Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ειδήσεις

Φεβρουάριος 24, 2020 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων

European Cooperation stakeholders meet at EUIPO


 

From 24 to 28 February 2020, the first European Cooperation week of the year gets underway at EUIPO. This important forum brings together IP experts from all over the EU with the common goal of implementing the European Cooperation Programmes within the current Strategic Plan 2020 at EUIPO.

Experts from the European Union Intellectual Property Network (EUIPN) will meet for the 8th European Cooperation Projects (ECP) working group meetings, the EUIPN Point of Contacts (PoCs) meeting and the Classification working group meeting on trade marks and designs.

The meetings are a key driver of the development and sustainability of the ECP outcomes. They gather more than 170 experts from intellectual property offices of the EU, EUIPO and user associations, together with observers from the European Patent Office (EPO) and the World Intellectual Property Organization (WIPO).

The 8th ECP working groups will be reviewing the progress made on five different European Cooperation projects, including the ECP3 New Tools project on Decision Desktop, ECP4 Shared Services and Practices (CP11 and CP12), ECP5 European Network of Authenticities, and ECP2 major improvements to TMView and DesignView.

Participation and engagement in the working groups has increased over the past years, thus reinforcing the exchange of knowledge. The working group members play a decisive role in shaping the outcome of each project, all of which combine to strengthen and develop the IP system across the EU. For example, experts will be invited to validated the last updates to the new TMview version planned to go live in April (the beta version was launched in late 2019), while progress in the drafting of common practices in the Convergence Programme on new types of practices will be sought.

The EUIPN Point of Contacts meeting gathers members of the EU Intellectual Property Network (EUIPN), with the aim of facilitating a collaborative approach with EUIPO and building an interconnected, efficient and reliable IP system, through continuous cooperation and consultations, for the benefit of users. The meeting will serve to highlight the importance of efficient implementation of the new cooperation model, as well as preparing for the assessment of interest for participation in ECPs during the last part of 2020 and 2021 by the national and regional intellectual property offices of the EU.

The Classification Working group meetings, in cooperation with the Digital Transformation Department (DTD) of EUIPO, will be dealing with two different work streams, designs and trade marks, bringing together classification experts from EU IP offices as well as WIPO and User Associations.

Work stream “Designs” will be focusing on the discussion of issues related to the maintenance of the Harmonised Database of Product Indications (HDBPI) and improvements to enhance the use and quality of the database. This will be the first time a maintenance meeting is held for DesignClass. It will take place twice a year, with the next one planned for September 2020.

Similarly, work stream “trade marks” will focus on the discussion of issues related to the classification of Goods and Services, such as the content and operational issues of the Harmonised Database (HDB), Taxonomy and Nice updates.

The European Cooperation week will pave the way for future actions across the different projects, including technical acknowledgement in the March Liaison meeting or adoption of common practices in the June Management Board and Budget Committee meetings. As usual, a second European Cooperation week will be planned for the end of September 2020.


 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ