Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Έλεγχος επικυρωμένων αντιγράφων

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επαληθεύετε τη γνησιότητα των επικυρωμένων αντιγράφων που δημιουργούνται ηλεκτρονικά.

Στο πεδίο αναζήτησης πληκτρολογήστε τον κωδικό αναγνώρισης που εμφανίζεται στο επικυρωμένο αντίγραφο και κάντε κλικ στο κουμπί «Έλεγχος». Θα εμφανιστεί το γνήσιο αντίγραφο.

Σημείωση: Ο κωδικός διαφέρει εάν τα γράμματα είναι πεζά ή κεφαλαία.

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν η αίτηση έχει ήδη δημοσιευτεί.
  • Στην περίπτωση αίτησης για σήμα της ΕΕ, όταν η αίτηση για το σήμα έχει κατατεθεί μετά την 01/01/2008.
  • Στην περίπτωση βεβαίωσης καταχώρισης σήματος της ΕΕ, όταν η βεβαίωση καταχώρισης έχει εκδοθεί μετά από 01/01/2001.
  • Για επικυρωμένα αντίγραφα βεβαίωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος.
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.