Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το EUIPO δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας στους χρήστες του από κάθε άποψη. Τα εργαλεία, τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι λύσεις ΤΠ αποτελούν στο σύνολό τους μέσα που βοηθούν το Γραφείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα και να παρέχει στους χρήστες του λύσεις προηγμένης τεχνολογίας για τις επιχειρησιακές ανάγκες τους. Το τμήμα αυτό περιέχει έγγραφα για τις επιχειρησιακές διαδικασίες του Γραφείου, καθώς και αποφάσεις του εκτελεστικού διευθυντή και άλλα συναφή έγγραφα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του.

Απόφαση αριθ. ADM-17-34

Απόφαση σχετικά με την εσωτερική δομή του Γραφείου

Η παρούσα απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή καθορίζει τη δομή του Γραφείου και την υποδιαίρεσή του σε τμήματα και υπηρεσίες. Καθορίζει επίσης τον ρόλο και τις αρμοδιότητες κάθε τμήματος.


PDF

Πρόγραμμα εργασίας

Δημοσιεύτηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2017

Το πρόγραμμα εργασίας καλύπτει όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Γραφείου για το επόμενο έτος και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές προβλέψεις ως προς τον όγκο των εργασιών (σήματα και σχέδια και υποδείγματα που παραλαμβάνονται) καθώς και τον αντίκτυπο στις εργασίες του.


PDF Περισσότερες πληροφορίες >>

Ετήσια έκθεση του EUIPO

 

Κάθε χρόνο το Γραφείο δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή του, στην οποία παρουσιάζονται οι κύριες δραστηριότητες και τα επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια του έτους που παρήλθε, με δεδομένα, στατιστικές και άλλες σχετικές πληροφορίες.


PDF Περισσότερες πληροφορίες >>

Έρευνα ικανοποίησης χρηστών

Δημοσιεύτηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2015

Σκοπός της έρευνας ικανοποίησης χρηστών είναι να μετρήσει τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο. Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο EUIPO από το 2005.


PDF Περισσότερες πληροφορίες >>

Έγγραφο Ημερομηνία Μεταφόρτωση
Διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου   Περισσότερες πληροφορίες >>
Μητρώο εταιρικού κινδύνου EUIPO 7 Ιουνίου 2017 PDF

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 15-01-2018