Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το EUIPO επενδύει στους ανθρώπους του και στην υγεία και την ασφάλειά τους στον χώρο εργασίας, για να μπορεί να διαθέτει ένα εργατικό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, αφοσιωμένο και ισορροπημένο. Το τμήμα αυτό περιέχει έγγραφα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Γραφείου για το ανθρώπινο δυναμικό και τη στελέχωσή του, μεταξύ άλλων την ετήσια έκθεση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και διοικητικές αποφάσεις σχετικά με τη δομή του Γραφείου.

Ετήσια Έκθεση
για το ανθρώπινο δυναμικό

 

Οι κύριες δραστηριότητες και τα επιτεύγματα του EUIPO στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού με δεδομένα και στατιστικά στοιχεία για τη στελέχωση και άλλα συναφή θέματα.


PDF

Στρατηγική του EUIPO
κατά της απάτης

 

Η στρατηγική του Γραφείου για την καταπολέμηση της απάτης, η οποία έχει στόχο την εμπέδωση μιας ισχυρής νοοτροπίας καταπολέμησης της απάτης στο EUIPO στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων του.


PDF

Ετήσιο σχέδιο πολιτικής
για το προσωπικό

Δημοσιεύθηκε: 19/12/2017

Το σχέδιο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2017 και του σχετικού προϋπολογισμού του και παρέχει τα μέσα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και των έργων που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα εργασίας.


PDF

Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό

Δημοσιεύθηκε:17/12/2013

Ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης είναι το επίσημο έγγραφο στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι κανόνες, οι αρχές και οι όροι εργασίας των υπαλλήλων της ΕΕ.


PDF Περισσότερες
πληροφορίες >>

Έγγραφο Ημερομηνία Μεταφόρτωση
Έρευνα ικανοποίησης του προσωπικού 14/4/2018 PDF
Συμφωνία σχετικά με την έδρα του Οργανισμού 29/082013 PDF
Οδηγίες για την πρόληψη και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων   PDF

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Can’t find what you are looking for? Request here
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 22-07-2021
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ