Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε&Α για την Enforcement Database (EDB)

Η Enforcement Database (EDB) περιέχει πληροφορίες για προϊόντα στα οποία έχει χορηγηθεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ένα καταχωρισμένο εμπορικό σήμα ή σχέδιο. Οι αστυνομικοί και οι τελωνειακοί υπάλληλοι των 28 κρατών μελών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο για να δουν πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός της πλαστότητας και να αναλάβουν δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Enforcement Database (EDB).

Κάντε κλικ στα παρακάτω θέματα για ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα εξής:

   

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: observatory.edb@euipo.europa.eu

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ