Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το EUIPO επενδύει στους ανθρώπους του και στην υγεία και την ασφάλειά τους στον χώρο εργασίας, για να μπορεί να διαθέτει ένα εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, αφοσιωμένο και ισορροπημένο. Το τμήμα αυτό περιέχει έγγραφα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Γραφείου για το ανθρώπινο δυναμικό και τη στελέχωσή του, μεταξύ άλλων την ετήσια έκθεση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και διοικητικές αποφάσεις σχετικά με τη δομή του Γραφείου.

Ετήσια Έκθεση
για το ανθρώπινο δυναμικό

Δημοσιεύτηκε στις 26 Ιουνίου 2017

Οι κύριες δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του EUIPO στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με δεδομένα και στατιστικά στοιχεία για τη στελέχωση και άλλα συναφή θέματα.


PDF

Στρατηγική του EUIPO
κατά της απάτης

Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιανουαρίου 2017

Η στρατηγική του Γραφείου κατά της απάτης, η οποία επικαιροποιήθηκε μετά τη θέση σε ισχύ της τροποποίησης του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ στις 23 Μαρτίου 2016.


PDF

Ετήσιο σχέδιο πολιτικής
για το προσωπικό

Δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2017

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2017 και του σχετικού προϋπολογισμού του και παρέχει τα μέσα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των έργων που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα εργασίας.


PDF

Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού

Δημοσιεύτηκε στις 1 Μαΐου 2004

Ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης είναι το επίσημο έγγραφο στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες, οι αρχές και οι όροι εργασίας των υπαλλήλων της ΕΕ.


PDF Περισσότερες πληροφορίες>>

Έγγραφο Ημερομηνία Μεταφόρτωση
Έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού 7 Μαρτίου 2016 PDF
Συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού 29 Αυγούστου 2013 PDF
Οδηγίες για την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων   PDF

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 15-01-2018