Έχετε υποβάλει άλλη φορά αίτηση στο EUIPO;

Κατηγορία χρήστη

Εταιρεία ή Ιδιώτης
 • Ιδιώτης που ενεργεί για λογαριασμό μου
 • Ιδιώτης που ενεργεί εξ ονόματος της εταιρείας μου
  • Κάτοχος ή διευθυντής/στέλεχος διεύθυνσης
Εκπρόσωπος
 • Ιδιώτης που ενεργεί εξ ονόματος της εταιρείας μου
  • Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
 • Αγωγή δικηγόρου εξ ονόματος ένωσης/νομικής εταιρείας
 • Δικηγόρος που δεν εργάζεται για ένωση/νομική εταιρεία

Εισαγωγή υφιστάμενης επαφής

Αναζητήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό ή το όνομα μέλους

Αναγνωρ/κό Οργανισμός Κατηγορία Όνομα Χώρα Επιλογές

Εισαγωγή υφιστάμενης επαφής

Αναζητήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας χρησιμοποιώντας το αναγνωριστικό ή το όνομα μέλους

Αναγνωρ/κό Οργανισμός Κατηγορία Όνομα Χώρα Επιλογές

Κάνοντας κλικ σε αυτή την επιλογή αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος βασικού χρήστη


Ονοματεπώνυμο του αρμόδιου επικοινωνίας του οργανισμού σας

Θα χρησιμοποιήσουμε το παρόν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα βασικού χρήστη

Θα χρησιμοποιήσουμε τον παρόντα αριθμό τηλεφώνου για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το πρόγραμμα βασικού χρήστη

Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις βασικού χρήστη

θα λαμβάνετε προειδοποιητικά μηνύματα για τις δημοσιευμένες ειδήσεις και τις στατιστικές που υπάρχουν στη User Area σας

Κατηγορία χρήστη

Εταιρεία ή Ιδιώτης
 • Ιδιώτης που ενεργεί για λογαριασμό μου
 • Ιδιώτης που ενεργεί εξ ονόματος της εταιρείας μου
  • Κάτοχος ή διευθυντής/στέλεχος διεύθυνσης
Εκπρόσωπος
 • Ιδιώτης που ενεργεί εξ ονόματος της εταιρείας μου
  • Εξουσιοδοτημένος υπάλληλος
 • Αγωγή δικηγόρου εξ ονόματος ένωσης/νομικής εταιρείας
 • Δικηγόρος που δεν εργάζεται για ένωση/νομική εταιρεία

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Στοιχεία

π.χ 00 30-123456789
π.χ 00 30-123456789

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Στοιχεία

π.χ 00 30-123456789
π.χ 00 30-123456789
π.χ 00 30-123456789
π.χ 00 30-123456789

Τρόπος επικοινωνίας