Μετάβαση στην αρχική σελίδα
EUIPO
Προστατεύστε τα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προστατεύστε τη διανοητική σας ιδιοκτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Menu

Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διατίθεται μόνο στις εξής γλώσσες: English, Español, Deutsch, Français και Italiano.

Traineeships

The European Union Intellectual property Office (EUIPO) is committed to the future and offers valuable learning opportunities for young people at the start of their careers.

Our traineeships give young graduates and professionals a chance to sample work at EUIPO and be part of a multicultural team.

traineeships
 

We offer three types of internships:

 • Pan-European Seal Professional Traineeship Programme (grant)
 • Traineeships for young professionals (grant)
 • Traineeships for junior IP employees (grant)
 

Pan-European Seal Programme

This scheme gives young university graduates a unique first-hand experience of the European Union in general and the Office in particular. It is also an opportunity to put into practice the knowledge acquired during their studies, in particular in their specific areas of competence. In addition, it helps them understand the objectives and procedures relating to the European Union trade mark and Community design system, as well as to IP infringement and enforcement matters.

It is open to young graduates from EU Member States and from non EU countries (limited numbers):

 • who have completed the first cycle of a higher education course (undergraduate university degree) and obtained a full degree certificate or equivalent before the selection starts;
 • with a working knowledge of one of Office's five working languages (English, French, German, Italian and Spanish), equivalent to level B1 in the Common European Framework of Reference for Languages;
 • and preferably a good knowledge of another official EU language.
 

Applying for a traineeship

A shortlist of the five best young graduates from each academic year is drawn up proposing potential candidates for the traineeship by each university that has signed the Memorandum of Understanding (MoU) with EUIPO.

Decision No ADM 14-15 rev and the Terms and Conditions contain the rules governing the traineeships under the Pan European Seal Programme.

More information about the Pan-European Seal Programme.

Traineeships for young professionals

This scheme gives young professionals first-hand experience of the work of the European Union (EU) and the opportunity to participate in intellectual property administration.

It is open to young professionals from both EU Member States and non EU countries:

 • who have completed the first cycle of a higher education course (undergraduate studies) and have obtained a degree or equivalent before the traineeship starts;
 • with a working knowledge of one of EUIPO's five working languages (English, French, German, Italian and Spanish), equivalent to level B1 in the Common European Framework of Reference for Languages;
 • and who preferably have a good knowledge of another official EU language.
 

Applying for a traineeship

All applications must be made online. A link to the application form will be available during the open application period. Applications sent by post or via email addresses other than the link provided in the application form will not be considered.

Before applying to EUIPO, candidates should read Decision No ADM 14-20 rev and the terms and conditions for our traineeships.

 

Online application

The online application form will ask you to attach the following:

 • Curriculum Vitae (Europass CV template available here)
 • Letter of motivation
 • University diploma (for applicants who have not yet received their official degree certificate, a statement from their university confirming their degree result is sufficient)
 • Certificate of completion of EUIPO's online course ‘EUTM in a Nutshell'.

When you have completed your online application, an application number will appear on your screen, confirming that we have received your application. Take a note of this number and quote it in all future communications with us.

 

Selection criteria

Successful candidates will be selected on the basis of their qualifications, professional experience and the quality of their CVs and motivation letters.

We will draw up a reserve list, and candidates on the list will be contacted if places become available. All applicants will be informed of the outcome of the selection process.

Traineeships for junior IP employees

We offer grant-assisted traineeships to junior staff from national and international industrial property offices. These placements offer technical training in specific areas of IP administration, with particular regard to trade marks and designs.

They offer the opportunity to learn about our e-registration services, observe our management techniques and strategies and understand our databases and technical knowledge. Trainees also work in other specific areas of expertise such as human resources, communications or information technology.

Traineeships last for five months. Places are available twice a year: from 1 February to 30 June; and from 1 September to 31 January. Applications should be made by submitting a CV via your national or international intellectual property office two months before the start of the traineeship.

For further information we strongly advise you to read Decision No ADM-07-002, which contains all the necessary information on traineeships at the Office.

 

Traineeship agreement

The traineeship agreement is drawn up in writing between the President or Chief Executive of the national or international industrial property office or public body and the Executive Director of EUIPO, and specifies the training period, the department to which the agent will be allocated and the exact nature of the training.

 

If you have any questions regarding our traineeships, you will find a contact e-mail address in the 'contact us' section of this website.

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας 30-06-2017