Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Ειδήσεις

Ιούλιος 10, 2017 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπορικών Σημάτων, Σχεδίων και Υποδειγμάτων

USS implemented in Bosnia and Herzegovina, FYROM and India


The Institute for Intellectual Property of Bosnia and Herzegovina (IIP-BIH), the State Office for Intellectual Property (SOIP) of FYR of Macedonia and the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM) of India implemented 10 July 2017 the User Satisfaction Survey (USS) tool on 10 July.

This is a strategic objective for the Office within Line of Action 4 of the Strategic Plan 2020, and forms part of the extension of the European Union Intellectual Property Network (EUIPN) tools to IP offices outside the European Union.

This is the first time that the USS tool has been extended beyond the borders of the European Union.

The Common User Satisfaction Survey allows for a common approach in carrying out out surveys across participating IP offices.