη διάθεσή σας στο Κέντρο Πληροφοριών του EUIPO για να σας βοηθήσουμε.

Μπορείτε επίσης να μας στείλετε το ερώτημά σας μέσω email σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στη διεύθυνση information@euipo.europa.eu.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.