Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ειδήσεις

Φεβρουάριος 21, 2020 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων

New e-filing for designs in Denmark


 

The Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) has implemented a new design e-filing system, which went live on 17 February 2020.

Developed in cooperation with the EUIPO under ECP1 (European Cooperation Project), the new system is configured to process both standard and multiple design applications.

The system includes tooltips with further information and the automatic numbering of designs and views, integration with DesignClass and coloured, validated Locarno classes and subclasses, and the automatic calculation of fees as users navigate their way through the e-filing process.

The new system also allows users to file validated applications in a digital format, and contains a simplified and updated architecture and technology stack, to simplify the IT administrative process.

With this application, the DKPTO continues to support the implementation of future IP law by leveraging a modern, digital services platform.

The EUIPO and its stakeholders are working together on five major ECPs, whose main aim is to benefit users across the EU by providing modern, state-of-the-art tools and services for EU IP offices.

 


 
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ