Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το EUIPO δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας στους χρήστες του από κάθε άποψη. Τα εργαλεία, τα προϊόντα, οι διαδικασίες και οι λύσεις ΤΠ αποτελούν στο σύνολό τους μέσα που βοηθούν το Γραφείο να λειτουργεί αποτελεσματικότερα και να παρέχει στους χρήστες του λύσεις προηγμένης τεχνολογίας για τις επιχειρησιακές ανάγκες τους. Το τμήμα αυτό περιέχει έγγραφα για τις επιχειρησιακές διαδικασίες του Γραφείου, καθώς και αποφάσεις του εκτελεστικού διευθυντή και άλλα συναφή έγγραφα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του.

Απόφαση αριθ. ADM-20-31

Απόφαση σχετικά με την εσωτερική δομή του Γραφείου

Η παρούσα απόφαση του εκτελεστικού διευθυντή καθορίζει τη δομή του Γραφείου και την υποδιαίρεσή του σε τμήματα και υπηρεσίες. Καθορίζει επίσης τον ρόλο και τις αρμοδιότητες κάθε τμήματος.


PDF

Πρόγραμμα εργασίας

 

Το πρόγραμμα εργασίας καλύπτει όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Γραφείου για το επόμενο έτος και λαμβάνει υπόψη του τις βασικές προβλέψεις ως προς τον όγκο των εργασιών (σήματα και σχέδια και υποδείγματα που παραλαμβάνονται) καθώς και τον αντίκτυπο στις εργασίες του.


PDF Περισσότερα >>

Ετήσια έκθεση του EUIPO

 

Κάθε χρόνο το Γραφείο δημοσιεύει την ετήσια έκθεσή του, στην οποία παρουσιάζονται οι κύριες δραστηριότητες και τα επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια του έτους που παρήλθε, με δεδομένα, στατιστικές και άλλες σχετικές πληροφορίες.


PDF Περισσότερα >>

Έρευνα ικανοποίησης χρηστών

 

Σκοπός της έρευνας ικανοποίησης χρηστών είναι να μετρήσει τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο. Η έρευνα αυτή διεξάγεται στο EUIPO από το 2005.


PDF Περισσότερα >>

Έγγραφο Ημερομηνία Μεταφόρτωση
Διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου   Περισσότερα >>
EUIPO Service Charter   More Details >>
SP2020 Benefits report   PDF
SP2020 achievements assessment report    

 

Τίτλος DIN Δημιουργήθηκε Προβολή
Can’t find what you are looking for? Request here
Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε cookies για να υποστηρίζουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, συλλέγουμε δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.