Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Decisions & Communications of the Executive Director

The decisions and communications of the Executive Director of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) on issues concerned with Office activities.

List of EUIPO´s Executive Directors´s decisions
Description Date Reference
List of EUIPO´s Executive Directors´s communications
Description Date Reference
List of EUIPO´s Executive Directors´s administrative decisions
Description Date Reference

(*) The legal references as well as the terminology used in the above Decision’s have been updated in accordance with the legal framework currently in force (namely the EUTMR, EUTMDR and EUTMIR). The content of the Decisions did not change substantially.

 


Repository of Decisions and Communications

 

List of EUIPO´s Historic Executive Directors´s decisions
Description Date Reference Category
List of EUIPO´s Historic Executive Directors´s communications
Description Date Reference Category
List of EUIPO´s Historic Administrative Decisions
Description Date Reference Category
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.