Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το EUIPO λειτουργεί στο πλαίσιο μιας σειράς δικτύων, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής της διανοητικής ιδιοκτησίας. Η διάδοση των γνώσεων, η ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία, το έργο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η προσέγγιση ενώσεων χρηστών και επιχειρήσεων, όλα αυτά αποτελούν μέρος του κοινωνικού και σχεσιακού κεφαλαίου του Γραφείου. Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε έγγραφα που αφορούν τις σχέσεις και τη συνεργασία του EUIPO με τα άλλα γραφεία ΔΙ στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την ευρύτερη κοινότητα χρηστών, καθώς και με διεθνείς οργανώσεις και άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.

Πολυετές πρόγραμμα
του Παρατηρητηρίου

Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιανουαρίου 2014

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας («το Παρατηρητήριο») μεταφέρθηκε στο EUIPO το 2012. Το πολυετές πρόγραμμά του (2014-2018) θέτει τους στρατηγικούς στόχους του για περίοδο τεσσάρων ετών και υπογραμμίζει τα κύρια έργα και τις δραστηριότητές του.


PDF

Ακαδημία του EUIPO
Πύλη μάθησης

 

Η Ακαδημία του EUIPO οργανώνει μαθήματα, διαδικτυακά σεμινάρια και διαδικτυακές παρουσιάσεις για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα μαθήματα ποικίλλουν: περιλαμβάνουν τόσο βασικές πληροφορίες σχετικά με θέματα ΔΙ όσο και ειδικές θεματικές ενότητες σχετικά με συγκεκριμένα νομικά ζητήματα ή θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας.
 


Περισσότερα >>

Μελέτη αντικτύπου EUIPO/Αλικάντε

 

Μια σειρά από εκθέσεις που εκπόνησε το Εμπορικό Επιμελητήριο του Αλικάντε σχετικά με τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο του EUIPO στην περιφέρεια του Αλικάντε και της Κοινότητας της Βαλένθια.


PDF

Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής πρακτικής άσκησης
«Pan-European Seal»

 

Το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα επαγγελματικής πρακτικής άσκησης «Pan-European Seal» είναι μια αμειβόμενη μεταπτυχιακή πρακτική άσκηση διάρκειας ενός έτους, την οποία διοργανώνουν από κοινού το EUIPO, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και οι πανεπιστημιακοί εταίροι τους.


Περισσότερα >>

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Can’t find what you are looking for? Request here
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 29-06-2018
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ