Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

EUIPO - Grants

At the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) we make direct financial contributions in the form of grants to third-party beneficiaries to support projects that serve our policies.

The beneficiaries of EUIPO's grants are selected via calls for proposals. They receive a subsidy for carrying out the activities set out in the call. Their results remain the property of the beneficiaries.

All our grant procedures are governed by the Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012.

Interested parties can apply by responding to the following calls for proposals:

Call reference Calls for proposals title Status Deadline for submission Selection results
GR/001/15 Support for awareness raising activities about the value of Intellectual Property and the damages of counterfeiting and piracy Closed 31/03/2015 List of selected projects

Compendium
GR/001/17 Support for awareness raising activities about the value of Intellectual Property and the damages of counterfeiting and piracy Closed 25/09/2017 List of selected projects

Compendium
GR/002/19 Support Intellectual Property Network for Prosecutors Closed 30/04/2019 at 13:00 Alicante time (CET) List of selected projects

Compendium
GR/001/19 Support for awareness-raising activities on the value of intellectual property and the damage caused by counterfeiting and piracy Closed 02/07/2019 at 13:00 Alicante time (CET) List of selected projects

Compendium
GR/001/21 Ideas powered for business SME FUND - Intellectual property vouchers Closed Refer to timetable on the call page SME Fund 2021 Implementation Figures
GR/002/21 Support for awareness-raising activities on the value of intellectual property and the damage caused by counterfeiting and piracy Closed 08/06/2021 at 13:00 Alicante time (CET) List of selected projects

Compendium
GR/001/22 Ideas powered for business SME FUND - Intellectual property vouchers Closed Refer to timetable on the call page  
GR/002/22 EUIPO Academic Research Programm Closed 19/05/2022 at 13:00 Alicante time (CET) List of selected projects
GR/001/23 Ideas powered for business SME FUND - Intellectual property vouchers Open Refer to timetable on the call page  
GR/002/23 Academic Research Programme Open 02/05/2023 at 13:00 Alicante time (CET)  
GR/003/23 Intellectual property awareness-raising activities Open 31/05/2023 at 13:00 Alicante time (CET)  

 

If you encounter any technical problem, please contact us at grants@euipo.europa.eu. Please note that you may not discuss any aspect of an ongoing call for proposals with our staff.

 

Evaluation process

Once the deadline for submission is over, all applications received for a specific call will be assessed by an Evaluation Committee against the criteria published in the call for proposals, according to the selection process.

 

Notification of results

All applicants (successful and non-successful) will simultaneously receive a written notification on the outcome of their application within six months from the publication of the call. Where possible, reserve lists may be drawn up.

If the Office has approved your proposal, you will receive a grant agreement within three months from the notification of results. This grant agreement will be based on the ‘Model grant agreement' that was published in the call documents.

 

Successful candidates

Once the grant agreement has been signed by both parties, beneficiaries will find all the documentation needed for the management and implementation of their projects on the relevant call page.

 

Data Protection

Personal data is collected and processed by EUIPO in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC.

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.