Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βοήθεια για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ανατρέξτε στα ακόλουθα θέματα:

Θέματα

 

Υποβολή αίτησης για σήμα

Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) σάς παρέχει αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα σημερινά και μελλοντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μίας μόνο ηλεκτρονικής καταχώρισης. Ισχύει για 10 χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται επ’ αόριστον, για διαδοχικές περιόδους 10 ετών. Προτού υποβάλετε αίτηση, θυμηθείτε να ελέγξετε τον κατάλογο ελέγχου μας, ώστε να διασφαλίσετε την ομαλή διεκπεραίωση της αίτησής σας. 

 

Θέματα

Υποβολή αίτησης για σχέδιο ή υπόδειγμα

Η αίτησή μας για τα σχέδια και τα υποδείγματα σάς επιτρέπει να μεταφορτώνετε στατικές και τρισδιάστατες εικόνες μέσω της λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης. Μπορείτε να επιλέξετε μία από δύο ηλεκτρονικές μορφές: το έντυπο αίτησης σε τέσσερα βήματα με ενσωματωμένες οδηγίες για Fast Track καταχώριση ή το έντυπο αίτησης για επαγγελματίες για πιο σύνθετες αιτήσεις.

Πριν από την υποβολή αίτησης, ανατρέξτε στις συμβουλές και τις βέλτιστες πρακτικές κατάθεσης σχεδίων ή υποδειγμάτων του Γραφείου για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα στην αίτησή σας.


Θέματα

 

Περιγραφή των εντύπων μας

Για να σας βοηθήσουμε να αποφασίσετε ποιο έντυπο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας, ρίξτε μια ματιά στα χαρακτηριστικά κάθε διαδικασίας παρακάτω:

 
Έντυπο αίτησης σε τέσσερα βήματα Έντυπο αίτησης για επαγγελματίες
Αίτηση Fast Track — μπορείτε να καταχωρίσετε το σχέδιο ή το υπόδειγμά σας σε δύο ή λιγότερες ημέρες x
Μπορείτε να ελέγξετε για παρόμοια σχέδια και υποδείγματα στο DesignView x
Ένδειξη προϊόντος από τη βάση δεδομένων Λοκάρνο Ένδειξη προϊόντος από τη βάση δεδομένων Λοκάρνο του Γραφείου ή υποβολή δικής σας
Πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή τρεχούμενο λογαριασμό Πληρωμή με πιστωτική κάρτα, τρεχούμενο λογαριασμό ή τραπεζικό έμβασμα
x Μπορείτε να χρησιμοποιείτε άλλα σχέδια ή υποδείγματα ως υπόδειγμα
x Μπορείτε να διευκρινίζετε στοιχεία για προτεραιότητα λόγω έκθεσης
x Μπορείτε να σημειώσετε ότι επιθυμείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα σε επόμενο στάδιο (επιλογή «Μεταγενέστερη διεκδίκηση προτεραιότητας»)
Αν διεκδικήσετε προτεραιότητα, πρέπει να υποβάλετε αποδεικτικά έγγραφα Μπορείτε να σημειώσετε ότι επιθυμείτε να διεκδικήσετε προτεραιότητα χωρίς να επισυνάψετε έγγραφα (επιλογή «send document later» («θα σταλεί αργότερα»))
x Δυνατότητα εισαγωγής ή/και δημιουργίας αντιπροσώπου όταν είστε συνδεδεμένοι ως αιτούντες
Δυνατότητα εισαγωγής ή/και δημιουργίας αιτούντων και εισαγωγής επιπλέον αντιπροσώπων όταν είστε συνδεδεμένοι ως αντιπρόσωποι Δυνατότητα εισαγωγής ή/και δημιουργίας αιτούντων, καθώς και δημιουργίας επιπλέον αντιπροσώπων όταν είστε συνδεδεμένοι ως αντιπρόσωποι
 

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων σχεδίου ή υποδείγματος, διαβάστε τις Κατευθυντήριες γραμμές μας.

Goods and Services Builder (Δημιουργός προϊόντων και υπηρεσιών)

Το εργαλείο Goods and Services Builder αποτελεί το εργαλείο αναφοράς που χρησιμεύει για τη δημιουργία καταλόγων όρων. Η παρούσα ενότητα εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας, επεξεργασίας και διαχείρισης των καταλόγων προϊόντων και υπηρεσιών, γεγονός που σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρόνο κατά την επόμενη ηλεκτρονική κατάθεση και, ταυτόχρονα, σάς παροτρύνει για συχνότερη χρήση της Εναρμονισμένης βάσης δεδομένων (ΕΒΔ)

 

Θέματα

Άλλες αιτήσεις

Το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) παρέχει ηλεκτρονικά έντυπα με τα οποία μπορείτε να ζητήσετε την έρευνα εγγράφων που αφορούν καταχώριση ή αίτηση για σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) ή καταχωρισμένο σχέδιο και υπόδειγμα (ΚΚΣΥ), να ζητήσετε ανανέωση ΣΕΕ ή ΚΚΣΥ ή να κάνετε καταχωρίσεις (εγγραφές) στο μητρώο. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ή να ορίσετε αντιπρόσωπο και να ζητήσετε ηλεκτρονικά τη μετατροπή καταχώρισης σήματος της ΕΕ ή διεθνούς καταχώρισης. Ωστόσο, πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης για να μπορείτε να κάνετε χρήση αυτών των δυνατοτήτων.

Οι ενέργειες αυτές υπόκεινται σε τέλη.

 

Θέματα

Έλεγχος επικυρωμένων αντιγράφων

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επαληθεύετε τη γνησιότητα των επικυρωμένων αντιγράφων που δημιουργούνται ηλεκτρονικά.

Στο πεδίο αναζήτησης πληκτρολογήστε τον κωδικό αναγνώρισης που εμφανίζεται στο επικυρωμένο αντίγραφο και κάντε κλικ στο κουμπί «Έλεγχος». Θα εμφανιστεί το γνήσιο αντίγραφο.

Σημείωση: Ο κωδικός διαφέρει εάν τα γράμματα είναι πεζά ή κεφαλαία.

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν η αίτηση έχει ήδη δημοσιευτεί.
  • Στην περίπτωση αίτησης για σήμα της ΕΕ, όταν η αίτηση για το σήμα έχει κατατεθεί μετά την 01/01/2008.
  • Στην περίπτωση βεβαίωσης καταχώρισης σήματος της ΕΕ, όταν η βεβαίωση καταχώρισης έχει εκδοθεί μετά από 01/01/2001.
  • Για επικυρωμένα αντίγραφα βεβαίωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.